Er DnB en løpegutt for World Economic Forum?

0
Kjerstin Braathen, DNB, på World Economic Forum

Terje Sørensen, pensjonert advokat

WEF prøver å gi verden et inntrykk av å være snilt og godt og i hovedsak interessert i å bedre livet for menneskeheten. Det tror jeg ikke særlig mye på.

En av organisasjonens målsettinger finnes på https://www.weforum.org/topics/cyber-security/ (oversatt av meg)

«Vår misjon

Håndtere systemiske utfordringer og forbedre digital tillit. World Economic Forum er forpliktet til å hjelpe myndigheter og bedrifter med å håndtere hittil ukjente sikkerhetsrisikoer som truer med å undergrave økonomisk vekst og offentlig tillit.

Vi har som mål å tilby en upartisk, global plattform for dialog og samarbeid mellom cybersikkerhetssamfunn i privat og offentlig sektor – og bygge bro mellom eksperter og beslutningstakere som ønsker å bygge større motstandskraft.»

+++000+++

Hva har Norges desidert største bank med dette å gjøre?

Jo, den er for tiden plagsomt pågående overfor meg med trusler om å blokkere mine kontoer i banken i ren ukraina-stil om jeg ikke går med på frivillig å gi fra meg en kopi av mitt norske pass under noe som tilsynelatende er en kampanje for å id-bekrefte min identitet. Det vil jeg ikke fordi det turde være opplagt for ethvert menneske med normal og sågar lavere IQ at det er noe man skal være forsiktig med, og noe våre ansvarlige myndigheter advarer oss mot.

DnB er i skrivende stund den eneste norske banken som driver tilsvarende virksomhet.

Hva så med WEF?

Jo, den organisasjonen avholdt nettopp et gedigent møte over noen dager i Davos, Sveits. Det var ifølge den deltakerlisten jeg har funnet frem –https://www3.weforum.org/docs/WEF_AM22_Official_List_of_Participants.pdf – blant de mange hundre deltakerne 18 norske personer, og kun to fra norske banker. Det var med Kjerstin Braathen Chief Executive Officer og Harald Serck-Hanssen Group Executive Vice-President fra DnB.

Min mistanke er åpenbar.

+++000+++

Jeg har aldri hatt noen annen norsk bankforbindelse enn DnB, og den har vart siden midten av 1970-årene. Krypende på mine knær for å få lån, har jeg levert fra meg alle mine opplysninger om meg selv og relevante lånedetaljer. Årlig har jeg overført og mottatt mindre beløp til og fra utlandet på den måten DnB har beordret og gitt alle de opplysninger banken har bedt om, og jeg har aldri fått noen som helst kritikk eller negative tilbakemeldinger.

DnB henviser til at den har plikt til å oppfylle «hvitvaskingslovens» regler.
Selvsagt! Etter hva jeg kan se bestemmer den i § 12 (1) følgende:

1) Når kunden er en fysisk person, skal følgende opplysninger innhentes om kunden:

a.         navn

b.         fødselsnummer, D-nummer eller, dersom kunden ikke har slikt nummer, annen entydig identitetskode. For personer som ikke har norsk fødselsnummer eller D-nummer, skal det innhentes fødselsdato, fødested, kjønn og statsborgerskap, herunder om personen har flere statsborgerskap

c.         adresse

Disse opplysningene har DnB hatt under hele mitt kundeforhold.

Samme paragrafs (2) bestemmer:

(2) Opplysninger om kundens identitet bekreftes ved personlig fremmøte ved gyldig legitimasjon. Dersom bekreftelse av identiteten skal skje uten personlig fremmøte, skal det fremlegges ytterligere dokumentasjon eller gjennomføres ytterligere tiltak. Opplysninger om identiteten til personer som handler på vegne av kunden eller er gitt disposisjonsrett over en konto eller et depot, bekreftes ved gyldig legitimasjon. Retten til å handle på vegne av kunden bekreftes ved skriftlig dokumentasjon.

Noen bestemmelse i loven om at banken må sikre seg en passkopi, finner jeg ikke. Det er DnBs påfunn.

Jeg har sagt meg villig til å møte frem personlig i en av DNBs filialer og vise frem mitt norske pass. For DnB er dette ikke tilstrekkelig – banken vil kopiere passet, det har jeg i dag fått bekreftet i en chat med banken.

+++000+++

Selvsagt ser jeg at jeg kanskje lager en storm i et vannglass, men overfor WEF/ DnB er jeg her heller kverulerende varsom enn at mine passopplysninger skal risikere å komme på avveier.

Terje Sørensen

Pensjonert advokat

Forrige artikkelKrigsdagbok del 7, 22. til 25. mars 2022  
Neste artikkelOm å finne en bedre vei