Den farmasøytiske industrien styrer hele systemet fra leger til politikere

0

Av Ethan Huff, Natural News. (Oversatt og forkortet av Derimot.no)

I løpet av ett år publiserte New England Journal of Medicine (NEJM) 73 studier om nye medisiner, og forbløffende nok er 82 prosent av disse finansiert av den farmasøytiske industrien (Big Pharma). Rundt 68 prosent av forfatterne var også ansatte i selskapene som produserer legemidlene, mens 50 prosent av hovedforskerne tok imot penger fra legemiddelselskapene. Det dette viser, er selvfølgelig at feltet «vitenskap» er sterkt korrumpert av den farmasøytiske industrien, som også har stor innflytelse på helsepolitikken.

Les: Covid-19: politisering, korrupsjon og undertrykking av vitenskapen

En studie fra 2013 utført av University of Arizona College of Law fant at selv når legemiddel-selskapene ikke direkte finansierer forskningen, er selskapets aksjonærer, konsulenter og direktører nesten alltid involvert i finansieringen, noe som sikrer et «riktig» resultat som fremmer et nytt medikament som «trygt og effektivt». En annen studie publisert i 2017 i British Medical Journal (BMJ) fant videre at omtrent halvparten av alle redaktører av medisinske tidsskrifter er på lønningslisten til Big Pharma, med en gjennomsnittlig utbetaling på rundt 28 000 dollar.

Husk at denne statistikken bare er riktig hvis forskere og redaktører er åpne om betalingene de mottar (hint: mange av dem er det ikke, noe som betyr at de virkelige tallene sannsynligvis er mye høyere). Hele feltet medisin er styrt av Big Pharmas interesser. Nylig fant en analyse fra 2022 av to av de mest innflytelsesrike medisinske tidsskriftene i verden at hele 81 prosent av studieforfatterne ikke klarte å gjøre rede for millioner av dollar mottatt fra legemiddelselskaper, til tross for at de ble pålagt å gjøre det.

«Dessverre viser denne trenden ingen tegn til å avta,» advarer The Defender, som er et prosjekt fra Children’s Health Defense. «Antallet kliniske studier finansiert av den farmasøytiske industrien har steget hvert år siden 2006, ifølge en rapport fra John Hopkins University, mens uavhengige studier har vært vanskeligere å finne. Og det er noen alvorlige konsekvenser av dette». Hvis legemiddel-industrien lykkes med å selge «vitenskapen» for nye legemidler, er det nok til at leger som stoler på den nevnte vitenskapen også kjøper det, og skriver ut resepter på legemidlene.

Les: ‘The System Is Rigged’: The Anatomy of Big Pharma’s Political Reach

Skyggeforfattere

Det er også et problem med «skyggeforfattere», de som er pennen bak mye av det som skrives i medisinske tidsskrifter der en leges navn blir satt på en studie, når den virkelige forfatteren er betalt av Big Pharma for å markedsføre en medisin eller medisinsk utstyr. «Big Pharma direktører vet at det er mye mer sannsynlig at folk stoler på en rapport skrevet av en lege med lisens enn en av deres representanter,» forklarer The Defender. «Det er grunnen til at de betaler leger for å bruke navnene deres som forfattere, selv om legene hadde lite eller ingen involvering i forskningen, og rapporten faktisk ble skrevet av legemiddelselskapet».

«Case in point: in the late ’90s and early 2000s, Merck paid for 73 ghostwritten articles to play up the benefits of its arthritis drug Vioxx. It was later revealed that Merck failed to report all of the heart attacks experienced by trial participants.»

Denne praksisen startet tilbake på 1950- og 1960-tallet da direktører for tobakkselskaper strevet med å bevise at sigaretter ikke forårsaker kreft. De ga leger i oppdrag å sette navnene sine på «forskningen» av dette, selv om legene ikke hadde noe med forskningen å gjøre. Det viser seg at mer enn én av ti artikler i dag publisert i NEJM i det minste er skrevet sammen av en skyggeforfatter. Bare en svært liten prosentandel av medisinske tidsskrifter har klare retningslinjer mot skyggeforfatterskap, og teknisk sett er det lovlig uansett. Resultatet av alt dette er at mange medisiner og medisinsk utstyr som er på markedet i dag ikke er trygge og er ineffektive. Men fordi den korrupte «vitenskapen» sier noe annet, er hele helseindustrien overfylt med farlige og ofte dødelige produkter. Så mye for ideen om at vitenskapen er nøytral.

Fra Natural News, publisert 22 April 2022.

Big Pharma controls the entire rigged system from doctors to politicians

BigPharma har stor innflytelse på leger

Farmasøytiske selskaper betaler ikke bare medisinske tidsskriftredaktører og forfattere for å få produktene deres til å se bra ut. Det er en lang, elendig historie med farmasøytiske selskaper som oppmuntrer leger til å foreskrive produktene sine gjennom økonomiske belønninger.

For eksempel delte Pfizer og AstraZeneca ut til sammen 100 millioner dollar til leger i 2018, og noen av dem tjente alt fra 6 millioner dollar til 29 millioner dollar i løpet av et år. Forskning har vist at denne strategien fungerer: Når leger aksepterer disse gavene og betalingene, er det betydelig større sannsynlighet for at de foreskriver disse selskapenes medisiner.

Les: – Legemiddelindustrien er dypt involvert i studiene de betaler for

Transparency International: – Dårlig innsyn i vaksineindustriens handlinger

Piller og profitt

Forrige artikkel1. mai og kampen mot fascismen
Neste artikkelBrent levende i Odessa
skribent
Skribent er en betegnelse vi bruker i databasen på alle som ikke er registrert der som forfattere. I de aller fleste tilfelle vil du finne forfatterens navn i artikkelen.