Covid-19: politisering, korrupsjon og undertrykking av vitenskapen

0
Illustrasjon: Shutterstock

Når god vitenskap undertrykkes av det medisinsk-politiske komplekset, dør folk.

Knallsterk lederartikkel i det ansette medisinske tidsskriftet BMJ.

Kamran Abbasi, sjefredaktør i BMJ skriver:

Politikere og regjeringer undertrykker vitenskap. De gjør det av offentlig interesse, sier de, for å øke tilgjengeligheten av diagnostikk og behandlinger. De gjør det for å støtte innovasjon, for å bringe produkter til markedet i enestående hastighet. Begge disse grunnene er delvis plausible; de største bedragene er grunnlagt i korn av sannhet. Men den underliggende atferden er bekymringsfull.

Vitenskapen undertrykkes for politisk og økonomisk gevinst. Covid-19 har utløst statlig korrupsjon i stor skala, og det er skadelig for folkehelsen.1 Politikere og industri er ansvarlige for dette opportunistiske bedraget. Det er også forskere og helseeksperter. Pandemien har avslørt hvordan det medisinsk-politiske komplekset kan manipuleres i en nødssituasjon – en tid da det er enda viktigere å beskytte vitenskapen.

Minst fire eksempler på undertrykkelse av vitenskap eller forskere.

Storbritannias pandemisvar gir minst fire eksempler på undertrykkelse av vitenskap eller forskere. For det første var medlemskapet, forskningen og overveielsene til Scientific Advisory Group for Emergency (SAGE) opprinnelig hemmelig inntil en presselekkasje tvang gjennomsiktighet.2 Lekkasjen avslørte upassende innblanding fra regjeringsrådgivere i SAGE, mens den avslørte underrepresentasjon fra folkehelsen, klinisk omsorg, kvinner og etniske minoriteter. Faktisk ble regjeringen også nylig beordret til å frigjøre en rapport fra 2016 om mangler i beredskap for pandemi, Operation Cygnus, etter en avgjørelse fra informasjonskommisjonens kontor.34

Seksjon om etniske minoriteter ble holdt tilbake

Så gjelder det en rapport fra Public Health England om covid-19 og ulikheter. Publiseringen av rapporten ble forsinket av Englands helsedepartement; en seksjon om etniske minoriteter ble opprinnelig holdt tilbake, og deretter, etter offentlige protester, ble den publisert som en del av en oppfølgingsrapport.56 Forfattere fra Public Health England ble bedt om å ikke snakke med media. For det tredje klaget redaktøren av Lancet 15. oktober over at en forfatter av en forskningsartikkel, en britisk regjeringsforsker, ble blokkert av regjeringen fra å snakke med media på grunn av et «vanskelig politisk landskap.» 7

Nå gjelder det et nytt eksempel i kontroversen om antistofftesting for pleie-av-omsorg for covid-19.8 Statsministerens operasjon Moonshot avhenger av umiddelbar og bred tilgjengelighet av nøyaktige raske diagnostiske tester.9 Det avhenger også av den tvilsomme logikken med massescreening – som for tiden blir prøvd i Liverpool med en suboptimal PCR-test.10 11

Ble blokkert av helsedepartementet og statsministerens kontor

Hendelsen er knyttet til forskning som ble publisert denne uken av The BMJ, som finner at regjeringen anskaffet en antistofftest som i virkelige tester faller langt fra det produsentene hevder å ha oppnådd.1213 Forskere fra Public Health England og samarbeidende institusjoner som fornuftig nok presset på for å publisere sine studieresultater før regjeringen forpliktet seg til å kjøpe en million av disse testene, men ble blokkert av helsedepartementet og statsministerens kontor.14 Hvorfor var det viktig å anskaffe dette produktet uten behørig gransking? Tidlig publisering av forskning på en preprint-server eller et offentlig nettsted er kompatibel med The BMJs publikasjonspolitikk. Som for å bevise et poeng forsøkte Public Health England da uten hell å blokkere BMJs pressemelding om forskningsartikkelen.

Vitenskap er sjelden absolutt.

Politikere hevder ofte at de følger vitenskapen, men det er en misvisende forenkling. Vitenskap er sjelden absolutt. Det gjelder sjelden for alle omgivelser eller alle befolkninger. Det er ikke fornuftig å følge vitenskap eller bevis slavisk. En bedre tilnærming er at politikere, de offentlig utnevnte beslutningstakerne, blir informert og ledet av vitenskapen når de bestemmer politikken for publikum. Men selv den tilnærmingen beholder offentlig og profesjonell tillit bare hvis vitenskapen er tilgjengelig for gransking og uten politisk innblanding, og hvis systemet er gjennomsiktig og ikke kompromitteres av interessekonflikter.

Undertrykkelse av vitenskap og forskere er ikke noe nytt

Undertrykkelse av vitenskap og forskere er ikke noe nytt eller et spesielt britisk fenomen. I USA manipulerte president Trumps regjering Food and Drug Administration for raskt å godkjenne ikke-testede medisiner som hydroksyklorokin og remdesivir.15 Globalt blir mennesker, politikk og innkjøp ødelagt av politiske og kommersielle agendaer.16

Storbritannias pandemisvar er for sterkt avhengig av forskere og andre regjeringsutnevnte med bekymringsfulle konkurrerende interesser, inkludert aksjeposter i selskaper som produserer diagnostiske tester for covid-19, samt behandlinger og vaksiner.17 Regjeringsutnevnte personer er i stand til å ignorere eller kirsebærplukke vitenskapen – en annen form for misbruk – og hengi seg til konkurransebegrensende praksis som favoriserer deres egne produkter samt venner og kollegaer.18

Hvordan kan vitenskapen beskyttes i disse eksepsjonelle tider?

Det første trinnet er fullstendig avsløring av interessekonflikter hos regjeringen, politikere, vitenskapelige rådgivere og utnevnte personer, som lederne for testing og sporing, anskaffelse av diagnostiske tester og levering av vaksine. Det neste trinnet er full åpenhet om beslutningssystemer, prosesser og å vite hvem som er ansvarlig for hva.

Når åpenhet og ansvarlighet er etablert som normer, bør enkeltpersoner ansatt av myndighetene ideelt sett bare arbeide på områder som ikke er relatert til deres konkurrerende interesser. Kompetanse er mulig uten interessekonflikter. Hvis en så streng regel blir upraktisk, er minimum god praksis at personer med interessekonflikter ikke må være involvert i beslutninger om produkter og politikker som de har økonomisk interesse i.

Kunngjøring kritisk vitenskapspolitikk gjennom pressemeldinger

Regjeringer og industri må også slutte å kunngjøre kritisk vitenskapspolitikk gjennom pressemeldinger. Slike dårlig vurderte grep lar vitenskap, media og aksjemarkeder være sårbare for manipulasjon. Tydelig, åpen og forhåndsutgivelse av det vitenskapelige grunnlaget for politikk, anskaffelser og undringsmedisiner er et grunnleggende krav.19

Innsatsen er høy for politikere, vitenskapelige rådgivere og regjeringsutnevnte. Deres karriere og banksaldo kan være avhengig av beslutningene de tar. Men de har et høyere ansvar og plikt overfor publikum. Vitenskap er et offentlig gode. Den trenger ikke følges blindt, men den må vurderes seriøst. Det er viktigere at undertrykkelse av vitenskap, enten det er ved å utsette publisering, kirsebærplukking av gunstig forskning eller knebling av forskere, er en fare for folkehelsen, forårsaker dødsfall ved å utsette folk for usikre eller ineffektive inngrep og hindrer dem i å dra nytte av bedre metoder. Når det er viklet inn i kommersielle beslutninger, er det også feil bruk av skattebetalernes penger.

Politisering av vitenskapen ble entusiastisk brukt av noen av historiens verste autokrater og diktatorer, og det er nå dessverre vanlig i demokratier.20 Det medisinsk-politiske komplekset har en tendens til å undertrykke vitenskap for å opphøye og berike makthaverne. Og når de mektige blir mer vellykkede, rikere og ytterligere beruset av makt, undertrykkes vitenskapens ubeleilige sannheter. Når god vitenskap undertrykkes, dør folk.

Redaksjonelt:

Vi har valgt å publisere denne artikkelen oversatt i sin helhet fordi vi ser på den som en svært alvorlig varslersak. Når et av verdens mest anerkjente medisinske tidsskrifter finner at de må gå ut på lederplass og advare mot korrupsjon og interessekonflikter som er så grove at de fører til undertrykking av vitenskapen, så er det en alvorlig sak som har betydning for politikk og helse over hele verden. Da er det også uhyre viktig at offentligheten blir kjent med denne kritikken.

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.