– Legemiddelindustrien er dypt involvert i studiene de betaler for

0
Big Pharma, Big Money, Data and Big Brother lettering background. Words shown in capital letters. Bold white and red letters on black background. Illustration. Vector.

Forskere har sjelden kontroll på egen forskning når legemiddelfirmaet betaler, viser en ny studie. Dette skrev redaktør i Forskning.no Nina Kristiansen i en kronikk i Aftenposten i 2018.

Kristiansen skrev:

Det nordiske Cochrane-senteret har gjort en undersøkelse blant forskere på 200 nye, medisinske studier, alle publisert i anerkjente, internasjonale tidsskrifter, og alle finansiert av legemiddelindustrien. De ville finne ut om forskningen blir påvirket av legemiddelfirmaene og hvem som har kontrollen.

Resultatene er nedslående. I 87 prosent av tilfellene var legemiddelfirmaet med på å bestemme utformingen av studiene på nye medisiner, vaksiner og utstyr. I 73 prosent av studiene var ansatte i legemiddelfirmaet med på å analysere dataene.

De ansatte i legemiddelfirmaet var med på å skrive ut resultatene i 84 prosent av de 200 studiene, men sto ofte ikke som medforfattere på de vitenskapelige artiklene.

Forenklet blir det som om et oljeselskap gir et oppdrag til forskere på ulike institutter. De skal undersøke effekter på folk, dyr og miljø et sted oljeselskapet vil bore. Forskerne intervjuer folkene på stedet og analyserer naturen og dyrelivet. Så blir dataene sendt til oljeselskapet, der de ansatte analyserer og tolker informasjonen, og deretter skriver en vitenskapelig artikkel som forskerne setter navnet sitt på.

Bare i fire prosent av de 200 medisinske studiene hadde forskerne full kontroll.

Kommentar: Høyaktuelt nå

Kristiansen kaller det nedslående når det viser seg at i 87% av tilfellene var legemiddelfirmaet med på å bestemme utformingen av studiene på nye medisiner, vaksiner og utstyr. Det kan hun sette to streker under.

Dette er høyaktuelt nå som vi blir bombardert med at vi må «følge vitenskapen» og ta de vaksinene som myndighetene tvinger oss til å ta, med tvangstiltak som varierer fra det milde (Norge) til det brutale (Australia). Men hvis det er slik at «vitenskapen» er skrevet av vaksineprodusentene, hvor objektiv er den da?

British Medical Journal: Covid-19: politisering, korrupsjon og undertrykking av vitenskapen

I BMJ (British Medical Journal) skrev sjefredaktør Kamran Abbasi i den knallsterke lederartikkelen Covid-19: politicisation, “corruption,” and suppression of science:

Politikere og regjeringer undertrykker vitenskap. De gjør det av offentlig interesse, sier de, for å øke tilgjengeligheten av diagnostikk og behandlinger. De gjør det for å støtte innovasjon, for å bringe produkter til markedet i enestående hastighet. Begge disse grunnene er delvis plausible; de største bedragene er grunnlagt i korn av sannhet. Men den underliggende atferden er bekymringsfull.

Vitenskapen undertrykkes for politisk og økonomisk gevinst. Covid-19 har utløst statlig korrupsjon i stor skala, og det er skadelig for folkehelsen.1 Politikere og industri er ansvarlige for dette opportunistiske bedraget. Det er også forskere og helseeksperter. Pandemien har avslørt hvordan det medisinsk-politiske komplekset kan manipuleres i en nødssituasjon – en tid da det er enda viktigere å beskytte vitenskapen.

Korrupsjon er medisinens åpne skitne hemmelighet

BMJ og Abbasi har kritisert korrupsjonen i den globale legemiddelindustrien i mange år, og allerede i 2014 publiserte BMJ en artikkel med tittelen Corruption: medicine’s dirty open secret. Der skrev de at mellom 10 og 25% av det verden bruker på helse går tapt i korrupsjon. De kaller korrupsjonen for «medisinens åpne sår».

Begår vaksineindustrien forbrytelser mot menneskeheten?

I en annen lederartikkel i BMJ skriver Abbasi at legemiddelindustrien antakelig begår forbrytelser mot menneskeheten når den setter profitt foran folkehelse. Det han da har i tankene er hvordan rike land og vaksineindustrien driver «vaksineapartheid» når det gjelder å ikke gi fattige land tilgang på vaksinene. Han peker også på at kunnskapen ikke blir delt, slik prinsippene tilsier.

Kriminell farmasøytisk industri

Den farmasøytiske industrien er blant de mest korrupte og kriminelle industrien i verden. De innrømmer det til og med sjøl. Alle de store legemiddelprodusentene har innrømt å ha bestukket leger, kommet med falske eller villedende informasjoner og legemidlene, usann markedsføring og annen kriminell virksomhet. De har godtatt bøter på milliarder av dollar etter å ha kommet med slike innrømmelser. Verst er GlaxoSmithKline som godtok å betale 3 milliarder dollar i 2012. Pfizer innrømte blant annet bestikkelser i 2009 og måtte betale 2,3 milliarder dollar.

Pfizer har også innrømt å ha «manipulert studier» og «undertrykt negative resultater». Moderna har aldri utviklet en medisin som er blitt godkjent, men fikk likevel enorme mengder skattepenger på grunn av covid-19.

Vitenskapsmagasinet Science har påvist at 107 av ekspertene i  Food and Drug Administration (FDA) som skal kontrollere og godkjenne medisiner og vaksiner hadde tatt imot penger bak mål fra BigPharma.

BMJ har avslørt at:

Anslagsvis 60% av biomedisinsk forskning og utvikling i USA er nå privatfinansiert, og to tredjedeler av akademiske institusjoner har økonomiske bånd til eksterne sponsorer.

BigPharma har bestukket 302 av de 440 medlemmene i Representantenes hus i USA og 91 av de 100 medlemmene av Senatet.

Og denne kriminelle, korrupte og tvers gjennom kyniske industrien vil de at vi skal stole blindt på og legge livene våre i deres hender uten å stille et kritisk spørsmål.

Forrige artikkelHva sa vindkraftutbyggerne for fem år siden om strømprisen?
Neste artikkelCovid-19 vaksinerte smitter like mye som uvaksinerte