Som om jeg hadde vunnet en diger lottogevinst…

0

…føltes det da jeg på NRKs nettside 21.4.2022, leste et innlegg med tittel «Faktisk.no: Over halvparten av koronadødsfall i Norge har skjedd de siste fire månedene».  Etter hva jeg kan forstå, er det en gjengivelse av en artikkel signert av en medarbeider hos «Faktisk.no».

Av Terje Sørensen, pensjonert advokat.

Der står det mye interessant, blant annet uttaler Jon Michael Gran, forsker ved avdeling for biostatistikk ved Universitetet i Oslo:

«Det er ikke alltid at statistikken skiller mellom hvor mange som dør av korona, og hvor mange som dør med korona»

Legg merke til hvem som er kilden!

Deretter kommer en tekstsnutt som jeg ikke vet om er et utsagn fra forsker Gran eller en redegjørelse fra artikkelforfatteren:

Underliggende dødsårsak betyr forenklet sagt «den viktigste faktor som ledet til døden».

Gjennom hele pandemien har korona vært underliggende dødsårsak for oppunder 90 prosent av alle korona-assosierte dødsfall, mens andelen så langt i år er på rundt 80 prosent.»

For meg er dette igjen en bekreftelse på noe jeg har ment og publisert flere ganger, men som blant annet Folkehelseinstituttet (FHI) hovmodig har ment ikke har vært og/eller ER betydningsfullt, ved at etaten inkompetent og/eller grunnlovsstridig gjør det vanskelig for folk med et rettmessig behov for å få informasjon. I en Facebook-artikkel 25.6.2021, se min scrapbook «Terje på facebook CORONA SPECIAL», side 196 nederst og 197 og med overskrift «‘HODELØST’ ER KANSKJE DET BESTE?» redegjør jeg for hvordan FHI håndterer en henvendelse fra meg:

For det TREDJE er det en kjensgjerning at svært, svært mange som registreres som covid-19- assosiert døde, også har hatt alvorlige, kroniske underliggende sykdommer. FHI – som etter mitt skjønn og min erfaring, holder tall etaten ikke liker, tett inntil brystet – ga imidlertid omtrent fra ‘corona’ dukket opp i Norge i februar 2020, opplysninger om hvor mange av de covid-19-assosiertdøde som hadde slike alvorlige, kroniske, underliggende sykdommer. Jeg fulgte nitid med på disse tallene og førte statistikk fra 6.4.2020. Tallene var betydelige og lå i gjennomsnitt på 85,54 prosent (laveste på 76,27 prosent og høyeste på 89,12 prosent). Per uke 52/2020 hadde det muligens demret for FHI at disse høye tallene var mildest sagt ‘utfordrende’ for troverdigheten til de covid-19- assosierte dødstallene instituttet presenterte oss for, og fra og med uke 1/2021 kom det ikke flere slike avslørende tall fra instituttet. Jeg e-postspurte FHI om man aktet igjen å komme med slike opplysninger, men fikk til svar at det aktet FHI ikke. Begrunnelsen var typisk helsemyndighetene og lød som følger i en e-post til meg 14.5.2021:

Når det gjelder […saken…] var dette av interesse da dette var en ny sykdom hvor man ikke hadde noe særlig kunnskap om risikofaktorer. Dette behovet har vi ikke lengere (se f.eks. https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/2020/covid-19-and-risk-factors-forhospital-admission-severe-disease-and-death-3rd-update-memo-2020-v2.pdf), og vi har vurdert at det derfor ikke er nødvendig å følge dette på samme måte nå.

Men nå viser det seg med all tydelighet at artikkelen fra «Faktisk.no» og gjengitt hos på NRKs nettside at forholdende omkring de «underliggende dødsårsakene», virkelig har hatt enorm betydning, nemlig at de har forårsaket 80-90 prosent av corona/covid-19-dødsfallene. Mitt anslag på 85,54 prosent kan nesten ikke komme nærmere midtblinken!

Se også to innlegg i nettavisen «Steigan.no» om «85,54»:

  1. En lang historie med covid-19-dødsfalltriksing, 23.3.2022.
  2. Corona/covid-19-bivirkningsdødstall – mer triksing fra myndigheter og andre?, 10.4.2022.    

Terje Sørensen

Pensjonert advokat

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.