Corona/covid-19-bivirkningsdødstall – mer triksing fra myndigheter og andre?

0

AvTerje Sørensen, pensjonert advokat.

Helt siden jeg begynte å engasjere meg i / interessere meg for «corona/covid-19» (cc19) i februar/mars 2020, har jeg hatt følgende sitat i tankene:

«Ikke tro på noe, ikke en eneste ting, uttrykt av et farmasøytisk selskap. Bare ikke tro det. Du starter derfra.», uttalt av Catherine Deangelis, sjefredaktør, Journal of the American Medical Association.

Sant nok gjelder utsagnet ‘farmasøytisk selskap’, men jeg har utvidet det – i alle fall for min del – til også å gjelde Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), Helsedirektoratet (HD), Folkehelseinstituttet (FHI), Statens Legemiddelverk (SL) og deres ymse medarbeidere samt politikere og byråkrater av ulikt slag og ikke minst de servilt logrende ‘hovedstrømsmediene’. De er ikke å stole på, og jeg går bestandig ut fra at de hele tiden prøver å tildekke og tilsløre fakta som taler til deres ulempe.

Det siste problemkomplekset jeg har sett nærmere på, er cc19-vaksinebivirkningsdødstallene. Det er SL som står for publiseringen av dem i form av 7- og 14-dagers rapporter av forskjellig slag og innhold. Den første var «Rapport om vurderte bivirkningsmeldinger av koronavaksiner», datert 14.1.2021.

Den siste per «skrivende stund» (8.4.2022) heter «Meldte mistenkte bivirkninger av koronavaksiner pr. 29.03.2022». SL har utgitt 53 slike trykksaker. Jeg har i alle trykksakene savnet en samlet og oppdatert tabellarisk og/eller grafisk fremstilling av datoer og dødstall. Dét hadde betraktelig lettet mitt og andre interessertes arbeid med å forske i / granske tallene og gjøre beregninger, og etter min mening hadde det vært en enkel sak å få det til i et Excel-regneark. Hvorfor SL ikke har gjort noe slikt vet jeg ikke, men det ovenfor nevnte sitatet avføder i alle fall tanker hos meg.

Jeg har sett på hver enkelt av de 53 trykksakene og selv lagd et Excel-regneark. Det følger med dette innlegget som en tabell jeg av layoutmessige årsaker har måttet dele i to, nemlig A1 og A2. Jeg har også lagd en grafisk fremstilling av samme, A3.

Det fine med slike regneark er blant annet at de i tillegg til å gi svar på noe man konkret og bevisst ønsker å vite eller søke etter, også ofte gir ikke-planlagte «aha-opplevelser»; man oppdager stadig mangt og meget man overhodet ikke har tenkt på. Ser man eventuelt en kurve i en graf som gjør et merkbart og uventet hopp eller ditto fall, tennes nysgjerrigheten, og hva vet man – kanskje en ny erkjennelse fødes?

SL prøver i omtrent alle de 53 trykksakene å bortforklare og/eller svekke inntrykket av at cc19-dødsfallene har sammenheng med cc19-vaksinebivirkninger. Hvor kunnskapsrike forfatteren/forfatterne av forklaringene egentlig er, kan man jaggu noen ganger lure på. F.eks. står det i den første trykksaken 14.1.2021 følgende: «De aller fleste som er vaksinert ser ut til å tåle vaksinen godt.» Vaksineringen startet i Norge 27.12.2020 – det er 18 dager før 14.1.2021, og da var kun 47.100 vaksinert med 1. dose og 65 med 2. dose; det er hhv. 0,87 og 0,0012 prosent av Norges befolkning, og det synes for meg helt meningsløst å påstå at de «ser ut til å tåle vaksinen godt».

Det kan være nyttig å legge merke til at SL i samme dokument skriver «For flere av dødsfallene har melder oppgitt at de ikke mistenker sammenheng med vaksinasjon og at hendelsen skyldes grunnsykdom hos pasient, MEN DE MELDER FOR SIKKERHETS SKYLD (min arrangering av store fonter)». Hva slags fagkunnskap og rapporteringsrutine ligger bak noe slikt? Det virker for meg som om man tillates å gjengi «rått og røti» og la det telle med som cc19-vaksinebivirkningstall!

At helsemyndighetene skalter og valter med cc-19-tall, har jeg også skrevet om i ulike fora. Jeg bruker her ikke tid på å redegjøre for saksforholdet annet enn å nevne at FHI fra uke 15/2020 viste at gjennomsnittlig 85,54 prosent av dem som cc19-assosiert døde, hadde underliggende kroniske sykdommer, men at etaten fra årsskiftet 2020/2021 sluttet å gi slike opplysninger. Som sagt, ble den første cc19-vaksinen injisert i Norge 27.12.2020! Fra årsskiftet fem dager senere kunne FHI og andre holde opsjoner åpne for å plassere f.eks. cc19-vaksinebivirkningsdødstall inn i sine vanlige cc19-dødsfalloversikter. Jeg viser til mitt Facebook-innlegg «‘HODELØST’ ER KANSKJE DET BESTE?», 25.6.2021, og som du finner på side 196 i min FB-scrapbook.

Jeg skal ikke her ta noen ytterligere diskusjon om dette. Men når SL har tatt med tallene i sine rapporter om vaksineringen og bivirkninger, går jeg ut fra at etaten mener at de har relevans.

Jeg tar det for gitt at SL – og alle helsemyndigheter og tilhengere av cc19-vaksineringen – ønsker å holde cc19-bivirkningsdødstallene så lave som mulig. Det gjøres etter min mening – i tillegg til som allerede nevnt, ved å bortforklare at dødstallene har noen sammenheng med cc19-vaksineringen – regelrett også ved å manipulere tallene. Jeg har hevdet at det er en svakhet ved alle de tallene som helsemyndighetene og andre bruker, at de ikke på noe vis er blitt kvalitetssikret, f.eks. ved kontroll fra ulike fagpersoner, såkalte «fagfellevurderinger». Dessuten vet vi ikke noe om hvem som har skrevet rapporter og frembrakte regneark. Er de fageksperter eller bare byråkratisk lavtstående redaksjonsmedarbeidere? Det kan òg foreligge grove og mindre grove slurvefeil. Hva vet vi egentlig om cc19-assosierte dødsfalltall også inneholder cc19-vaksinebivirkningstall og/eller vice versa? Blant annet er det underlig at helsemyndighetene fra og med 23.3.2022 har innført et nytt tellesystem for cc19-assosierte dødsfall der det ikke lenger er nødvendig at det er laboratoriebekreftet at avdøde var bærer av covid-19-viruset, men at rapporteringen til myndighetene alene kunne bero på hva melder av dødsfallet – normalt en lege – selv subjektivt mente om dødsårsaken. Vi husker fra det jeg ovenfor fortalte om hvordan melder av dødsfallet i trykksaken av 14.1.2021 «for sikkerhets skyld» tok med muligheten for cc-19-vaksinebivirkningdød. Hvorfor skal ikke legen nå etter 23.3.2022 gjøre det samme? Han/hun blir ikke holdt ansvarlig for en slik opplysning, og for avdøde og dennes pårørende betyr det ingen ting hva f.eks. gjelder etterlattepensjon og/eller erstatninger. Hadde det hele foregått i et land uten et folketrygdsystem, men som berodde på private helse- og dødsforsikringer, og der forsikringsselskapenes ytelser baseres på hva dødsårsaken egentlig og beviselig var, er jeg temmelig sikker på at de samme selskapene grundig vil søke etter hva som var den rette dødsårsaken og utbetale / la være å utbetale penger i henhold til sine forsikringsvilkår. Les her blant annet mitt innlegg «JUSS, COVID-19 OG EN NY, MULIG DONASJON TIL BARNEKREFTFORENINGEN», side 12 i min forannevnte FB-scrapbook.

Det er grunn til å merke seg at cc19-dødstallene steg voldsomt i forhold til tidligere opptellingstall da den nye cc19-dødstallstellingen begynte – hele 64,2 prosent i perioden uke 1 til og med uke 10 i 2022, se vedlagte illustrasjon med en graf merket «B» og en relatert tabell merket «C». Jeg har senere anslått at stigningene i uke 11, 12 og 13 for 2022 ser ut til å kunne være rundt hele 85 prosent.

I praksis varte cc19-vaksineringen fra 27.12.2020 og til årsskiftet 2021/2022. Den 5.4.2022 ble kun 77 vaksinert med 1. dose, 183 med 2. dose og 645 med 3. dose. Det er hhv. 0,0014; 0,0033 og 0,0119 prosent av Norges befolkning – etter alle hensiktsmessige vurderinger ingen vaksinering mer.

Fra nå av og fremover kommer en viktig venteperiode på kanskje mange, mange år. De vaksinene som er blitt brukt i Norge, har kun vært midlertidig godkjent selv etter mer enn to års testing, om noen testing i det hele tatt. Og den testingen som eventuelt har blitt gjennomført, har ikke vært medisinsk og vitenskapelig velbegrunnet og kontrollert. Derfor kan alt skje i tiden som kommer – bivirkningsdødstallene kan rase til astronomiske verdier, og kan i en viss tid skjules som cc19-assosierte dødstall etter det nye tellesystemet, men neppe så veldig lenge.

Parallelt nå bør vi som har vært kritiske til myndigheter og alle andre involverte sin cc19-håndtering, forberede og planlegge en juridisk korrekt og på alle mulige måter rettferdig prosess for å straffe- og erstatningssanksjonere alle de myndigheter og medier inklusive medarbeidere og støttespillere og medvirkere som har vært med på å påføre vårt land og vårt folk alle de brutale virkningene som mange har lidd under. Jeg har sagt meg villig til å delta med de ressurser jeg har, i denne prosessen.

Ellers er jeg glad jeg er cc19-uvaksinert!

Terje Sørensen

Pensjonert advokat

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelUSA tvinger Europa til å stanse energiimport fra Russland, men økte sjøl importen av russisk olje med 43%
Neste artikkelIsrael strekker ut ei hand til Kina – igjen