Digital rubel i 2023

0

Av Daniel R.

Russland kommer til å lansere en digital Rubel i løpet av 2023. Se RT.com (russisk kilde). Planene til Russlands sentralbank/CBR finner man bla. i dokumentet “Digital Ruble Concept” (russisk kilde).

Russland går for en såkalt lite-inngripende plan D (s. 8 og utover), der man beholder de tradisjonelle finansinstitusjonenes/bankenes funksjon og eksisterende kundeforhold, i motsetning til en-lags modellene plan A og B, som hadde kuttet ut disse eller to-lags modellen plan C, der de hadde blitt agenter/mellommenn for sentralbanken. Plan D hadde et overveldende flertall (s. 6 og 9), så det er ytterst få som vil ha det mer inngripende og totalitært:

«Av de 196 spurte talte 138 for en eller annen modell. 84 % (116 av de som valgte å svare) støttet den desentraliserte to-lags detaljhandelsmodellen D. Etter deres mening er denne modellen å foretrekke, siden den bevarer den eksisterende modellen for samhandling mellom finansinstitusjoner og deres kunder.» s. 6

Den digitale rubelen/RUB utstedes av Russlands sentralbank og finansinstitusjonene/bankene vil opprette én digital online lommebok (hot wallet) på vegne av sine kunder. Dette vil være på en felles digital rubelplattform og vil ikke være en del av bankenes balanse/regnskap og midlene vil dermed være upåvirket ved en evt. bankkonkurs. Én offline lommebok (cold wallet) for offline-betalinger, som ikke krever internettilgang, vil også bli mulig (s. 18). Den digitale Rubelen vil være et tillegg til den vanlige Rubelen (både elektronisk og kontanter) og vil dermed være knytta til gullprisen (russisk kilde) og ha olje, gass og andre råvarer i ryggen.

Den vil, i likhet med den digitale dollaren og euroen, kunne programmeres ved hjelp av “smarte kontrakter”, under forutsetning om at alle parter samtykker:

«En smart kontrakt vil inneholde informasjon om partene i transaksjonen, beløpet og vilkårene for transaksjonen. En smart kontrakt vil bli registrert på den digitale rubelplattformen etter at den er signert av alle parter i transaksjonen. I tillegg kan smarte kontrakter også brukes til å øremerke digitale rubler, noe som gjør det mulig å sette betingelser for å bruke digitale rubler (f.eks. definere spesifikke kategorier av varer/tjenester som kan kjøpes med dem) og spore hele bevegelseskjeden til de merkede digitale rublene. Samtidig hindrer ikke implementeringen av smarte kontrakter på den digitale rubelplattformen finansinstitusjoner fra å implementere smarte kontrakter på sine egne plattformer. s. 19

Det gjenstår å se hvor utbredt disse “smarte kontraktene“ blir, siden det snur opp ned på hvordan vi ser på penger, siden de forandres til øremerkede kuponger, fører til full digital kontroll og overvåking, samt åpner dørene for et sosialt kredittsystem. Et alternativ vil være kontanter/gull eller til viss grad offline lommeboken:

”mangelen på direkte kontroll over offline betalinger reduserer muligheten til å oppdage og forhindre svindel;” s. 7

“Den digitale rubelplattformen vil sikre konfidensialiteten til kundenes transaksjonsinformasjon og beskyttelsen av deres personlige opplysninger. Digitale rubeloppgjør gir imidlertid ikke anonymitet.“ s. 25


Signerte leserinnlegg står for forfatterens regning og gjenspeiler ikke nødvendigvis redaksjonens oppfatninger.

Forrige artikkelBlindsonen og krigspropagandaen
Neste artikkelUSA reagerer skarpt på angivelige kinesiske baseplaner 12.000 kilometer fra USA