USAs konfiskering av Russlands utenlandsreserver er et knusende slag mot dollaren som reservevaluta

0
Dollar i fritt fall kan bli konsekvensen av finanskrigen mot Russland.

Som et ledd i den økonomiske krigen mot Russland etter landets invasjon i Ukraina har USA sørget for å «fryse» om lag 300 milliarder dollar som Russland har i utenlandsreserver. Ved siden av at dette er loddrett tjuveri i strid med alt som er av internasjonale lover og regler, er det også et dramatisk sjølskudd.

IMF advarer nå om det som burde være åpenbart for alle, nemlig at land nå mister incentivet til å opprettholde utenlandske eierandeler i dollar. Den eneste grunnen til at USA kan trykke fjell av dollar og fortsatt få ekte varer for dem, er fordi dollaretterspørselen er kunstig opprettholdt gjennom sin status som global reservevaluta. I tillegg til selvmålet da sanksjonene rammet råvaremarkedene, mens de var til fordel for Russland og russiske allierte, blir petrodollaren aktivt demontert i forhandlinger mellom saudierne og Kina. Og nå er reservestatusen i ferd med å smuldre opp.

Politikerne skjønner neppe hva de holder på med, og mediene er for opptatte av sine hatkampanjer mot Russland til å vie noen oppmerksomhet til dette skjebnesvangre fra USAs side. Og allmuen, som er hisset opp til å hate alt russisk, synes sikkert det er fint, lite i stand til å skjønne at dette er en bombe rettet mot deres egen velstand og deres egen framtid.

I første omgang rammes naturligvis Russland, og man kan spørre seg hvor den russiske sentralbanken var og hvem sine interesser den virkelig tjente da den lot så mye russisk gull befinne seg i utlandet. Men på lang sikt er det ikke Russland som rammes hardest, men Vesten og USAs krakelerende imperium.

«Uvennlige land» må nå kjøpe russisk olje og gass i rubler

Den russiske avisa Kommersant melder:

President Vladimir Putin instruerte å gi Gazprom et direktiv om å konvertere kontrakter til rubler for uvennlige land. Etter hans mening gir det ingen mening for oss å levere russiske varer til EU, USA og motta betaling i dollar og euro.

«Både USA og EU har i utgangspunktet misligholdt sine forpliktelser overfor Russland. Og nå vet alle i verden at forpliktelser i dollar og euro kanskje ikke blir oppfylt. <…> Det er helt åpenbart at i denne forbindelse gir det ingen mening for oss å levere våre varer til både EU og USA og motta betaling i dollar, euro og en rekke andre valutaer. Derfor har jeg bestemt meg for å implementere på kortest mulig tid et sett med tiltak for å overføre betalinger for vår naturgass levert til uvennlige land til russiske rubler, sa Putin på et møte med regjeringa.

For å betale i rubler, må man først kjøpe rubler. Putins vedtak skapte umiddelbart et sterlere marked for rubler, og reaksjonene lot ikke vente på seg. Rubelen, som gikk i fritt fall da sanksjonene ble forsterket fikk seg et skikkelig løft oppover. Da rubelen falt økte den russiske sentralbanken sine renter fra 9% til 20% for å hindre kapitalflukt. Men Putins kunngjøring førte til at rubelen umiddelbart styrket seg mot dollar og euro. Fortsetter den trenden, vil banken kunne sette ned rentene igjen.

Moon of Alabama kommenterer dette slik:

Alt energiforbruk i USA og EU vil nå få en ekstrapris. Dette vil presse EU og USA inn i en resesjon. Ettersom Russland vil øke prisene for eksport av varer der de har markedsmakt – gass, olje, hvete, kalium, titan, aluminium, palladium, neon osv. – vil økningen i inflasjonen over hele verden bli betydelig.

For land som ønsker å handle med Russland uten straffetiltak, er ikke dette noe problem. De går bare over fra å kjøpe rubler i stedet for dollar og så handle i rubler og egen valuta. India ser ut til å velge denne løsninga.

Financial Times skriver at Indias sentralbank vil legge til rette for en slik rubel–rupee handel. Kia og Russland har allerede slike avtaler om rubel–yuan handel. Det betyr at verdens to største land med et samlet marked på tre milliarder mennesker vil gå vekk fra dollar i handel med Russland. Det vil styrke rubelen og svekke dollaren tilsvarende.

Alt tyder på at også Saudi-Arabia vil frigjøre seg fra petrodollaren og bevege seg i retning av petroyuan, som igjen vil være integrert med det eurasiske handelssystemet som Russland er en del av.

Wall Street Journal skriver at Saudi-Arabia vurderer å godta yuan i stedet for dollar i sine oljesalg til Kina.

Europa vil også bli nødt til å kjøpe rubler i stedet for dollar

Russisk gass står for 40% av Europas forbruk. Det er ingen måte EU kan venne seg av med dette på i overskuelig framtid. EUs gassimport fra Russland har svingt mellom 200 millioner og 800 millioner euro (880 millioner dollar) om dagen så langt i år. Muligheten for et valutaskifte kunne sette denne handelen i uorden, sendte noen europeiske og britiske engrosgasspriser opp rundt 15-20% siste uke. Dette skriver CNBC.

President Biden har krevd av sine europeiske vasaller at de forsterker sanksjonene mot Russland. Det betyr at han beordrer dem til å begå sjølmord mens han sjøl skjermer USAs industri. Ikke bare får Europa betale prisen for den militære krigen med Russland, men i høyeste grad også for den økonomiske krigen.

De som vil bli rammet er naturligvis vanlige folk i Europa. Russland vil antakelig kunne styrke seg på lang sikt fordi de blir tvunget til å erstatte import fra USA og EU med egenproduksjon og import fra Kina. Men Europa vil bare få ekstrem inflasjon, vareknapphet og enorm økning av importkostnadene. Folk flest vil merke dette i form av det som begynner å likne hyperinflasjon og mangel på energi og mat.

Det store paradigmeskiftet og slutten på dollarimperiet

Den ekstreme sanksjonskrigen Vesten nå fører mot Russland ser altså ut til å kunne få de stikk motsatte virkningene av det som var tilsiktet. I stedet for å slå beina under Russlands økonomi, slår de beina under europeisk økonomi og leverer det som kan vise seg å bli et nådeskudd mot dollarimperiet.

Det store paradigmeskiftet som vi har varslet i mange år allerede utspiller seg nå foran våre øyne. I sitt blinde hat mot Russland skader nå Vesten seg sjøl mye mer enn hva Russland kunne ha gjort. Og det gjøres til applaus fra mediene og flertallet av de som snart skal bli veldig fattige på grunn av denne politikken.

Biden har malt seg inn i et hjørne

Joe Biden har utropt Vladimir Putin til «krigsforbryter», igjen til stor applaus fra mediene og emokratiet i sosiale medier. Men i all sin sjøltilfredshet og hevnlyst skjønner de ikke rekkevidden av dette. En sak er at det er uhørt i internasjonalt diplomati. En annen sak er at det fratar Biden manøvreringsrom. Han surrer seg til masta og forplikter seg til ikke å inngå kompromiss med Russland. Man kompromisser jo ikke med «krigsforbrytere»! Men siden han før eller seinere vil trenge et kompromiss, hvis han da ikke vil føre en utslettende krig mot Russland, så har han allerede skutt sin egen forhandlingsposisjon i stykker. Som mange har sagt før: Det finnes ikke ledere igjen i Vesten, bare skuespillere som har lært seg å lese taler andre har skrevet for dem.

Et militarisert Tyskland er tilbake som dominerende makt i Europa

Og som om ikke dette var nok har krigen mot Russland endelig gitt tyske imperialister den åpninga de har lett etter siden annen verdenskrig. Forbundskansler Olaf Scholz kunngjorde at Tysland vil øke sine militærutgifter til 100 milliarder euro i 2022. Det er den mest massive opprustninga av Tyskland siden 1930-tallet og vil gjøre Tyskland til den fullstendig dominerende militærmakta i EU, noe sikkert Paris er ulykkelige for.

Forrige artikkelNarrativene og smittebølgene
Neste artikkelUSA lar Europa betale prisen for å forsvare USAs hegemoni, mens Russland blir mer uavhengig
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).