‘Falsk flagg’ kjemisk angrep i Ukraina: en kommende attraksjon

0

Av Gilbert Doctorow.

Av Gilbert Doctorow.

Advarsel: det er «høyst sannsynlig» at USA nå er i ferd med å gjennomføre en «falsk flagg»-operasjon i Ukraina der de vil anklage russerne for å bruke kjemiske våpen.

Dessverre ser det ut til at Biden-administrasjonen ikke lytter nøye til presidenten, eller bare ignorerer ham til tider.

Joe Biden, eller «Slow Joe», har vært mye mer fornuftig enn alle hans sivile regjeringsmedlemmer og assistenter når det gjelder å unngå alt som kan utløse et direkte militært sammenstøt med Russland i og rundt Ukraina, og åpne risikoen for eskalering til atomkrig. Jeg ekskluderer her Pentagon fra lista over idioter, fordi de tvert imot ser ut til å være mest følsomme for russiske evner og intensjoner.

Biden la personlig ned veto mot den vanvittige ideen om å overføre 29 MIG-er fra Polen til det ukrainske flyvåpenet til tross for støtten den hadde fra hans utenriksminister. Han la personlig ned veto mot å erklære en «flyforbuds-sone» over Ukraina som ville blitt håndhevet av USA og dets NATO-allierte, til tross for sterke oppfordringer om dette fra hans eget demokratiske parti i kongressen. I begge tilfeller ser det ut til at Biden med største alvor har tatt trusselen fra russiske militærmyndigheter om ikke bare å skyte ned krigsfly som går inn i Ukrainas krigsteater, men å angripe flybasene de lettet fra med missiler.

Men nå, «late breaking news» fra USA Today, hvis det er sant, antyder det at folk i hans administrasjon på en eller annen måte overkjører presidenten og bereder veien for global krig ved å slippe løs nok en «falsk flagg»-hendelse som vil heve temperaturen i USA-Russlandk konfrontasjon mange grader.

Bildeteksten som yahoo.com nå bruker lyder som følger:

USA Today: Russland kan forberede seg på kjemiske våpenangrep; 35 drept i angrep på base nær Lviv: Direkteoppdateringer

Hvorfor skulle Russland iscenesette et kjemisk våpenangrep i Ukraina? Ideen trosser all fornuft. Russland har enorme muligheter til å ødelegge Ukraina som de ikke har brukt til dags dato nettopp for å unngå sivile tap. Disse inkluderer cyberangrep, elektromagnetisk puls (EMP) og mer intens bruk av slagstyrken til flyvåpenet som har blitt begrenset på grunn av mangel på smarte bomber og motvilje mot å bruke ammunisjon som kan forårsake større skade på sivile. Gitt disse åpenbare tegnene på russisk forsiktighet i å måte å føre krigen på, sjøl på bekostning av større tap blant sine egne tropper og langsommere framgang i en kampanje som er svært tidssensitiv, må man være helt gal for å vurdere å bruke universelt forbudte kjemiske våpen. Jeg vil hevde: Ethvert såkalt kjemisk angrep som måtte bli gjennomført i de kommende dagene kan bare være det skitne arbeidet til USA og dets agenter.

Jeg henleder lesernes oppmerksomhet til andre halvdel av hovedsetningen i USA Today : bemerkningen om resultatene av det russiske angrepet i morges på et amerikansk og NATOs trenings- og logistikksenter utenfor Lviv og nær den polske grensa. Det russiske angrepet var nært knyttet til uttalelsen fra det russiske militæret for en dag siden om at det ville betrakte alle innkommende utenlandske våpen som «legitime mål». Lagre med slike våpen fantes i basen. USA Today -artikkelen nevner at den nevnte basen ble inntatt av amerikanske militære fra Florida så sent som for to uker siden. Det krever ikke mye fantasi for å innse at blant de 35 drepte i angrepet var amerikanere og/eller NATO-personell. Trusselen om et kjemisk angrep med falskt flagg er USAs reaksjon.

Det trenger imidlertid ikke bli driveren for det mulige nye skitne trikset fra USA. Nyheter om et kjemisk angrep i Ukraina ville avlede oppmerksomheten fra den økende skandalen rundt amerikanske overvåkede og finansierte biologiske våpenlaboratorier i Ukraina, og mulig amerikansk bistand til ukrainske forsøk på å utvikle en skitten atombombe.

Hvis det kjemiske angrepet skulle bli gjennomført, vil det ta oss alle ett skritt nærmere Armageddon. 

Det er på høy tid at Biden får orden på huset sitt.

Denne artikkelen ble først publisert på bloggen til Gilbert Doctorow 13. mars 2022.

Forrige artikkelVar Europakommisjonens første president «antinazist»?
Neste artikkelHøyre vil ha offentlig-privat «sannhetsministerium»
Skribent er en betegnelse vi bruker i databasen på alle som ikke er registrert der som forfattere. I de aller fleste tilfelle vil du finne forfatterens navn i artikkelen.