Vestlige medier bruker nazipropaganda for å bygge opp hetsen mot Russland

0

I den tsunamien av anti-russisk propaganda som har veltet over Europa og USA i det siste sirkuleres det også et klipp som skal vise hvordan vanlige ukrainere trenes opp til militær innsats mot russerne. Klippet er vist på CNN, på The Telegraph og i mange andre vestlige medier.

Problemet er bare at dette kommer fra propagandaavdelinga til den nazistiske Azon-bataljonen.

Her er klippet slik det er vist på The Telegraph:

Hvis man studerer uniformene til instruktørene ser man at dette er soldater fra Azov-bataljonen. De bruker det nazistiske symbolet Wolfsangel som i Tyskland står på ei liste over forbudte symboler fra nazitida.

Her er to stillbilder fra videoen:

Andriy Biletsky, lederen av Azov-bataljonen, som er kjent blant sine våpenbrødre som den «Hvite Fører», gjør seg stadig mer gjeldende i ukrainsk politikk.

Han gjør ingen hemmelighet av sitt syn – i programerklæringen fra 2014 «Ukrainas rasemessige sosialnasjonalisme er den ideologiske kjernen i ‘Ukraina-patriot’-organisasjonen» går han rett på sak: «Vår nasjons historiske oppdrag på dette kritiske tidspunkt, er å lede den globale, hvite rase i sitt siste korstog for overlevelse. Et korstog mot de semitt-ledete undermenneskene.»

Les: Ukrainas framtidige nazi-leder?

Han har vært med i nesten alle ytre høyre-grupper i Ukraina: «Stepan Bandera Tryzub», «Ukrainas sosialnasjonale parti» og «Svoboda (frihets-) partiet». Nå leder han også “Sosialnasjonal samling”, en paraply for en rekke rasistiske og nynazistiske ukrainske organisasjoner.

I 2014 etablerte Biletsky Azov-bataljonen; en væpnet hevnavdeling med aktivister fra rasistiske og nynazistiske organisasjoner. Bataljonens ideologi bygger på nynazisme, aggressiv militarisme og åpenlys rasisme. Gruppen bruker symbolene til nazistiske «Wolfsangel» (ulvekrok) og «Svart Sol»-symboler («die Schwarze Sonne» – en type svastika med mange stråler).

Azov-bataljonen bruker klassiske nazisymboler.

Biletsky har gitt ut bok «Den hvite Førers ord» der han blant annet insisterer på behovene for rasemessig renhet i den «Ukrainske nasjon» og på det uanstendige i «å akseptere en person av en annerledes blodslinje, mentalitet eller kultur i ens familie og nasjon og tillate ens egne gener å bli blandet med dem fra en annerledes, underlegen rase av mennesker.» «Ukrainsk sosialnasjonalisme anser den ukrainske nasjon for å være et samfunn basert på en felles blodslinje og rase.» «Rase er av størst betydning for opprinnelsen til en nasjon», hevder lederen for organisasjonen. «Mennesker er fra naturens side født med ulike evner og muligheter, og en persons lykke bunner i at han finner sin plass i det nasjonale hierarkiet og gjennom samvittighetsfullt å utføre de oppgaver livet har tildelt ham.»

I boka skriver Biletsky også om hva slags mål han har for «det nye Ukraina»:

«Det nye Ukraina er ikke en republikk eller et diktatur, men en republikk OG et diktatur. Ikke sosialisme og nasjonalisme, men nasjonalsosialisme. Ikke et imperium og ikke et demokrati, men et imperium OG et demokrati.»

Azov-bataljonen står fullt og helt for sin førers ideologi, og det er denne nazistiske gruppa vestlige medier hausser opp gjennom å bruke deres propagandaklipp slik de gjør.

Vi noterer oss dessuten at HL-senteret aldri har satt søkelyset på eller tatt avstand fra Azov eller de andre nazigruppene i Ukraina eller det faktum at Ukraina har gjort Hitler-kollaboratøren Stepan Bandera til nasjonalhelt.

Les: Hvorfor er HL-senteret taust om nazismen i Ukraina?

Forrige artikkelUSA prøver å provosere fram en krig mellom Russland og Ukraina
Neste artikkelStopp krigshissarane!