Regjeringa vil forlenge reglene om coronasertifikat

0

Regjeringan foreslår å forlenge de midlertidige reglene om coronasertifikat i smittevernloven. Forlaget sendes nå ut på høring. Det betyr at til tross for massiv motstand mot dette, til tross for at det aldri er vedtatt i Stortinget og til tross for at fagekspertisen sier at et slikt pass ikke vil hindre smittespredning, så gjør Jonas Gahr Støre det han har fått beskjed om. EU har helt siden 2018 hatt en plan for å innføre et digitalt helsepass i 2022. Og som EUs mann i Norge, gjør Støre det som forventes av ham, slik som han gjorde med Libya og slik han gjør med Acer og utenlandskablene.

Les: EU planla i 2018 at vaksinepasset skulle innføres i 2022

Her er høringsnotatet:

Høringsnotat – forlengelse av reglene om koronasertifikat.

Notatet er publisert 11. februar 2022 og svarfristen er 4. mars. Støres regime er med andre ord akkurat som Solbergs regime. Alvorlige og store prinsipielle endringer i samfunnet gjennomføres så raskt at det ikke en gang er mulig å få en debatt eller en høring verdt navnet. Dette har noen av landets fremste jurister kritisert mange ganger. Og her får de en mulighet igjen.

Alle som har meninger om dette bør sende inn høringssvar her:

En kan la seg inspirere av Innbyggerinitiativ mot koronasertifikat når man skriver sitt eget svar.

De legger frem 10 grunner til hvorfor koronasertifikat aldri må innføres (eller må oppheves umiddelbart og aldri innføres på nytt dersom denne saken nå ligger til behandling etter at koronasertifikat har blitt innført): 

1) Koronasertifikatet bryter med det grunnleggende livssyn som vi i Norge henter våre verdier og vårt menneskesyn fra. 

2) Koronasertifikat bryter menneskerettighetene 

3) Koronasertifikat bryter grunnloven 

4) Koronasertifikat bryter Nürnbergkodeksen 

5) Koronasertifikat er udemokratisk 

6) Koronasertifikat er uvitenskapelig 

7) Koronasertifikat rammer alle 

8) Koronasertifikat er et kontrolltiltak 

9) Koronasertifikat segregerer 

10) Koronasertifikat må fornyes 

Les: Innbyggerinitiativ mot koronasertifikat

– Legg forslaget om koronasertifikat i skuffen, skrev ni jurister i vår

Jonas Gahr Støres regjering har gitt grønt lys for koronapass, i første omgang lokalt. Forslaget om et slikt pass ble fremmet av regjeringa Solberg, og det ble sablet ned i høringa i mai. – Vi oppfordrer herved våre folkevalgte til å legge forslaget om innenlands bruk av koronasertifikat i skuffen, skrev ni jurister i en artikkel i Advokatbladet.

De ni er Guro TuvSjak R. HaaheimAnne Cecilie KristensenTonje GulliksenHelge MorsetChristian Angell RøkkeArne Donald AndersenØyvind Bratlien og André Standberg.

De skriver:

Regjeringens beslutning om å sende forslag om koronasertifikat på høring har, til tross for uforsvarlig kort høringsfrist, resultert i et folkelig engasjement uten sidestykke.

Over 10.000 høringssvar er innkommet – de fleste negative, herunder flere kjente jurister og advokater. Blant disse fremheves her høringssvar fra Hans Petter Graver, Anna Nylund, Kristin Bergtora Sandvik, Mona Naomi Lintvedt, Morten Walløe Tvedt og Brynjar Østgård.

De fem førstnevnte er alle tilknyttet juridisk fakultet, fire er professorer. Østgård er advokat med møterett for Høyesterett. Samtlige reiser betimelige spørsmål ved det faglige grunnlaget for å innføre en slik ordning, samt om konsekvensene kan bli andre og større enn dem som er presentert i mediene.

Graver m.fl påpeker følgende svakheter ved lovforslaget, som deretter diskuteres i høringssvaret på 15 sider:

  • «Forslaget bryter med Grunnloven, EMK og EØS-avtalen når ikke Stortinget skal fastsette absolutte krav til hva et sertifikat skal brukes til og hva det ikke kan brukes til.
  • Departementet underkommuniserer på hvilken måte et koronasertifikat griper inn i retten til privatliv, tanke-, samvittighets- og religionsfriheten, forsamlings- og forbudet mot diskriminering.
  • Notatet foreslår innføring av en legitimasjonsplikt, og bryter dermed med retten til å ferdes anonymt.»
Forrige artikkelPandemien, nedstenging og vaksine
Neste artikkel«De mest inngripende tiltakene i fredstid» – En innbydelse til krig