Nobelprisvinner Montagniers siste budskap: Vaksinene trigger HIV og Creutzfeldt-Jakobs sykdom

0

Luc Montagnier gikk bort tirsdag 8.2.2022. For under en måned siden vitnet han for parlamentet i Luxembourg og advarte på det sterkeste om faren produktene representer.

Hva er ikke mer irriterende enn en nobelprisvinner som komplett uten blygsel uttaler at viruset er designa og at genmaterialet som ligger til grunn for vaksina inneholder sekvenser fra HIV-viruset, samt at den kan medføre Antibody-dependent enhancement – mens den resterende eliten av forskere og medisinske autoriteter mottar signert diplom for sin taushet?

Luc Montagnier la frem sitt vitnemål i parlamentet i Luxembourg 12.januar i år og uttalte at den eksperimentelle genterapien kan gi Creutzfeldt-Jakobs sykdom – den humane versjonen av skrapesyke/kugalskap. Han forklarte blant annet om prioner relatert til Creutzfeldt-Jakob sykdom hos mRNA-genmanipulerte og henviste til 21 konkrete dødsfall hos dobbeltvaksinerte som følge av sykdommen.

Det ble videre fremhevet at vaksina selvsagt ikke er noen vaksine – derimot genterapi hvor transkripsjonen av det fremmede RNA`et og tilhørende proteinsekvenser spres ukontrollert i kroppen til mottakerne:

«Disse vaksinene er giftstoffer. De er ikke ekte vaksiner. mRNA lar budskapet transkriberes i hele kroppen, ukontrollert. Ingen kan si for hver enkelt av oss hvor disse meldingene vil gå. Dette er derfor en fryktelig ukjent. Og faktisk lærer vi nå at dette er et arbeid publisert for over et år siden at disse mRNA-ene inneholder et område som vi kan kalle prion, som er et område som er i stand til å introdusere proteinmodifikasjoner på en uforutsigbar måte. Som lege følger jeg 21 personer som fikk 2 doser Pfizer-vaksine, og en person fikk Moderna. De 21 døde av Creutzfeldt-Jakobs sykdom forårsaket av prioner. De 3 vaksinene Pfizer, AstraZeneca, Moderna inneholder en sekvens identifisert av informasjonsteknologi som transformasjon til en prion. Det er derfor en kjent risiko for menneskers helse.»

Påstanden blir understøttet av JB Classen som i sin forskningsartikkel i Microbiology and Infectious Disease (februar 2021) uttaler at potensiale for mekanismer omkring prioner allerede er avdekket:

«Analyse av Pfizer-vaksinen mot COVID-19 identifiserte to potensielle risikofaktorer for å indusere prionsykdom i mennesker. RNA-sekvensen i vaksinen inneholder sekvenser som antas å indusere TDP-43 og FUS til å aggregere i deres prionbaserte konformasjon som fører til utviklingen av vanlige nevrodegerative sykdommer.»

Montagnier vitner for parlamentet i Luxembourg 12.1.2022

Dramatisk økning i HIV

Saken blir ikke mindre urovekkende da det nylig ble avdekket en økning på 590 % i HIV forekomst hos amerikanske soldater siden oppstart av C-19-«vaksinering».


Les også

Forrige artikkelTidligere manager i Blackrock: – Den globale gjeldsbobla har nådd toppen, vi er ved enden
Neste artikkelUSAs virkelige motstandere er deres europeiske og andre allierte