Hvorfor vil World Economic Forum tvinge gjennom vaksinepassene?

0

Til tross for at politikken med vaksinepass ikke har støtte i FHI, ikke finnes på noen av partienes politiske programmer og ikke spiller noen rolle for å hindre smittespredning, vil regjeringa Støre tvinge dem fram via en forskrift? Hvorfor? Hvem er det som står bak dette?

Når først Erna Solberg og nå Jonas Gahr Støre er så fanatisk innstilt på å tvinge vaksinepass ned over hodene på oss, så er det en politikk som de ikke har funnet på sjøl. Det er heller ikke en politikk som er funnet på i Norge. Den kommer fra helt andre kilder – og den har ingenting med helse eller smittevern å gjøre. Dette ekstreme tankegodset, for å sitere PST, har de fra svært lite tillitvekkende kilder

Det er slik at den internasjonale finanseliten har jobbet for dette i lang tid. I EU har det vært offisiell politikk i hvert fall siden 2018 å få etablert et digitalt helsepass, og planen var allerede da at det skulle innføres i 2022. Perioden fram til nå skulle brukes til å overvinne motstand mot disse passene.

Les: EU planla i 2018 at vaksinepasset skulle innføres i 2022

Det går fram av dokumentet med den fengende tittelen:

Roadmap for the implementation of actions by the european commission based on the commission communication and the council recommendation on strengthening cooperation against vaccine preventable diseases

Det går fram av planen at det skulle gjøres studier av hvordan dette skulle gjennomføres i perioden 2019–2021. Planen bygger på et dokument som ble utarbeidet av WHO og det britiske SAGE i 2018 og som handlet om hvordan man skulle nedkjempe vaksineskepsis i EU: State of Vaccine Confidence in the EU 2018.

Men det er ikke helse som er den egentlige begrunnelsen

Helse brukes som plog for å pløye vei for det egentlige målet: en global elektronisk id. Dette er målet til den internasjonale finanseliten. Hvis du tviler på det bør du gjøre et søk på nettsidene til World Economic Forum på stikkordet «digital identity», slik vi har gjort her. Da vil du finne rundt 100 dokumenter som handler om dette, og du vil se at for milliardærklassen handler dette om det Klaus Schwab kaller den fjerde industrielle revolusjon.

Kapitalistklassen har alltid gått etter å plyndre alle mulige ressurser på planeten, over og under jorda, under havoverflaten og i lufta. Nå er tida kommet for dem til å utnytte kroppene våre og identiteten vår, og målet er som alltid å sikre seg kontroll og profitt.

Davosklubbens program for digital identitet

Hvis du går inn på WEFs temasider om digital identitet, vil du se at dette er knyttet til svært mange av deres satsingsområder som alle har med profitt og kontroll å gjøre:

Der kan man lese med deres egne ord:

Verdien av det digitale identitetsmarkedet forventes å overstige 16 milliarder dollar innen 2026. Antall relaterte initiativer har utvidet seg dramatisk – markedsinformasjonsfirmaet One World Identity identifiserte 225 forskjellige relaterte firmaer i 13 kategorier fra og med 2019, og mer enn 6,2 milliarder identiteter apper som lagrer offentlig utstedte dokumenter forventes innen 2025.

På grunn av fragmenteringen av markedet er det imidlertid ikke lett å bruke én enkelt digital identitet på tvers av flere applikasjoner, sektorer eller grenser – noe som undergraver nytten og hindrer adopsjon. Interoperabilitet er fortsatt et erklært, men flyktig mål for myndigheter og organisasjoner; COVID-19 har vist hvor vanskelig det er å harmonisere de juridiske, regulatoriske og tekniske aspektene ved helsesporing og sertifikater.

World Tourism Organization har identifisert minst 16 relaterte Digital Identity Pass, mens land som Singapore, Israel og EUs medlemsland (og byer som New York) implementerer sine egne versjoner. Lignende vanskeligheter finnes på andre områder – mens digitale identiteter nevnes som en del av digitale handelsavtaler, har gjensidig anerkjennelse ennå ikke blitt en realitet, og banksektoren har ennå ikke vært i stand til å samarbeide bredt om spørsmålet.

Bare som marked regner WEF altså med at digital id har en verdi av 16 milliarder dollar innen 2026. I tillegg til det kommer den verdien de kan hente ut i alle andre sektorer nå dette blir tatt i bruk. Ved å klikke på hver av de fem hvite ringene i den indre sirkelen i denne figuren, vil du se hvilke sektorer WEF knytter id-bruken til.

WEF: Advancing Digital Agency: The Power of Data Intermediaries

Milliardærklubben har nylig (februar 2022) publisert en rapport som tar for seg hele den digitale verdikjeden og peker på hvor nødvendig de mener det er å sikre digitale identiteter for alle og enhver, og det går fram at vaksinepassene ikke er målet, men middelet til å få dette på plass (side 24):

COVID 19-pandemien har ført til et forsterket fokus på kraften til medisinske data, spesielt såkalte vaksinepass. Disse passene tjene etter sin natur som en form for digital identitet. Kommersielle selskaper fungerer som en type sentralisert dataformidler i flere jurisdiksjoner. Gitt sensitiviteten til denne typen helsedata, hos mange tilfeller myndighetene har anskaffet tredjepartsentreprenører til å administrere og organisere slike systemer. Ikke overraskende, er streng sikkerhet og personvern sentrale kriterier i slike systemer, ikke minst på grunn av et folkepolitisk helseproblem er avhengig av å øke tilliten til systemet.

Vaksinepassene skal altså etabere tillit til et system som har et mye videre, ja altomfattende, siktemål. Så snart folk har godtatt vaksinepassene, så er de allerede på innsida av fengselsportene. De er blitt ringmerket og brennemerket med QR-koden, så da er det bare å tappe dette for alt det er verdt:

Bill Gates og ID-2000 alliansen

En av de sentrale operatørene i dette prosjektet er Bill & Melinda Gates Foundation via Microsoft og Gavi. Det kalles ID-2000 Alliance:

Ser man på hvem som er deres partnere, finner man blant annet Facebook, Mastercard og FN:

De såkalte bærekraftmålene og Agenda 2030

Som kjent er Erna Solberg ansatt i FN for å drive gjennom de såkalte «bærekraftmålene» og Agenda 2030. Mål nummer 16.9 handler om “By 2030, provide legal identity for all, including birth registration”. Og Verdensbanken har i lang tid presset på for at dette må være en digital id, slik som i deres rapport fra 2016:

to achieve SDG 16.9 “is through digital identity (digital ID) systems, central registries storing personal data in digital form and credentials that rely on digital, rather than physical, mechanisms to authenticate the identity of their holder.”

Og Verdensbanken argumenterer for at slike digitale ID-systemer er «avgjørende for å oppnå mange av de andre målene».

Så derfor vil ikke Støre gi seg på vaksinepasset

Vaksinepasset har ingenting med helse å gjøre. Det handler om å lage en sluse inn til et system der alle mennesker på jorda har en digital ID som finanskapitalen og diktatoriske myndigheter kan utnytte til hva de måtte ønske.

Verken Solberg eller Støre er først og fremst tillitsvalgte for det norske folk. De er lokale norske agenter for EU og internasjonal finanskapital, og det er bare slik handlingene deres kan forklares.

Forrige artikkelDet hvite hus og vestlige medier sa at Russland skulle invadere Ukraina 16. februar klokka 3.00
Neste artikkelHelsepersonell på nåde 
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).