Har hovedstrømsmediene fått nok av koronaregimet?

0
Tegning: Dominika

Sprekkene og sjølmotsigelsene i myndighetenes covid-fortelling og de stadig mer ulogiske «tiltakene» er nå så åpenbare at man må bære munnbindet foran øynene for ikke å se dem.

Dette går mer enn tydelig fram av kommentaren fra Aftenpostens politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim 2. februar 2022: Politikken har fått long covid.

Han kommenterer helseminister Ingvild Kjerkols uttalelse om at det som nå står igjen av «tiltakene» er – «Meter, munnbind og sunn fornuft.»

Inngripende med isolasjon?

Kjerkols «meter, munnbind og sunn fornuft» kan høres udramatisk ut. Det er tydeligvis lett å glemme hvor kraftige tiltak det fortsatt er. Statsminister Jonas Gahr Støre demonstrerte det.

Han ble spurt om hvordan det kan forsvares at folk fortsatt blir pålagt isolasjon i fire døgn hvis de er smittet. Kravet gjelder også uten at man har symptomer. Jeg skvatt da jeg hørte svaret.

– Jeg er ikke enig i at dette er svært inngripende tiltak, sa Støre.

Ikke inngripende å forby folk å forlate eget hjem når de er smittet av en sykdom nesten ingen blir alvorlig syke av?

I praksis beholdes danseforbud på utesteder også. Hele landet skal være et bedehus fra 1950-tallet.

Dette er politikkens long covid. Dømmekraften er kraftig svekket. Målestokken for hva som er inngripende, er helt forrykket.

Det alene er et argument for at alle tiltak burde fjernes nå. Både politikere og befolkning trenger å tilvennes et vanlig liv.

Den sunne fornuften må på rehabilitering.

Kommentar: Når fire dagers isolasjon av friske mennesker «ikke er inngripende»

Tåkefyrsten Jonas Gahr Støre viser hvor lite han forstår dagliglivet til de menneskene han hersker over. La oss minne om det opplagte: Et menneske uten symptomer er et friskt menneske. Støre synes at det er helt rimelig og slett ikke svært inngripende å sette friske mennesker i fire dagers husarrest.

Det Støre heller ikke forstå er at det han sier er ulovlig. Smittevernloven § 1-3 nr. 3 forutsetter at vi må stå overfor en «allmenfarlig sykdom» for at unntaksbestemmelsene skal kunne igangsettes. Verken Kjerol eller Støre har gjort noe forsøk på å dokumentere at vi står overfor en «allmenfarlig sykdom», og som advokat Brynjar Østgård skriver: Smittevernstaten truer rettsstaten:

«Jeg kan ikke finne at lovens § 1-4 – som gir departementet kompetanse til å bestemme «hvilke sykdommer som er allmennfarlige smittsomme sykdommer» – åpner for at departementet kan å gå utenfor den rettslige ramme som definisjonen i § 1-3 nr. 3 setter. Jeg kan derfor heller ikke finne at covid 19 – tilstrekkelig klart – fortsatt kan klassifiseres som «allmenfarlig sykdom». Jeg kan følgelig heller ikke finne at grunnlaget for covid 19-forskriften av 27. mars 2020 fortsatt er tilstede.

Jeg kan heller ikke se at den nåværende begrunnelse og situasjon tilfredsstiller smittevernlovens grunnleggende vilkår i § 1-5 om forholdsmessighet.»

Støre påfører samfunnet og enkeltmennesker skader og ulemper som han ikke har dekning for verken i smittevernloven, og slett ikke i Grunnloven, og han synes ikke det er særlig inngripende tiltak å sette friske mennesker i fire dagers husarrest. Hvor er han hen?

Dagbladet oppdager at lockdown har liten eller ingen positiv helseeffekt

I går morges publiserte vi en artikkel basert på en systematisk studie som fra Johns Hopkins Institute for Applied Economics, Global Health, and the Study of Business Enterprise som påviser det vi har pekt på mange ganger på steigan.no, nemlig at lockdowns har liten eller ingen positiv helseeffekt, men påfører samfunnet enorme økonomiske og sosiale kostnader.

Forskning: Lockdown har liten eller ingen positiv helseeffekt

Fire timer seiner publiserer Dagbladet som hovedsak den samme informasjonen: – Nedstengingene forhindret nesten ingen dødsfall.

Dagbladet skriver:

Nedstengingene i Europa og USA på begynnelsen av pandemien hadde liten eller ingen innvirkning på antall coronarelaterte dødsfall. Det er konklusjonen i en omfattende studie ved det anerkjente amerikanske Johns Hopkins-universitetet, viderebrakt av blant andre Washington Times.

Denne studien viser at regjeringas koronaregime har liten eller ingen virkning

Det er nettopp den typen tiltak som regjeringene Solberg og Støre nå har holdt på med i nesten to år som er gjenstand for denne store studien, og den slår fast:

«Hva forteller bevisene oss om effekten av nedstengninger på dødelighet?» Vi gir et tydelig svar på dette spørsmålet: Bevisene gir ikke støtte for at lockdowns har noen betydelig effekt for å redusere COVID-19-dødeligheten. Effekten er liten eller ingen.

Regjeringa har ikke verken sannsynliggjort eller dokumentert at de drakoniske tiltakene mot det norske folket og norsk økonomi har hindret dødsfall. Og da står vi igjen med at antall koronarelaterte dødsfall gjennom snart tre virussesonger ifølge FHI er 1467. FHI skriver på sine nettsider at:

Estimater basert på data fra perioden 1975-2004 tyder på at omtrent 900 dødsfall i året kan knyttes til influensa i Norge.

Det betyr at sjøl om vi sier at tallet på 1467 skal deles på to sesonger og ikke nesten tre, ser vi at koronarelaterte dødsfall i denne perioden er markant lavere enn det årlige gjennomsnittet for influensarelaterte dødsfall. I sesongen 2017-2018 døde 1400 personer i Norge av influensa.

Og likevel vil myndighetene fortsette å styre oss «som om vi skulle være kveg,» for å låne en formulering av advokat Brynjar Østgård.

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.