Tidenes dårligste deal for Norge?

0

De nye eksportkablene til Nederland, Tyskland og England har ført til at vi sender stadig mer strøm ut av landet – og importerer skyhøye europeiske strømpriser i retur. Dette skriver stortingsrepresentant Mímir Kristjánsson (Rødt) i en kommentar på Facebook. Mímir skriver videre:

I kriseåret 2021 sendte vi kraft tilsvarende forbruket til 1,6 millioner husstander rett ut av landet. Så satt vi igjen med strømkrise og fire- og femdobling av prisene etterpå.

Men ikke nok med det. Nå viser det seg også at utlandet skal ha halvparten av inntektene fra den norske krafteksporten. Norske kraftselskaper får nemlig ikke selge strøm dyrere i England selv om prisen der er mye høyere enn i Norge. De må selge til norsk pris uansett hvem som kjøper. Mellomlegget deles 50-50 mellom Statnett og de utenlandske nettselskapene.

Det betyr at i året som gikk tjente utenlandsk kraftbransje 3,7 milliarder kroner på importere billig strøm fra Norge. Ikke bare forsynte vi EU med billig strøm til 1,6 millioner husstander – vi sendte dem også halvparten av overskuddet fra kraftsalget vårt. Det henger ikke på greip!

Legger du til at pengene Statnett får fra krafteksporten stort sett bare går til å bygge enda flere utenlandskabler, og dermed til forsyne utlandet med enda flere norske kraftmilliarder, så snakker vi om tidenes dårligste deal for Norge.

Det er på høy tid at vi reforhandler kraftavtalene med Nederland, Tyskland og England. Vi må få kontroll over hvor mye vi eksporterer. Det holder ikke at vi sender massevis av kraft ut av landet og ender med priskrise i Norge. Og det er i hvert fall umulig å forstå hvorfor EU skal få halvparten av overskuddet fra kraftsalget etterpå.

Kommentar:

Mímir Kristjánsson avslører her enkelt hvordan norske myndigheter lar EU og utenlandsk kapital behandle Norge som en koloni. Ikke bare plyndres norske forbrukere ved at EØS/Acer har knyttet den norske strømprisen til strømprisene på kontinentet, de sikrer også at utenlandske kraftselskaper kan hente ut en superprofitt på det norske kraftsalget.

MaksPRIS eller maksKOMPENSASJON?

Både Rødt og FRP har lansert motforslag til regjeringas prispolitikk. FRP har fremmet et forslag om «makspris», men det ser ut til å være et forslag om «makskompensasjon». Forskjellen er stor.

Til Nettavisen har partiets energipolitiske talsmann Frank Sve sagt:

– Vi vil ikke ha makspris, men at forbrukeren skal betale maks 50 øre. Da kan strømleverandøren får markedet til seg. Staten må kompensere forbruker og markedet, det gjør det enklere å regne ut og kundene får aldri en høyere pris enn 50 øre. Kraftprodusenten skal derimot ha den prisen markedet betaler.

Under behandlingen av Frps forslag i Stortinget fredag sa Sve:

«Nå er det ikkje riktig det Arbeidarpartiet og Høgre sa om at forslaget frå Framstegspartiet om ein makspris på 50 øre er det same som forslaget frå Raudt, som vil inn og styre marknadssystemet. Vårt forslag er nøyaktig det same som regjeringa sitt forslag (…) Det er staten som kompenserer den meirkostnaden. Kraftprodusentane får nøyaktig det dei skal ha i marknaden. Det er grunnlaget.»

FRP ønsker ikke å gripe inn i markedet og sette en makspris. Derimot er Frp for NØYAKTIG den samme modellen som regjeringa, bare med full kompensasjon (100 prosent over 50 kWh, pluss fjerne alt av strømavgifter). Dette er selvsagt en mye bedre modell enn regjeringas, og det er derfor Rødt har stemt subsidiært for den. Men det er ikke maksPRIS. Det er maksKOMPENSASJON.

FRP vil riktignok redusere prisene for forbrukerne, noe som er det viktigste på kort sikt. Men de vil gjøre dette på en slik måte at staten betaler og sørger for at kraftprodusentene får de profittene de vil ha. På lang sikt betyr det at det er de norske skattebetalerne som skal blø for å sørge for profitten til kraftspekulantene.

Det er en betydelig forskjell.

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelDet de ikke forteller deg om atomvåpen på norsk jord
Neste artikkelBattleground Melbourne – om hvordan en av verdens mest levende byer ble ødelagt