Regjeringa vil bruke 5 milliarder på massetesting –penger ut av vinduet

0

Regjeringa har lagt fram ei pakke på 9,5 milliarder kroner for angivelig å motvirke koronasmitte. I den pakka inngår 5 milliarder til anskaffelse av tester. Alt tyder på at dette er å kaste penger rett ut av vinduet.

Tre medisinske spesialister har analysert effekten av massetesting og har kommet til at den ikke har noen hensikt. Lege og professor Mette Kalager, lege og førsteamanuensis Magnus Løberg og lege og professor Michael Bretthauer skriver i Bergens Tidende: Dropp massetestingen – gi elevene mat i stedet!

Nasjonale myndigheter har anbefalt at barn og unge tester seg før skolestart for å forhindre smitte på skolene. Det kan vitne om handlekraft og et tegn på at vi er ansvarlige og tar smitte på alvor. Men hvor god er egentlig massetesting for covid-19 med hurtigtester?

I artikkelen viser de til at Vestland fylke i fjor vår gjennomførte et pilotprosjekt med massetesting i videregående skole.

I prosjektet ble det utført over 110.000 tester fra midt i mars til midt i juni 2021, altså om lag tre måneder. Om vi legger til grunn antall tester og elever på Fyllingsdalen og på Askøy videregående skole, er det om lag ti tester pr. elev.

Massetestingen førte til at 20 elever testet positivt. En var falsk positiv etter kontroll med PCR-test. Prosjektet kostet i overkant av 7,2 millioner kroner. Dette inkluderer ikke tidsbruk for elever, lærere og foreldre.

Det finnes ingen opplysning fra prosjektet om hvor mange falske negative tester som forelå. Men fra andre studier vet vi at litt over halvparten (55 prosent) av de som er smittet, har positiv test, den andre halvparten har negativ test. Det er derfor mulig at testingen har ført til falsk trygghet, og at de som er testet, ikke er like opptatt av generelt smittevern. En dansk studie som viser at massetesting ikke førte til færre smittede, diskuterer nettopp dette.

I et optimistisk scenario betyr dette at hvert forhindret smittetilfelle har kostet rundt 190.000 kroner. Dette er sannsynlig et for lavt estimat, siden ungdom uten symptomer trolig smitter færre enn to andre.

I rapporten oppgis det at hver runde med testing tok om lag 10–15 minutter av timen. De ulike skolene testet mellom to og fire ganger hver uke. Hver klasse brukte da 20–60 minutter, nesten en skoletime, på testing hver uke.

I testperioden fra mars til juni 2021 ble det funnet 2889 covid-19-tilfeller i Vestland fylke. Om lag 18 prosent av alle som testet positivt i fylket, var i alderen 10–19 år, rundt 520 tilfeller. Massetestingen avdekket 19 (under 4 prosent) av disse.

De aller fleste elever og lærere som fikk tilbud, deltok i testingen. Likevel avdekket massetestingen kun 0,7 prosent av alle smittetilfeller i fylket.

De tre artikkelforfatterne spør:

«Vi mener det er rimelig å spørre seg om dette var et vellykket prosjekt og om 7,2 millioner kroner kunne vært brukt på annen måte.»

For én million kroner kan vi finansiere ti pasienter med samme gjennomsnittlige liggetid og fordeling mellom sengepost og intensivavdeling som vi har sett ved covid, der om lag en av fem pasienter blir lagt inn på intensiv.

For 7,2 millioner kroner kan vi behandle om lag 74 covid-pasienter på sykehus. Kostnaden ved å forhindre smitte hos en ungdom var altså dobbelt så stor som kostnaden ved å behandle en covid-pasient på sykehus. For hvert unngåtte smittetilfelle, kan vi behandle to covid-pasienter på sykehus.

Hvor mye sjukehus for 5 milliarder?

Regjeringa, mediene og visse markskrikerske kronikkforfattere har snakket med store bokstaver om hvor mye «de uvaksinerte» angivelig belaster sjukehusene. Men er de egentlig opptatt av sjukehuskapasitet, eller har de egentlig en annen agenda?

Tallene fra de tre medisinske fagfolkene viser at en gjennomsnittlig covidpasient på sjukehus koster 100.000 kroner. Hvor mange covidpasienter kunne man ha behandlet for de fem milliardene som regjeringa vil bruke på tester? Fem milliarder delt på 100.000 er 50.000. 15. januar var det 228 innlagte på norske sjukehus i tilknytning til covid-19. Sjøl bare én av de fem milliardene ville ha løst alle tenkelige kapasitetsproblemer på sjukehusene sjøl om tallet på sjuke skulle bli langt høyere enn i dag.

Det eneste man oppnår med massetesting er å få opp tallet på «tilfeller». Og det er det som er formålet! Det handler ikke om folk som er sjuke, men folk som har testet positivt på en test som det finnes betydelige usikkerheter ved, for å si det svært forsiktig. Det tallet vil så igjen bli brukt til å holde hele sirkuset til Smittevernstaten i gang, med lockdown, maskepåbud, stengning av kultur- og uteliv og døgnåpne kanaler for koronaregimets Knoll og Tott, Guldvog og Nakstad.

Det kan man bruke milliarder på. Men hvis man virkelig vil bruke penger, hvorfor ikke bruke dem på sjukehusene? Eller hvorfor ikke bruke penger på tidligbehandling, slik at folk slipper å havne på sjukehus? For det er godt dokumentert at det finnes gode og trygge behandlingsmåter mot covid som hindrer at folk blir alvorlig sjuke. Billige er de også.

Forrige artikkelMeningsmåling viser hvor vanlig alvorlige vaksinebivirkninger egentlig er
Neste artikkelSkottland: Dobbeltvaksinerte mer utsatt enn uvaksinerte