Kraftbransjen forvrenger og dikter

0
Kilde: Statnett

Av Odd Handegård.

Kraftbransjen og kraftpolitikerne på Stortinget innrømmer at de høye strømprisene i Norge er «en utfordring». Men bortsett fra en generell tilslutning til regjeringens kortsiktige strømtiltak, fortsetter bransjen å fortelle eventyr om årsakene til strømkrisen. Det er ingenting galt med energiloven. Energimarkedet bør ikke kontrolleres av Stortinget. Bedre styring av kraftmarkedet er foreløpig et poeng kun hos Rødt og delvis hos Frp og SV. Et intervju med den nye adm.dir. i Statnett, Hilde Tonne, i Aftenposten på lørdag, illustrerer at hun lever i en oppdiktet virkelighet.

1. Hilde Tonne starter med «forsyningssikkerheten» i Norge. Uten alle kablene til EU, «hadde vi vært nødt til å investere [—] mer i vannkraft m.m. [—] når det ikke regner», hevder hun. Strømprisen ville ha vært «veldig mye høyere». Kommentar: Selvfølgelig bare sludder. Behovet for kabler til EU ble realisert allerede på 1990-tallet. Kablene til Nederland, Tyskland, England og den siste til Danmark er bortkastede investeringer. De 15 øvrige kablene har tilstrekkelig kapasitet til å eksportere vårt lille overskudd og til å importere litt kraft om et (oppdiktet) «tørrår» skulle inntreffe. Dessuten: Ettersom kabelutbyggingen egentlig framstilles som et «klimatiltak», trenger vi ikke den «fossile elektrisiteten» fra EU.

2. Og Tonne sier mer om «forsyningssikkerheten»: Når vi nå «har en værbasert energimiks som vi vil få mer og mer av i et fornybarsamfunn, må vi ha en utveksling for å skape den fleksibiliteten som da trengs». Kommentar: I all verden – «en værbasert energimiks»? Det er ikke vedtatt at Norge skal bygge ut 10.000-15.000 nye vindturbiner langs norskekysten (slik at vi får en «værbasert energimiks»). Og tendensen er klar også i EU der det nå arbeides for å styrke den stabile krafttilgangen (gass, kull og kjernekraft) for å redusere den «værbaserte energimiksen» og behovet for «fleksibilitet». Også Putin nevnes av Tonne som årsak til problemene i EU.

3. Tonne argumenterer med at de såkalte «flaskehalsinntektene» fra kablene til EU i 2022 skal bidra til å senke nettleien vår. Dette har Statnett skrytt av også tidligere, men beløpet til norske strømkunder har vært helt ubetydelig.

4. Tonne dikter også opp et eventyr om årsakene til strømkrisen i Norge. Hun sier vi har dels «tørrere magasiner i Norge enn vanlig». Kommenter: Hvorfor? Jo, selvfølgelig fordi bl.a. Statnett har bidradd til å eksportere altfor mye kraft! Og Tonne sier også at «gassprisene er svært høye» og [—] CO2-prisen er mangedoblet». Kommentar: Og hvorfor smitter CO2-avgiftene over på den reine vannkrafta? Jo, fordi den norske fornybare strømmen er koplet sammen (i kraftmarkedet Nord Pool) med «elektrisitet» i EU som i hovedsak er lagd av kull og gass. Dermed blir prisen på all strøm identisk i EU og Norge – til tross for at den fornybare energien skulle bli så rimelig at den skulle utkonkurrere den fossile – altså det rene, skjære pølsevev.

5. Tonne kommenterer også utbyggingen av hybridkabler fra havturbiner i Nordsjøen – som hun støtter. Grunnen til at havvind angivelig er nødvendig er at det norske «kraftoverskuddet kan være borte alt i 2026», på grunn av en «sterk vekst i etterspørselen» etter strøm. Kommentar: Vi kan få et kraftunderskudd fordi Norge skal bruke minst 15 TWh på elektrifisering av sokkelen i tillegg til ubegrenset krafteksport. Hun har riktignok ingen tro på at havvind lar seg realisere på 2020-tallet. Annen grønn kraft må til, uten at hun tør å nevne vind- og ny vannkraft i Norge.

Slik er stort sett «analysene» av kraftkrisen i Norge, i bransjens ekkokammer. Sludderet gjentas og gjentas og det er naturligvis umulig å kommentere alt. «Analysene» handler kun om irrelevante spørsmål og om forvrengninger av virkeligheten. Hovedspørsmålet står sjelden på dagsorden: Integreringen av norsk elektrisitet under EUs forvaltning. Bortsett fra hos ytterpartiene. Skal det bli framgang i energidebatten, må nok også grunnplanet i Ap engasjeres.

Ps. SV hadde landsstyremøte i helga og fattet enkelte prinsipielle vedtak som kanskje kan få konsekvenser (to-tre-prissystem for strømbruken, nedlegging av de selskapene vi får strømregningen fra m.m.). Men SV opprettholder, så vidt jeg kan se, det idiotiske forslaget om å elektrifisere sokkelen. Klarer ikke Lysbakken snart å få nøytralisert Kaski og Haltbrekken? Se: SV går inn for statlig strømselskap og toprissystem

Forrige artikkelTallmanipulering fra helsemyndigheter og hovedstrømsmedia
Neste artikkelIsraelsk studie: – Fjerde dose bare delvis effektiv mot omikron