Tallmanipulering fra helsemyndigheter og hovedstrømsmedia

0

Av Terje Sørensen, pensjonert advokat.

NRK forteller i sin nettutgave, 16.1.2022, at «Noreg har passert 500.000 registrerte smittetilfelle». Folkehelseinstituttet (FHI) viser på nettstedet  «Statistikk om koronavirus og covid-19», oppdatert 14.1.2022, at det per den datoen var 483.944 «meldte tilfeller» (Legg merke til at begrepet «smitte» ikke brukes).

Umiddelbart og isolert sett høres dette fornuftig ut, men fornuften fortar seg fort når man gransker antallet testet – 9.641.2888 (9,6 millioner). Per 15.1.2022 var det ifølge «Worldometer», 5.486.427 (5,4 millioner) innbyggere i Norge. Det må bety at hver av disse i gjennomsnitt må ha blitt testet 1,7 ganger. Jeg er selv blitt testet 2 ganger ved innreise til Norge i 2021. I virkeligheten er det naturligvis ikke slik, men derimot at et ukjent antall færre enn 483.944 personer per 14.1.2022 var blitt testet et ukjent antall ganger mer enn én (1) gang. Trolig er det slik at noen, f.eks. dag- og/eller ukependlere fra utlandet til Norge, kan ha blitt testet 15 ganger, andre 14, andre igjen 13, 12, 11 osv. Antakelig har helsemyndighetene navn og nummer og relevante tall for hver person som er blitt testet, men jeg har aldri sett noen oversikt om dette. Hva om det kun er et mulig minimalt antall personer som «gang på gang» er blitt testet totalt sett, og hva om det er de som utgjør «alle meldte tilfeller»?

For eksempel nevner jeg følgende:

 • 40.000 testpersoner testet 14 ganger gir 560.000   registrerte
 • 50.000 testpersoner testet 13 ganger gir 650.000   registrerte
 • 60.000 testpersoner testet 12 ganger gir 720.000   registrerte
 • 70.000 testpersoner testet 11 ganger gir 770.000   registrerte
 • 80.000 testpersoner testet 10 ganger gir 800.000   registrerte
 • 90.000 testpersoner testet 9 ganger gir 810.000    registrerte
 • 100.000 testpersoner testet 8 ganger gir 800.000   registrerte
 • 110.000 testpersoner testet 7 ganger gir 770.000   registrerte
 • 120.000 testpersoner testet 6 ganger gir 720.000   registrerte
 • 130.000 testpersoner testet 5 ganger gir 650.000   registrerte
 • 140.000 testpersoner testet 4 ganger gir 560.000   registrerte

FHI serverer i ovennevnte «Statistikk om koronavirus og covid-19» under overskriften «Antall testet» en slags bekreftelse på at min hypotese og mine tall kan ha noe for seg:

«Antall personer testet»: En ny test på en person defineres som en test utført minst 7 dager etter forrige test på samme person. Dersom personen testes på nytt etter 7 dager, telles personen på nytt. Siste dagers tall kan bli justerte ved neste oppdatering.

Heri synes å ligge store muligheter for å få ‘smittetallene’ – unnskyld, ‘antallet registrerte’ – opp på et ønsket nivå. Man tester og tester og tester om igjen og om igjen og om igjen de samme personene hver 7. dag en gitt periode.

Jeg synes det hadde vært bedre og tydeligere om helsemyndighetene publiserte HVOR MANGE PERSONER som var blitt testet og HVOR MANGE PERSONER som hadde fått bekreftet at de var positive med covid-19-virus.

Terje Sørensen

Pensjonert advokat


Signerte leserinnlegg står for forfatterens regning og gjenspeilr ikke nødvendigvis redaksjonens oppfatninger.

Forrige artikkelKina trosser USAs Caesar Act og tar Syria inn i silkeveibeltet BRI
Neste artikkelKraftbransjen forvrenger og dikter