Fire «konspirasjonsteorier» som ble virkelighet i 2021

0
Reuters tilbakeviste tanken om vaksinepass som en konspirasjonsteori. Toppsjefen i Reuters er investor og styremedlem i Pfizer.

De ble avvist som «konspirasjonsteorier». Nå er de praktisk politikk.

Opprinnelig tekst av David Heller fra Americas Frontline Doctors, oversatt, forkortet og bearbeidet av hemali

Aldri har vel anklagen om «konspirasjonsteori» sittet løsere. Assosiasjonene til begrepet er stygge, selv om en konspirasjonsteori kun er teorien om en konspirasjon. Konspirasjoner finnes, og teorier om dem kan testes etter god, vitenskapelig metode for å verifiseres eller falsifiseres. Disse fire er nå virkelighet:

Vaksinepass

Vaksinepass ble avvist som paranoide konspirasjonsteorier. Mange helseledere og politikere avviste først ideen, men endret holdning. I Norge lyder argumentasjonen at koronapass er et verktøy for å hindre inngripende tiltak, argumentet er altså ikke smittevern. Til tross for at slik stigmatisering av uvaksinerte ikke er vitenskapelig rettferdiggjort.

Internering i karanteneleire

Ryktet om at myndigheter planla å bygge karanteneleire, sirkulerte i 2020. Frykten var at regjeringer ville arrestere og internere folk, også friske. Dette ble avskrevet av media og politikere som «desinformasjon». I slutten av 2020 ble det stilt spørsmål i en kanadisk, lovgivende forsamling om slike leirer. Parlamentsmedlem Randy Hiller ble da hånet, og mikrofonen hans ble slått av.

I Australia ble det ytterligere snakk om interneringsleirer, men bare for reisende. Den som sa at leirene kan brukes til andre enn reisende, ble stemplet som konspirasjonsteoretiker og spreder av falsk informasjon. Med tiden ble leirene bygget og åpnet både i Canada og Australia. Leirene i Canada ble ikke brukt bare for reisende eller folk som ønsket å «frivillig isoleres». Men også for kanadiere som ble arrestert grunnet manglende overholdelse av covidforskrifter.

Australia bygde også leirer for å «hjelpe reisende å finne et sted å isolere seg selv». Men begynte deretter å anholde borgere, uten domfellelse, for brudd på covid-regelverket. Som tilfellet da tre tenåringer som dro fra det «frivillige» oppholdet i leiren ble arrestert. Til tross for å ha testet negativt for covid. Hayley Hodgson beskriver i et intervju at hun ble internert med trussel om arrestasjon. Hun måtte bli i leiren i to uker – selv om hun ikke var covid-pasient.

Australias militære ble kalt inn for å «bistå» med transport av folk til karanteneleirer. Detaljene om dette er fortsatt uklare, og aboriginere kom med en appell til det internasjonale samfunnet om hjelp.

Det startet som en vill teori i «utkanten av nettet». Så ble det praktisk politikk. Covid-leirene er her, og Canada skal utvide programmet. Lignende «løsninger» finnes i Tyskland og New Zealand.

Virusets opprinnelse

Opprinnelsen til COV-SARS2 virket klar: Viruset smittet fra et dyr (sannsynligvis flaggermus) til et menneske på et våtmarked i Wuhan. Slik lød konklusjonen fra WHO i mars 2020. The Lancet publiserte en artikkel om at forskerne «sterkt fordømmer konspirasjonsteorier som antyder at COVID-19 ikke har naturlig opprinnelse». Og at forskere «entydig konkluderer at koronaviruset stammer fra dyr.» Støttet av sensur, ble denne teorien etablert som en absolutt sannhet.

I 2021 begynte påstanden om naturlig opprinnelse å rakne. David Asher, som ledet USAs etterforskning, avslørte at flere arbeidere ved Wuhan Institute of Virology ble innlagt på sykehus med en sykdom som ligner på COVID omtrent en måned før det nye viruset ble identifisert. En studie av Steven Quay og Richard Muller, i juni 2021 omtalt i Wall Street Journal viste at sekvensen av aminosyrene i virusets genom var undersøkt. De fant at i «kategorien av koronavirus som inkluderer CoV-2, har CGG-CGG-kombinasjonen aldri blitt funnet naturlig». Og konkluderte at «funnet av den doble CGG-sekvensen er sterkt bevis på genspleis». Og «det vitenskapelige tegnene peker mot at viruset ble utviklet i et laboratorium.

Mistanken om en laboratorielekkasje mer spiselig etter at president Biden beordret en etterforskning av saken av National Security Agency. Og da den populære komikeren Jon Stewart dukket opp på The Late Show. Han vitset om at «det er lett å mistenke laboratoriet, siden det nye viruset først dukket opp i samme by som tilfeldigvis er vert for et laboratorium som eksperimenterer med virus».

Av de 27 forskerne som signerte Lancets artikkel som krevde stopp av teorien om laboratorielekkasje, ble 26 funnet å ha forbindelser til Wuhan-laboratoriet. Ved årets slutt erkjente Lancets redaktør at det var betydelige konkurrerende interesser hos forfatterne.
Våren 2021 framstod «verdens helseminister» Antony Fauci stadig mer uklar, vinglede og dobbeltkommuniserende om opphavet til viruset. Han var nå likevel ikke så sikker på at viruset stammer fra flaggermus i Wuhan.

Mikrochip knyttet til vaksinen

Teorier om forsøk fra myndigheter og teknologiselskaper på å spore mennesker, har sirkulert i tiår. Siden COVID har det vært to hovedteorier om implantering av mikrochips hos mennesker. Den første er at vaksinen selv inneholder en slags kommunikasjonsenhet, den teorien har ikke blitt bevist. Den andre teorien var at et vaksinepass eller RFID ville bli implantert som verktøy for å opprettholde eller begrense folks bevegelsesfrihet. (En RFID-brikke kan festes til eller bygges inn i et produkt, dyr eller en person. Den inneholder antenner som gjør dem i stand til å motta og svare på radiofrekvenssignaler fra en RFID-sender). Denne teorien ble erklært å være falsk av Reuters i april 2020.

I november 2021 kunngjorde svenske myndigheter at de vil kreve bevis på vaksinasjon for å komme inn på samlinger med over 100 personer. Samtidig fant et svensk selskap kalt DSruptive, som lager implanterbar mikroelektronikk, en ny applikasjon for produktet deres. I stedet for å bære et vaksinasjonskort på papir, eller i app, vil selskapet implantere det direkte i personens hånd. Administrerende direktør Hannes Sjöblad forklarte hvordan prosessen fungerer i en kort video. Og hvordan folk «synes det er mer praktisk».

For øyeblikket sporer ikke implantatene en persons plassering, eller overfører biodata som ikke ble satt i brikken. Mens myndighetene har tillatt at implantatene kan brukes som vaksinepass, er de ikke (ennå) gjort obligatoriske.

Pandemier og tider med rask sosial endring vekker mistanke og mistillit. Mens noen konspirasjonsteorier forblir teorier, har 2021 vist at tiltak som ble ansett konspiratoriske, er blitt hverdagslig virkelighet.


Denne artikkelen er oversatt til norsk og publisert av Hemali.

Forrige artikkelNATOs historieforfalskere i norske medier
Neste artikkelMan må kunne forvente at slik grunnlovsstridig forebygging aldri mer vil finne sted
skribent
Skribent er en betegnelse vi bruker i databasen på alle som ikke er registrert der som forfattere. I de aller fleste tilfelle vil du finne forfatterens navn i artikkelen.