EUs rolle i energipriskrisen

0

Av Daniel Ducrocq.

Årsaken til priskrisen i EU er nedstengingen av europeiske kull- og atomkraftverk som del »av det grønne skiftet». For å få aksept i opinion for »det grønne skiftet», har klimatiske endringer blitt omtalt som en klimakrise som truer vår eksistens. »Jeg tror menneskeheten bare har 10 år igjen for å redde planeten fra å bli en total stekepanne» hevdet Al Gore (Washington Post 26 januar 2006). Et år senere fikk han Nobel Fredspris.

Den såkalte klimakrisen (som skaper angst hos mange) brukes ideologisk for å få aksept for omlegging av den industrielle produksjonen og for  »liberalisering» av energisektoren fra å være underlagt offentlig kontroll. Som vi skal se i denne artikkelen, spiller den europeiske unionen en sentral rolle i denne prosessen.

Prisen for »det grønne skiftet» blir mer og mer synlig for opinionen. Derfor er vi vitne til en økende protest i vårt land mot en energipolitikk (vindmøller, høye strømpriser) som er markedsført som nødvendig »for å redde verden». Men det mobiliseres til protest også andre steder i Europa. 

Den franske fagforeningen Confédération du Travail mobiliserer sine medlemmer i energisektoren til streik fra 25 januar. Streiken rettes mot tiltakene foreslått av regjeringen for å imøtekomme en prisøkning av elektrisitet som er beregnet til å være mellom 35 og 40% i februar.

For å forstå bakgrunn for streiken, må en se nærmere på EUs deregulering av det franske statlige elektrisitetsselskapet EDF (Electricité de France).      

Den franske energisektoren (gas og elektrisitet) ble nasjonalisert i 1946 for å sikre den offentlige forvaltningen av produksjon og distribusjon av energi. 

EDF ble etablert som statsselskap. 

I 1996 kom den første energipakken fra EU med erklært mål om å åpne energisektoren for konkurranse, og på denne måten svekke det offentlige monopolet som hadde vært velfungerende i femti år. Senere ble flere energipakker vedtatt, og siden 2007 er det franske elektrisitetsmarkedet åpent for konkurranse, men med EDF som fortsatt kraftleverandør. Det siste likte EU kommisjon dårlig og i 2010, som følge av EUs reform av kraftmarkedet, ble EDF forpliktet til å selge til private kraftleverandører, en fjerdedel av elektrisiteten produsert av atomreaktorer (70% av EDFs produksjon). I 2012 ble prisen for kraften som EDF er pålagt til å selge til private kraftleverandører fastsatt til 42 øre /kWh. 

EU signs off on major reform of electricity market with consumer benefits | www.beuc.eu

I begynnelsen av 2022 endret den franske regjeringen reglene. EDF tvinges nå til å selge en større andel av sin produksjon til private kraftleverandører (fra 100 TWh til 120 TWh) og prisen ble regulert til 42,6 øre /kWh, når markedsprisen er på 2,5 kr/kWh! 

Hausse des prix : EDF contraint à vendre davantage d’électricité à bas prix à ses concurrents

Det franske statsselskapet EDF som i femti år har vært en stabil leverandør av kraft, og som har investert offentlige midler i forskning og realisering av atomenergi, tvinges i dag, etter krav fra EU, til å selge kraft for 42,6 euro/kWh til private leverandører på et marked hvor kraften omsettes for 2,5kr/kWh.

Dette er en overføring av statlige midler til privat kapital. Og det er dette som har satt sinnene i kok i fagbevegelsen som appellerer sine medlemmer i energisektoren til streik. Det går mot en varm sosial vår i Frankrike, og forhåpentligvis også i andre europeiske land. 

Daniel Ducrocq

I artikkelen EUs rolle i energipriskrisen står det å lese at det franske statseide EDF er pålagt til å selge elektrisk kraft til private aktører for 42,6 euro/kWh på et marked hvor kraften omsettes for 2,5 kr/kWh. Det riktige er 42,6 øre/kWh. Artikkelens forfatter beklager feilen!Som følge av EUs deregulering av kraftmarkedet, tvinges EDF til å selge kraft til private leverandører for en sjettedel av markedsprisen…..

Forrige artikkelDen kroatiske MEP Mislav Kolakušić anklager Macron for massedrap ansikt til ansikt i EU-parlamentet
Neste artikkelSoft power i fotformsko