Strøm: Mediene sminker døgnprisen

0

Av Jan Herdal.

Mediene er gode på å formidle pristoppene på kraftbørsen Nord Pool. De fleste oppgir dem nå også med moms, det vil si reell pris til forbruker, eks. andre avgifter og påslag. Og det er ingen hyggelig utvikling som har avtegnet seg i høst.

Døgnprisen sminkes fortsatt grundig, ved at mediene ukritisk gjengir den gjennomsnittsprisen som oppgis av strømleverandørene. Det skyldes nok først og fremst manglende bevissthet, og ikke et ønske om å lure folk. Like fullt blir folk lurt.

Når strømprisen i Sør-Norge, der de fleste av oss bor, nærmer seg 8 kroner, kan det være en viss lettelse i å se at gjennomsnittlig døgnpris i leverandørens strømapp tross alt bare er vel det halve. Dessverre er det ikke riktig.

Gjennomsnittsprisen som oppgis vekter alle døgnets timer likt. Men husstandene bruker mest strøm på dagtid, da den er som dyrest. En gjennomsnitts forbrukskurve for døgnet som helhet vil trolig følge prisen temmelig nøyaktig.

Hafslunds strømapp gjengir korrekt Nord Pools strømpris inkludert moms, eks. andre avgifter og påslag, for rekorddøgnet tirsdag 21. desember. I «Gjennomsnittlig spotpris» i blått til høyre teller alle døgnets 24 timer likt. Dermed tas det ikke hensyn til at folk bruker mest strøm når prisen er høyest.

Hafslunds app oppgir prisrekorden i dag tirsdag 21. desember riktig til opp mot 8 kroner inkludert moms. Men døgnprisen på kr. 4,94 er et uvektet gjennomsnitt for alle døgnets 24 timer. De timene hvor folk knapt nok bruker strøm, teller like mye som de timene da forbruket topper seg.

Det er for øvrig slik også staten regner ut gjennomsnittet. «Strømstøtten» er enda dårligere enn den forsøkes framstilt av regimets representanter.

Hvor mye høyere døgnprisen faktisk er for den enkelte, avhenger av forbruksprofil. For elbileiere vil forskjellen trolig ikke være så stor, hvis de lader elbilen hjemme om natta.

For de fleste av oss andre vil jeg tippe at reell døgnpris nevnte tirsdag er et sted rundt 6-7 kroner, og ikke kr. 4,94, slik strømappene framstiller det. Da blir det straks mindre hyggelig.

Dette er et forbrukerspørsmål av stor økonomisk betydning for den enkelte, med de strømprisene som nå herjer landet. Med dagens teknologi vil det være en enkel sak for strømleverandøren å legge til grunn personkundenes gjennomsnittlige døgnprofil, og ta ut faktisk døgnpris.

De har ingen økonomisk drivkraft for å gjøre det. Derfor kommer de til å drøye i det lengste. Sannsynligvis trenger de et pålegg. Fra den staten som er største profitør på prisgaloppen.

Forrige artikkelTo onde tvillinger
Neste artikkelDet er ikke coronapasientene som nå overvelder akuttmottaket og de medisinske avdelingene, det er våre gamle