Raymond Johansen manglet ryggrad og løy til befolkningen

0
Borggården Oslo rådhus. / Shutterstock

Av Bjørn Nistad.

Den 7. desember holdt byrådsleder i Oslo Raymond Johansen en tale der han forsøkte å begrunne gjeninnføringen av korona-tiltak. Talen var en pinlig opplevelse siden det var åpenbart at byrådslederen ikke turte å si hva han åpenbart tenkte og trolig hadde ønsket å si, men i stedet lirte av seg den gamle leksen om nødvendigheten av korona-tiltak og korona-vaksinenes fortreffelighet.

Se Raymond Johansens tale her.

”Men dere, det kan hende at det er mulig vi må lære å leve med koronaen i samfunnet uten å ha omfattende tiltak.”

”Som jeg sa i starten, det er ingenting som tyder på at det nye viruset er mer alvorlig enn det vi hittil har hatt i omløp.”

Disse to setningene er det knapt mulig å være uenig i, og de avslører sannsynligvis hva byrådsleder Johansen, som vi må forutsette at er et tenkende og opplyst menneske, mener om korona-situasjonen.

Korona kan sammenliknes med et ordinært influensautbrudd, få dør eller blir alvorlig syke av sykdommen, og presset på helsevesenet er ikke større enn det var i årene før den angivelige pandemien.

Dette vet selvfølgelig byrådslederen.

Som andre former for influensa er korona i ferd med å ”brenne seg ut” ved at sykdommen blir mindre farlig og samtidig mer smittsom. Den siste utgaven av korona, omikron, skal være omtrent like farlig som et gjennomsnittlig influensavirus.

Også dette må vi forutsette at byrådslederen vet.

I sin tale roste byrådsleder Johansen dessuten korona-vaksinene – som ca 90 prosent av befolkningen nå har tatt – opp i skyene og forsikret om at de beskyttet mot død og alvorlig sykdom.

I en slik situasjon fremstår omfattende korona-tiltak som rammer folks livsutfoldelse og næringslivet, som totalt urimelig.

Dersom Raymond Johansen hadde vært en politiker med ryggrad som stod opp for Oslos befolkningen, og som lot seg lede av det han selv åpenbart mener om korona, hadde han sagt rett ut at korona ikke er en trussel mot samfunnet eller spesielt farlig, at vi må lære oss å leve med korona som andre sykdommer uten omfattende tiltak, og at han selv og byrådet heller ville gå av enn å utsette en hardt prøvet Oslo-befolkning for en gjeninnføring av korona-tiltakene.

Men byrådsleder Johansen manglet mot og integritet. Derfor løy han – hva annet skal man kalle det når en person sier noe vedkommende åpenbart selv ikke mener og tror på, slik de to innledningsvis gjengitte nøkkelsetningene avslører  – og fremførte det vedtatte litaniet om at korona er så farlig at folk må tåle drastiske innskrenkninger av sin frihet for å bekjempe sykdommen. Og som om dette ikke var nok, tillot han seg å felle et par krokodilletårer for dem som nå rammes av korona-tiltakene.

Bjørn Nistad

Doktor i russisk historie


Dette er et leserinnlegg. Raymond Johansen har naturligvis tilsvarsrett.

Red.

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.