Mot bedre vitende?

0

Av Dag Viljen Poleszynski, dr.philos.

Dag Viljen Poleszynski. Foto: Hemali

Bjørn Vassnes skriver i Klassekampen 2. desember 202. om folk som «kan ha merkelige meninger om aktuelle saker som klima og vaksiner». Han viser forståelse for manglende faglige forutsetninger for å vurdere slike problemstillinger, men ikke for at «velutdannede kan tro at mengden CO2 i atmosfæren ikke påvirker temperaturen på jorda», at «covid-19-pandemien er en bløff» eller at «vaksinene er farligere enn sykdommen». Jeg kjenner ingen velutdannede som ikke tror at CO2 påvirker temperaturen. Uten CO2 ville kloden vært ubeboelig. Planter og dermed dyr trenger 180 ppm CO2 i atmosfæren for å overleve, og dagens nivå gjør at temperaturen gir livsmuligheter de fleste steder.

Fagdebatten dreier seg om hvorvidt en økning i CO2-nivået fra dagens omkring 420 ppm kan øke temperaturen så mye at livet på jorda blir uutholdelig. Kompetente forskere har vist at et gitt, økende CO2-innhold i atmosfæren gir mindre og mindre økning i temperaturen per enhet, slik at temperaturen vil flate ut og ikke kommer til å bli mye høyere. Temperaturen er nå på samme nivå som i varmeperiodene i førindustriell tid. Selv kjente klimaforskere underslår det faktum at jordas temperatur har variert sterkt i geologisk og historisk tid. En viktig årsak er intensiteten i solflekkutbrudd. En norsk forsker har hevdet at temperaturen siste 1 000 år har vært ganske stabil og at den de siste tiårene har økt kraftig. Det er feil. Varmeperiodene har gjentatt seg med omkring 1 000 års mellomrom: Romertiden, Vikingtiden og i vår tid. Mange tar ikke hensyn til Den lille istiden, som med noen avbrudd varte fra omkring 1350 til 1850. Vassnes kjenner sikkert klimatologen Michael Manns «hockeykølle», en forfalsket framstilling av temperaturen på jorda siste 1 000 år, som han framstilte som stabil inntil nylig. Manns «kølle» ble avslørt som juks, men fortsatt gjentas budskapet om «stabil temperatur» av norske forskere.

Når det gjelder covid-19, har jeg aldri truffet noen som hevder at vi ikke har en epidemi, og jeg har et stort kontaktnett. Ingen av inkluderer fagfolk med doktorgrader og professorkompetanse jeg kjenner, tror at «vaksiner er farligere enn sykdommen». Flere av dem hevder imidlertid at det verken er gunstig eller nødvendig å vaksinere hele befolkningen for å få kontroll med epidemien. En rekke midler kan motvirke alvorlig sykdom (vitamin C, hydrogen peroksid, lavkarbokosthold, sink, osv.), men verken myndighetene eller mediene informerer om dem. Mye tyder på at bivirkningene av vaksiner er sterkt underrapportert. En rekke faglig kompetente leger og epidemiologer mener at tiltakene for å motvirke spredning, har vært alt for restriktive og at myndighetene legger for stor vekt på smittetall i stedet for antall syke og dermed skaper unødvendig angst og usikkerhet i befolkningen.

For min egen del dreier det seg ikke om stahet, men å finne ut hva som er rett og galt i de ulike debattene. Jeg forsøker etter beste evne å vurdere CO2– og vaksinedebattens sider. Betyr det at jeg konkluderer mot bedre vitende?


Dette er et debattinnlegg. Bjørn Vassnes har naturligvis tilsvarsrett.

Red.

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.