Qatar Connection: Da Frankrike og Qatar programmerte krigen i Syria

0

Av Thierry Gadault og Bernard Nicolas, BLAST
Oversatt fra fransk av Kari Angelique Jaquesson

Etter Tripolis fall i september 2011, takket være Frankrikes militære engasjement – som Doha hadde finansiert, ifølge et dokument publisert av Blast, skrev Qatar scenariet om det håpede fallet til en annen diktator, Bashar El-Assad, i nærvær av en overraskende utsending fra Frankrike: Bernard-Henri Lévy. Dette angis i et nytt referat fra myndighetene i Qatar, hvis innhold vi her avslører.

Fremhev din fordel … På krigsskoler er regelen gylden: rykk fremover og dokumenter, uansett, så snart gjennombrudd åpnes, for å dra nytte av konteksten og gjøre inntrykk. Den 15. september 2011, da han kom til Libya for å feire erobringen av Benghazi, hadde Nicolas Sarkozy denne erobrende doktrinen i tankene?

På denne dagen, ledsaget av David Cameron, den britiske statsministeren, og Alain Juppé, hans utenriksminister, er det franske statsoverhodet også flankert av en annen mann. Denne mannens rolle rettferdiggjør hans tilstedeværelse. Mannen strakk seg langt for å overbevise republikkens president om å engasjere Frankrike i dette eventyret. Bernard-Henri Lévy er også den som forberedte sinnene, og multipliserte intervensjonene i media, der han disponerer åpen mikrofon. Denne torsdagen 15. september 2011, i Benghazi, i brusen av en «frigjøring», jubler filosofen/filmskaperen/forretningsmannen. Noen dager senere ble en konvoi fanget opp på veien til Sirte: 11. oktober 2011 ble «broderguiden» Muammar Gaddafi gjort ende på, under forhold som aldri har blitt ordentlig belyst, en rute som startet noen kilometer lenger unna, midt i ørkenen der han ble født 69 år tidligere. For det franske presidentskapet er triumfen total. For hvilken fremtid? Dét er en annen historie. Og under disse glansdagene ser gudfedrene og sponsorene og  av den libyske operasjonen, i Frankrike og Qatar, mot et nytt mål.

En kjent mann

Det nye dokumentet som vi avslører er også en møterapport, som den om Elysée-lunsjen i november 2010. Den har en dato, 20. september 2011, men spesifiserer imidlertid ikke hvor den ble holdt.

15 september 2011, etter å ha holdt tale, tok president Nicolas Sarkozy seg et bad i folkemengden. Ved hans side nyter også Bernard-Henri Lévy øyeblikket.
(France-3)

Dette møtet som dette dokumentet redegjør for samler lederen av Doha-regjeringen og en emissær fra Paris. Mannen som møter sjeik Hamad Bin Jassem Bin Jabr Al-Thani, formann for ministerrådet (og utenriksminister) blir presentert som «rådgiver og spesialutsending til Hans eksellens den franske president Nicolas Sarkozy». Han heter … Bernard-Henri Lévy! Samme mann til stede i Benghazi 10 måneder tidligere. Og den som hevdet  i april i fjor, da Blast nettopp hadde publisert et første dokument som viste forholdet hans til Doha, at han «aldri hadde hatt den minste kontakt, av noe slag, med Qatar» …

Under betegnelsen «Svært konfidensielt» gir den første av de 5 sidene i «Møterapporten» navnene på de to deltakerne, inkludert navnet til «rådgiveren og spesialutsendingen» samt datoen for dette møtet. Document Blast.

I «partnerskapets» navn

Overraskelsen er naturligvis betydelig, spesielt siden BHL også hadde bedt domstolene om å sensurere vår etterforskning – en tilnærming som endte i fiasko i det 17. kammer i Paris-domstolen (1). Og bemerkningene som tilskrives globetrotterskribenten i referatet som vi offentliggjør i dag har noe som kan gjøre en svimmel: «Vi er stolte av vårt samarbeid med deg”, kan vi lese i denne rapporten i en intervensjon tilskrevet mediefilosofen.

“Vi har lyktes i å nå våre felles mål i Libya. Frankrike vil ikke glemme den enorme rollen som Qatar har spilt for å sikre energiforsyningen til Europa i flere tiår framover, og heller ikke rollen det fortsetter å spille for å støtte opprørene i landene i deres kamp for frihet og demokrati og bygging av et nytt Midtøsten fri for enhver form for diktatur. Det er i navnet til dette «partnerskapet» at verten for lederen av Qatar-regjeringen stiller, hvis vi stole på dissee referatene, neste trinn: «Og det vil ikke være noe nytt Midtøsten eller stabilitet uten avgangen til president Al Assad og de andre diktatoriske regimene i regionen. «

Skrive historien

Etter å ha lyttet til gjesten sin, tar lederen av kabinettet til Gulf-monarkiet på sin side ordet, ifølge dette manuset, for å avsløre planen han har tenkt å gjennomføre for å styrte den syriske presidenten. Betroelser, gitt innholdet, som ser ut til å vitne om et klima av total tillit: «Vi var enige med opposisjonen i at så snart de syriske styrkene trakk seg tilbake fra byer og landsbyer, skulle arrangørene av demonstrasjoner kalle på folk om å gå ut i gatene og å okkupere offentlige steder i store byer og andre byer med sunni-majoritet.

Etter noen få velkomstord vendte den Qatarske statsministerens «gjest» – som møterapporten refererer til BHL – over til mer alvorlige saker. Og utpeker målet: «President Al Assad»,
hvis «avgang» må oppnås.
Document Blast.

Assad vil prøve å slå ned på demonstranter, henrettelsesoperasjoner – spesielt gamle mennesker og barn – foran media og arabiske observatører vil vekke sinne i folket.» Dette scenariet av politisk fiksjon blir mer og mer presist: «Begravelsene til ofrene vil gi drivstoff  til revolusjon og vold og vil provosere frem splittelser internt i hæren og makten. På det tidspunkter vil de væpnede opprørerne fritt okkupere stedene der hæren hadde vært og invadere de befolkede nabolagene i byene, og dermed flytte kampene fra landlige områder til det indre av byene, spesielt Damaskus og Aleppo”. I det kaoset som dermed er skapt (håpentligvis), vil det syriske regimet bli fanget i fellen. Og så følger alt på. «Så, vi leser i de følgende linjene i rapporten, vil tusenvis av demonstranter organisere opprør og oppfordre til å gripe til våpen i byene, der den syriske hæren ikke vil være i stand til å utplassere sitt tunge artilleri for å krysse gatene overfylt med opprørere. Dette vil forsterke opprøret til å okkupere enda flere nabolag og strategiske steder i byene og å tvinge seg på i landet. «

Langt fra sannhetene til TV-apparater fortsetter dykket inn i dette realpolitiske badet. For å felle president Assad, har Sheikh Hamad Bin Jassem Bin Jabr Al-Thani til hensikt å utnytte feiltrinnene hans. Han legger ikke skjul på det og stoler også, ifølge vårt dokument, på feilene som er gjort av det syriske regimet. «Vi kommer til å få den arabiske delegasjonen til å trekke seg før den avslutter sitt arbeid, slik at det syriske regimet ikke kan gjennomføre Den Arabiske Ligas plan for å få slutt på volden, at sivile ikke er beskyttet og det syriske regimet ikke tar fullt ansvar.» Alt skal brukes. Media vil som meningsformidlere være vesentlige deler av enheten. «Dette bør følges av medieeskaleringsoperasjoner for å vekke fiendtlige følelser fra det vestlige og arabiske folket mot president Assad, hans familie og alle hans nære venner og dermed få dem til å bli pålagt ansvaret for attentater og forbrytelser mot demonstrantene [… ]”.

«Tilintetgjøre Assad»

Referatet fra dette møtet antyder også andre kort i spillet til motstandere av den syriske raïs:

Som svar til «gjesten», som ønsker å vite hvordan man «endre ligningen i landet», ruller Sheikh Hamad Bin Jassem Bin Jabr Al-Thani frem en 5-punktsplan. Et fascinerende scenario …
Document Blast.

«Den endelige løsningen for å utslette Assad, fortsetter Sheikh Hamad Bin Jassem Bin Jabr Al-Thani ifølge referatet, er å støtte den frie hæren og opprørerne med våpen, spesielt kvalitative våpen, for å skape en avskrekkingsbalanse og sende dem forsterkninger av svært erfarne fremmedkrigere og jihadister; samt ved å opprette militærleirer i grenseland, spesielt i Israel, for å trene væpnede militanter og trene frivillige og gi dem logistisk støtte slik tilfellet er i Tyrkia, og åpne trygge korridorer for dem i Syria. «

Damaskus, mediesporet

Ifølge referatet fra møtet foretrekker BHL å fokusere på de praktiske aspektene, og spesielt de økonomiske: «Du får bare skaffe pengene og straks de syriske styrkene trekker seg tilbake vil våre medier og sikkerhetsnettverk ta seg av utsending av tusenvis av telefon- og e-postmeldinger og (TV)-kanalene vil oppfordre det syriske folket og det sunnimuslimske samfunnet til å gripe muligheten av tilstedeværelsen av utenlandske medier og arabiske observatører til å gå ned i gatene og okkupere de offentlige torgene i store byer, spesielt Damaskus og Aleppo.»

Det blir en løsning

Bernard-Henri Lévy, har også ideer om militær strategi, kan man lese. For å ese opp rekkene til de syriske opprørerne, fantes det  en løsning:

«De franske styrkene i Libya har fullført opplæring av et stort antall libyske krigere under kommando av Mr. Harati, og de vil snart bli sendt til Syria for å hjelpe den frie syriske hæren. Jeg skal snakke med president Sarkozy om muligheten for å skaffe dem passende våpen, og jeg skal snakke med vennene mine i Tsjetsjenia for å sende erfarne krigere.»

På slutten av side 4 i referatet ber «gjesten» Doha-regjeringssjefen om å finansiere franske støtteoperasjoner. De har særlig som mål å øke rekkene av motstandere av al-Assad, som må gjøre opprør. Document Blast

Et visjonært scenario

Denne «Mr Harati» nevnt av BHL heter, ifølge dette Qatari-dokumentet, Abdel Mehdi al-Harati: et medlem av Tripoli-brigaden, denne libyeren deltok i erobringen av hovedstaden i august 2011. Og han endte faktisk opp i Syria i rekkene til det væpnede opprøret, som journalisten Edith Bouvier fortalte det i november 2011, i en rapport publisert av Le Figaro.

Men dette er ikke det eneste poenget med den fransk-qatariske planen som ble avduket i dette dokumentet som har materialisert seg. Faktisk, fra slutten av 2011 til begynnelsen av 2012, holder resten av hendelsene seg også til scenariet utviklet under dette hemmelige møtet. Den 2. november 2011 signerte Syria og Den arabiske liga en avtale om å få slutt på volden og trekke hæren ut av byene. Men fra 8. november bemerker den samme ligaen at den ikke respekteres av den syriske regjeringen: 12. november erklærer organisasjonen utestengelse av Syria. Det gikk noen uker, og i slutten av desember 2011 godtok regimet til Bashar El-Assad hans forslag om å utplassere observatører på bakken, for å få slutt på volden. Men stilt overfor fortsettelsen av borgerkrigen, kommer en ny helomvending: Den arabiske liga trekker sine observatører tilbake i slutten av januar 2012 …

Et dekal

I retrospekt, å lese sammenfatningen av disse historiske fakta og referatene avslørt av Blast – reiser spørsmål
Gjennom hele denne perioden,er det … Qatar som er ved rattet: emiratet presiderer faktisk over den arabiske ligaen frem til mars 2012! Monarkiets involvering og dets innflytelse på krigens forløp i Syria ble dessuten perfekt analysert av David Rigoulet-Roze, forsker ved Ifas med spesialisering i Midtøsten – i tidsskriftet Géoéconomie (utgave 3 – 2012 ).

 En veldig håndgripelig konsekvens

Den siste siden av protokollen fra møtet tirsdag 20. september 2011 avsluttes med denne siste inngripen fra presidenten for Qatars kabinett: «og vi vil sørge for å gi den forespurte økonomiske støtten». Den bærer signaturen til Abdullah Bin Eid Al-Sulaiti, hans stabssjef.
Document Blast.

Til slutt, på historiens prøveseng, er det bare ett punkt hvor emiratet tok feil. Den viste seg å være avgjørende, og hindret planen hans i å lykkes: Qatar håpet å bøye Russland for å hindre det i å støtte det syriske regimet militært. Det vitnet om dårlig kjennskap til Vladimir Putin og hans forståelse av landets strategiske interesser. På den annen side hadde den militære og økonomiske støtten orkestrert av Doha, som andre arabiske land som Saudi-Arabia har bidratt til, en svært håndgripelig konsekvens: den muliggjorde for de islamistiske terrorgruppene Front Al-Nosra (den syriske grenen av Al Qaida) og Daesh å se sine rekker vokse raskt. Noen år senere vil Qatar også offisielt bli anklaget for å finansiere Daesh. Tiltale reist etter de blodige angrepene begått av den islamistiske terrorgruppen rundt om i verden, og spesielt i Frankrike, 13. november 2015 …

Stilt overfor dette forferdelige tablået brenner et spørsmål på leppene: uten hjelp fra Frankrike, for å forsterke de syriske opprørerne (etter å ha handlet på samme måte i Libya), ville alt dette vært mulig? Denne enkle uttalelsen ser ut til å gi svaret alene. Av skjulte interesser har Paris, som de mange dokumentene som er offentliggjort av Blast i flere måneder har dokumentert, valgt å etterherme og innrette sin utenrikspolitikk med den til en knøttliten stat, styrtrik på gassen den sitter på. Denne hemmelige historien er den om Qatar-forbindelsen.

(1). Den 22. september fikk Bernard-Henri Lévy ikke medhold, i en dom som påla ham å betale 3000 euro til Blast i saksomkostninger. En rettskraftig avgjørelse som han ikke har etterkommet den dag i dag. Sjefen for magasinet La règle du jeu (spillets regel) har anket avgjørelsen.

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelGår det mot energisammenbrudd i Tyskland?
Neste artikkelMot bedre vitende?
Skribent er en betegnelse vi bruker i databasen på alle som ikke er registrert der som forfattere. I de aller fleste tilfelle vil du finne forfatterens navn i artikkelen.