Kjære Gunnar Stavrum!

0

Du virket som en klok mann. Hvorfor gir du så ukritisk støtte til et så totalitært tiltak som coronapass?

Av Anna Liljenroth Norstad.

Undertegnede oppdaget Nettavisen for alvor under pandemien. Ganske raskt noterte jeg meg at det så ut til å være litt mer takhøyde i deres redaksjon enn hos de andre store mediehusene, og jeg har selv fått spalteplass hos dere, blant annet med et innlegg mot coronapass.

Jeg vet at flere tidligere har omtalt dere som det foretrukne etablerte mediet i en ganske så ensidig og ubalansert nyhetsstrøm, og dere skal ha ros for at debattredaksjonen deres slipper til alternative stemmer. Du personlig, slo meg som en hederlig, real og kanskje til og med litt klok fyr, med journalistisk integritet, og som en genuin forkjemper for demokratiet, med ønske om friske meningsutvekslinger på din plattform. Dette til tross for at vi selvsagt langt fra er enig om alt.

Det var derfor med skuffelse jeg leste at du i «Nett på sak» 12. november så unyansert uttaler støtte til coronapass uten å i det hele tatt berøre de problematiske sidene av en så totalitær inngripen i borgernes liv, og at du tilsynelatende ukritisk opplever det som helt innafor å splitte befolkningen.

Dog skal du ha for at du i et innlegg 22. november tar selvkritikk for manglende omtale av protestene mot coronapass i Oslo 20. november. Her anerkjenner du at det finnes valide argumenter mot vaksinene, og relevante innvendinger mot coronapass. Du mener at det ikke finnes noen grunn til å idiotforklare mennesker som er bekymret for bivirkninger eller frykter svært inngripende tiltak mot individuell frihet. Det er fint å høre at du mener dette, til tross for at du i innlegget ditt to uker tidligere hevder å ha lite medlidenhet med vaksineskeptikere, da det ifølge deg er en «liten jobb å oppsøke gratis vaksinering.»

For de som med god grunn frykter bivirkninger, eller allerede har fått kjenne dem på kroppen, er det å måtte ta vaksinen, eller påfyll av den, nok ingen «liten jobb».

Du skriver videre at et «demokratisk samfunn må tåle og akseptere avvikende meninger – på samme måte som vaksinemotstandere og folk som er imot koronatiltak må tåle å høre at vi bør gjøre det vi kan for å redusere alvorlig sykdom og dødsfall under pandemien.»
Du presenterer altså dette som at det ene utelukker det andre, og antyder dermed at vaksineskeptikere og folk mot vaksinepass, vaksinerte som uvaksinerte, ikke nødvendigvis ønsker å redusere alvorlig sykdom og dødsfall hvis de ikke er udelt positive til å innføre et så omstridt og udemokratisk tiltak som coronapass.

Når artikkelen din i tillegg innledes med: «Samtidig som verden nærmer seg 5,2 millioner koronadødsfall, går folk i demonstrasjonstog i Norge mot koronasertifikatet», insinueres det at skeptikere mot koronapass til og med er så frekke at de finner på å gå i protesttog mot noe så trivielt som koronapass når så mange dør.

Det blir rett og slett uryddig.

Du tillegger også motstandere mot koronapass «avvikende» meninger, når ironisk nok, den uoffisielle meningsmålingen under din egen artikkel i skrivende stund tydelig viser at majoriteten av dine egne lesere som har stemt er mot coronapass.

Nok om det. Du har rett til din mening, og jeg kommer nok over min skuffelse.

Viktigere er det at det ikke bare er protestene mot coronpass som hovedstrømsmediene lister seg forbi i stillhet. Det er en mengde spørsmål rundt håndteringen av denne pandemien som både vaksinerte og uvaksinerte stiller seg, og som ikke berøres nevneverdig av denne delen av pressen, så siden du nå først er på banen Gunnar, ønsker jeg å stille deg en håndfull av dem:

Hva er grunnen til at Nettavisen ikke har omtalt funnene det anerkjente medisinske tidsskriftet The Lancet publiserte i en artikkel 20. november, hvor det på det sterkeste advares mot å stigmatisere uvaksinerte, da de ikke utgjør noen betydelig større smittetrussel enn vaksinerte?

Legemiddelverket innrømmet i oktober et overveldende antall registrerte bivirkninger, og det er avdekket et massivt etterslep på behandlingene av disse meldingene. Sannsynligvis er det også underrapportering av mistenkte tilfeller av vaksinesvikt, og store mørketall.

Jeg undrer meg over hvor det har blitt av intervjuene med alle de som har fått livene sine ødelagte av vaksinen, for de ser vi ikke noe til i media. Et hederlig unntak her er TV2 som har omtalt noen av de mange kvinnene som har fått store menstruasjonsforstyrrelser etter vaksinen.

Hva mener du; kan det tenkes at fraværet av grundig dekning av bivirkninger og bivirkningsoffere i media kan være noe av årsaken til at enkelte tror at alvorlige bivirkninger og dødsfall etter vaksinen kun eksisterer oppi tinnfoliehattbærende hoder?

Hva tenker du om private aktørers innflytelse i WHO? Som for eksempel at Bill & Melinda Gates Foundation i 2018-2019 bidro med 9,8% av WHO’s budsjett, og dermed var den største økonomiske bidragsyteren etter USA?

Ja, helt riktig – den samme stiftelsen som gir betydelige summer til vaksineutviklingen. Man skulle tro at det i en hvilken som helst annen sammenheng både ville være rasjonelt og nødvendig å adressere en slik interessekonflikt i et demokrati, og at man ikke trenger å være tilhenger av noen 5G-teori for å lukte den stramme fjøseimen av både bukk og havre.

Hvorfor forteller du oss ikke om EU-parlamentarikerne som i en pressekonferanse i oktober kritiserer koronapassene, og de sterkt sensurerte kontraktene mellom vaksineprodusentene og EU, som de selv ikke får innsyn i?

Jeg har ikke hørt et pip fra deg eller din nyhetsredaksjon vedrørende tilstanden i Australia? Jeg tenker da spesifikt på politivolden, totalitære lovforslag, myndighetenes overgrep mot egen befolkning, og ikke minst hvordan de behandler urbefolkningen i smittevernets navn?

Dette er bare toppen av isfjellet med spørsmål som mange vil ha svar på, og som du og dine kollegaer i Akersgata, meg bekjent, ikke har besvart.

Det oppleves som et enormt svik.

Du har tidligere gått ut og tatt avstand fra rykter om at «redigerte medier er talerør for det politisk korrekte, og at de er underlagt en form for styring», og du skriver at ansvaret for hva som får komme på trykk eller ei er redaktørs helt og holdent. Det er selvsagt fint, og skulle bare mangle i et demokrati der media betegnes som den fjerde statsmakt, men et spørsmål mange nå likevel stiller seg er symbiosen mellom media og myndigheter med tanke på Smittevernloven §4-8:

«Ved et alvorlig utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom kan departementet eller Helsedirektoratet pålegge etterhvert innenlandsk medium å ta inn meldinger til hele befolkningen eller avgrensede grupper av den. Den som har formidlet en melding etter bestemmelsen, har krav på vederlag. En klage har ikke utsettende virkning for iverksetting av vedtaket.»

Helsedirektoratet skriver at NRK ble pålagt dette i starten av pandemien, og NRK svarte på spørsmål fra Hemali tidligere i høst at denne paragrafen kun er tatt i bruk ved én anledning, og ikke har påvirket NRK’s dekning for øvrig.

Helsedirektoratet skriver:

«Ved et alvorlig utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom kan departementet eller Helsedirektoratet
pålegge ethvert innenlandsk massemedium å ta inn meldinger til hele befolkningen eller avgrensede
grupper av den. Bestemmelsen har vært benyttet innledningsvis i pandemien i forbindelse med
ønsket informasjon ut fra Helsedirektoratet via NRK – pålegg til NRK om å vise informasjon til
befolkningen – utbrudd av Covid-19.»

Det må likevel være lov å stille spørsmål om dere og noen av de andre mediehusene også har blitt pålagt dette av myndighetene? Og hva kan dette isåfall bety i praksis?

Det er forståelig at medier i visse krisetilfeller er nødt til å gå ut med informasjon fra myndighetene til folket, men i hvilket omfang snakker vi? Og finnes det et potensial for at dette nå, eller i fremtiden, vil kunne påvirke den redaksjonelle friheten i en eller annen grad? Jeg kjenner overhodet ikke til forpliktelsene i et slikt pålegg, eller eventuelle restriksjoner medier teoretisk sett skulle kunne bli ytterligere pålagt eller pålegge seg selv i kjølvannet av en slik, og jeg har heller ingen illusjon om å få svar på det.

Likevel; hvis dette er tilfelle, kan i så fall da noe av forklaringen til tausheten rundt visse temaer ligge her? Ikke vet jeg – men det jeg vet, er at mengder av vesentlig informasjon ikke når frem til folket via deres kanaler, og at det derfor må være lov å stille spørsmål rundt dette. Det er jo iallefall rimelig åpenbart at myndighetene ikke har noe å tjene på å bli utfordret på ting som rokker ved de til enhver tid offentlig godkjente versjonene av sannheten. Vi vet jo alle hvordan det gikk da Fredrik Solvang våget å utfordre Bent Høie om munnbind, og følgelig ble advart mot å skape usikkerhet.

Avslutningsvis vil jeg også sitere deg på dette: «Argumenter møtes best med åpenhet og motargumenter, og de mest faktaresistente og konspiratoriske teoriene kan enkelt legges død.»

Jeg er glad for at du hyller åpenhet, men får ikke helt tak på hva du hevder å være rene fakta og konspiratoriske teorier i en forvirrende tid, der det rådende helsepolitiske synet på vaksineeffekt og effektive tiltak ser ut til å endre seg nærmest daglig. Minner i den forbindelse om at det ikke er lenge siden det både var ansett som fakta, og en offentlig godkjent sannhet, at nevnte munnbind ikke burde brukes, og at AstraZeneca’s covid-vaksine var helt trygg.

Ta det som et tillitstegn at det er akkurat deg av alle redaktører jeg henvender meg til Gunnar. Jeg velger nemlig fremdeles å tro og håpe at ditt standpunkt er at en regimekritiker ikke er det samme som en konspirasjonsteoretiker, og at din holdning til annerledestenkende innerst inne er fundert på nysgjerrighet, og ikke forakt.

Det tas forbehold fra min side om at jeg kan ha oversett noen artikler den siste tiden – men etter min mening fortjener disse temaene både dyptpløyende reportasjer og hovedoppslag, og de har iallefall glimret med sitt fravær.

Jeg skulle gjerne hatt en prat med deg over en øl på en av hovedstadens mange utesteder når de omsider åpner igjen, for å høre hvordan du tenker – for jeg kan bare ikke forstå det. Så får du si fra hvis du tar utfordringen – det bør uansett isåfall foregå i god tid før en eventuell innførsel av det segregeringspasset som jeg, og mange med meg, er så prinsipiell motstander av.

Alt godt.

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelTusener demonstrerte i Melbourne mot tvangsvaksinering
Neste artikkelBlackRock har snart en kapital på utrolige 10.000 milliarder dollar