Kan D-vitaminmangel være årsak til over 9.300 årlige dødsfall i Norge?

0
Vitamin D help in treating coronavirus.

Av Howard Fritzson Widding.

Forskning kan tyde på at så mange som 9.300 mennesker dør årlig, og der D-vitamin mangler har en nøkkelrolle. Covid vil så være inkludert, og det er derav kvakksalveri av verste skuffe å benytte de tiltak man har valgt, om problemet egentlig er D-vitaminmangler, og som ser ut til å ta over 20 ganger flere liv enn Covid.

Tallet 9.300 utgjør ca. 23% av alle dødsfall i landet. Siden 2006 da Helsedirektoratets “Nasjonalt råd for ernæring” med fokus på D-vitamin mangler ble utgitt, vil tallet nå nærme seg 140.000 dødsfall, UTEN at tiltaksplaner er realisert. Hva dette har kostet i unødige sykehus opphold og menneskelige lidelser overlater jeg til andre å vurdere, men dette er pent sagt alvorlig, og må selvsagt gjøres noe med.

Allerede fra starten av «pandemien», sto det klart at her var det noe som ikke stemte. Det man engang betraktet som legevitenskap, var plutselig ikke gangbar vare lengre, her måtte man starte fra blanke ark, og tillate de mest bestialske eksperimenter både økonomisk, sosialt, og helsemessig på en gang.

Bare for noen dager siden hørte vi Espen Nakstad uttale at her må vi tenke nytt….hva med å benytte eksisterende kompetanse som ikke er benyttet til dato spør jeg?

Ettersom tiden har gått, har det stått mer og mer klart at ingenting av det vi har sett, har til hensikt å beskytte folkehelsen, tvert om, men denne gangen skal jeg avstå fra å gå inn på hva som er den egentlige agenda bak det hele, og nøye meg med det rent medisinfaglige, og hva vitenskap kan fortelle oss om tema.

Alle som har fulgt med, har observert at de som rammes av «covid», som oftest er over 60 år, og med en rekke underliggende sykdommer. En annen gruppe som rammes kraftig, er innvandrere med mørk hud. For Oslo representerer innvandrere hele 2/3 deler av de som legges inn på sykehus siden starten.

Det de har til felles er gamle nyheter, det er D-vitamin mangler, men IKKE ETT eneste ord har kommet fra «offisielt hold» om D-vitamin, og at vi som bor i Norden, SKAL ta kosttilskudd om vinteren (september til og med april).  Er man lite ute i sollyset om sommeren, går med tøy som tildekker det meste av kroppen, er overvektig, over 65 år, eller har mørk hud, må kosttilskudd benyttes HELE året.

Da FHI ble spurt om de ville anbefale D-vitamin tilskudd, var svaret NEI, (januar 2020), og begrunnet det med at folk med ett variert og sunt kosthold ikke har det behovet.

Det passer veldig dårlig med hva vitenskapen på dette området har fortalt oss, da det i Danmark i 2014, ble konstatert, at befolkningens D-vitaminopptak og produksjon, består av 80% sollys i sommermånedene, mens kosten bare tilfører 20%.

«Den almindelige dansker får 1/5 af sit behov for D-vitamin dækket via kosten og 4/5 via sollys. D-vitamin dannes i huden. Den mængde sollys, der er tilstrækkelig til at dække vitamin D behovet, svarer til 5-30 minutters sollys på arme, hals og hoved nogle gange ugentligt i sommerhalvåret. I perioden fra oktober til marts står solen så lavt på himlen, at den ikke giver lys nok til at sætte gang i hudens D-vitaminproduktion. Derfor er kosten og eventuelt D-vitamin-supplement særlig vigtig som D-vitaminkilde i vinterhalvåret.”

Du skal derav ha ett pent sagt «spesielt kosthold» for å oppnå tilstrekkelig D-vitamin nivå uten solen, og i vintermånedene er IKKE sollyset tilgjengelig, der deler av Norge rent faktisk har «mørketid» der solen ikke er over horisont på flere måneder som oppe i Tromsø som nå har «smitterekord».

Der er solen under horisont fra 21 november til 21 Januar hver eneste vinter.

Det betyr, at «folk flest», selv med ett sunt og variert kosthold, IKKE kan komme utenom behovet for å ta D-vitamintilskudd fra september til og med april, men det ville altså IKKE FHI anbefale. Dog har typisk MSM media laget en overskrift som ikke riktig holder vann, for i samme artikkelen kan vi lese:

«Men FHI anbefaler alle å følge nasjonale anbefalinger om vitamin D, som er et tilskudd på 10 mikrogram per dag, som tilsvarer en spiseskje tran.»

Men er dette rådet kommunisert KLART OG TYDELIG i de 20 måneder som er passert? Svaret er definitivt NEI, og da spør jeg hvorfor? Jeg lar det også stå som ett åpent spørsmål om denne anbefalte mengden er tilstrekkelig, for lite tyder på det.

Med det står det klart, at her har ALDRI vært noen pandemi, og heller aldri grunnlag for ett eneste tiltak i noen land, slettes IKKE vaksiner og lock down, så den globale covid banden står derav ansvarlig for SAMTLIGE dødsfall de har blåst opp, i sum over 5 millioner, samt alle vaksine døde, vaksineskadede, og tapene for bedrifter og private grunnet tiltak som ikke engang hadde potensiale til å endre noe av dette.

Les en fyldig versjon av denne artikkelen her.

Forrige artikkel– Koronaspagaten er blitt utålelig
Neste artikkelEU og balkanisering av den europeiske jernbanen