Dagsrevyen fyrer opp under holdninger som ikke hører hjemme i samfunnet vårt

0

Av Eva Fjeldstad.

Myter om uvaksinerte som smittebomber har feilaktig fått prege nyhetssendingene i lang tid, noe som i mange tilfeller har stengt uvaksinerte ute fra sosiale lag. Myndighetene er nå klare på at vaksinerte smitter i like stor grad som uvaksinerte. Så nå beskyldes de uvaksinerte for overfylte intensivavdelinger. Hetsen i Dagsrevyen er den samme, bare i ny forkledning. 16.12 ble bare «too much»

16. desember 2021 lar Dagsrevyen klinikksjefen på intensivavdelingen på sykehuset i Telemark uttale at uvaksinerte bør holde seg hjemme i jula og ikke besøke eldre og andre sårbare. Denne ytringen får komme til uttrykk selv om helsemyndighetene opplyser at vaksinerte også smitter. Klinikksjefen sier at den beste beskyttelsen de sårbare i samfunnet kan få, er at alle rundt dem er vaksinerte. Denne overlegen har altså ikke fått med seg at vaksinerte smitter? Line Vold fra FHI sier heldigvis at FHI ikke støtter dette at de uvaksinerte skal holde seg hjemme i jula. Men hennes korte kommentar druknet i legens mange negative utsagn om de uvaksinerte, og det er klinikksjefens uttalelser som har festet seg hos flere.

Jeg har snakket med fortvilte mennesker som etter denne Dagsrevysendingen ikke lenger er velkommen hjem til jul. 

Det verste er kanskje at slike tendensiøse uttalelser rent faktisk gjør jula mer utrygg for de sårbare da de kan ha smittede vaksinerte rundt seg og tro det er trygt. Og det gjelder om de «sårbare» er vaksinert eller ikke. En forskning publisert i The Lancet viser at mellom uke 39 og 42, ble totalt 100.160 COVID-19 tilfeller rapportert blant innbyggere som var 60 år og eldre – 89,7% var fullvaksinerte og 3,4% uvaksinerte.

Seinere i Dagsrevyen 16.12 blir det fortalt at 98% av de som ble smittet på julebordet på Aker Brygge var fullvaksinerte – det er en klar melding om at fullvaksinerte fører smitte videre uten «hjelp» av de uvaksinerte – mens myten spredt av Telemarks klinikksjef får fortsette å prege folks bevissthet. Dagsrevyen burde ha gode nok journalister til at denne slags ikke forekommer.

Hjelper denne vaksinering som ønsket?

Gibralter har 100% vaksinedekning, men har likevel så hardt smittetrykk og så stort belegg på sykehusene at de måtte stenge ned samfunnet. Hvem skal de skylde på når de ikke har noen uvaksinerte?

Overfylte intensivavdelinger

I den samme Dagsrevyen får vi opplyst at de fleste på intensivavdelingen er uvaksinerte, og det kommer tydelig fram i flere innslag at de uvaksinerte har en «moralsk plikt» til å vaksinere seg for ikke å overbelaste sykehusene. Tilsammen brukte Dagsrevyen 25 minutter denne kvelden på reportasjer som forsterket aksepten av hetsing av uvaksinerte. Reportasjene var slett ikke nyanserte på noen måte.

Mads Gilbert og Sven Erik Gisvold, begge overleger, prof.dr.med (em), spesialister i anestesiologi, hadde en kronikk i Nordnorsk Debatt 14.12.  

De viser at sengene var overbelastet FØR pandemien i det hele tatt hadde sett dagens lys og kritiserer sterkt politikken som har ført til dette. De dokumenterer blant annet at antall senger er halvert i Norge de siste 40 årene og at vi nå bare har to somatiske senger pr. 1000 innbyggere.

De viser også til avdelingsdirektør Svein Lie i Hdir som uttalte 6. mars 2020, før én eneste covid-pasient var innlagt: «Det finnes ingen ledige senger, det ligger pasienter i alle senger ved norske sykehus».

Våre politikere lovte da pandemien brøt ut at de skulle utvide kapasiteten på intensivavdelingene, men det er samme antall plasser nå som da pandemien brøt ut.

Og nå blir de uvaksinerte fortalt at de er årsaken til sprengt kapasitet. Ansvaret flyttes fra de politiske myndigheter til enkeltpersoner i samfunnet. Enkelte gir uttrykk for at de uvaksinerte ikke bør få behandling. Dette er holdninger som ikke hører hjemme i vårt samfunn. Skal de som velger å røyke selv om de vet det i stor grad fører til lungekreft, ikke få behandling for lungekreft heretter?

Selv om det er flest innlagte som er uvaksinerte, så er det flest vaksinerte som dør. På side 14 i ukestatistikken for uke 48 kan vi lese at det i løpet av de 4 siste ukene var 37 (21,1%) uvaksinerte med gjennomsnittsalder 81 og 132 (75,4%)  fullvaksinerte med gjennomsnittsalder 84 som døde. I tillegg 6 delvaksinerte som er 3,5%. I ukesstatistikken for uke 49, var det 45 som døde, men der står det ingen opplysninger om hvor mange som var vaksinerte og uvaksinerte blant de døde.

I oppsummeringen til uke 49 kan vi lese: Insidens av sykehusinnleggelser og dødsfall samlet de siste ukene er betydelig høyere for de uvaksinerte enn fullvaksinerte. Så selv om det var flere uvaksinerte som ble innlagt også i ukene før uke 49, så var altså 78,9% som døde, del- eller fullvaksinert og med omtrent samme gjennomsnittsalder til og med uke 48. Det at vi kun får oppgitt antall døde i uke 49, betyr det da at det fortsatt er flest vaksinerte som dør og at FHI ikke ønsker å opplyse om dette?

FHI opplyser også at trenden for vaksinerte innlagte er synkende

Vi får håpe at trenden har snudd, og så får vi håpe at beskyttelsen til de vaksinerte med dose tre varer lenger enn de andre dosene har gjort og at dose 3 også virker mot omikron. Vi har fortsatt mest Delta i Norge, og hvordan vil det se ut når/om omikron blir ledende? Både Hdir og FHI opplyser at vaksinene vi har etter all sannsynlighet virker dårlig mot omikron.

Hurdal 19.12.2021

Jeg sendte først denne artikkelen til Ytring i NRK, men de hadde ikke plass til den.

Denne artikkelen er også publisert på bloggen til Eva Fjeldstad.

Forrige artikkelPolitibetjent Henrik: Politiet bryter loven, igjen og igjen
Neste artikkelFylke eller region?
Eva Fjeldstad
Eva Fjeldstad har arbeidet med fysiske og psykiske fordøyelsesrelaterte helseproblemer siden 2005. Hun startet da egen praksis etter tre år som generalsekretær for Norske Homeopaters Landsforbund. Eva har undervist terapeuter i testanalyser av forsinket matvareallergi og har forelest ved Tunsberg Medisinske Skole, Biopatutdanningen. Hun driver utstrakt kurs- og foredragsvirksomhet, og har også laget nettkurs om fordøyelsen. Det er tarmen og tarmbakteriene som har hovedfokus i arbeidet, noe begge bøkene hennes – «Takk for maten?» (2015) og «Takk for maten!» (2017) har som hovedtema. Eva er styreleder i pasientorganisasjonen Mat&Atferd. Hun er også sosionom, har lederutdanning fra BI, og hun hadde ulike lederstillinger i Kriminalomsorgen i over 20 år før hun begynte å studere medisin og utdannet seg til homeopat.