Tyskland helt avhengig av den russiske gassen og Ukraina i en katastrofal situasjon

0

Det er i ferd med å oppstå en katastrofal situasjon i Ukraina. EU og USA har sjøl skapt sin egen energikrise gjennom “de grønne skiftet”.

Av Knut Lindtner.

Det er i ferd med å oppstå en katastrofal situasjon i Ukraina. De mister nå gassen fra Russland gjennom eget territorium og også avgiftene fra denne gasstransporten. Samtidig har de også mistet sitt store kullager som befinner seg i de to østlige opprørs-republikkene.

Energi er blodet i enhver økonomi. Uten energi faller økonomien sammen. Det er det som er i ferd med å skje for Ukraina. Landet var USAs store politiske prosjekt for å svekke Russland. Derfor finansierte og organiserte USA kuppet i 2014, men det har ikke gått slik de håpet.

Tvert imot sitter nå Russland, som er storeksportør av energi, med de beste kortene på hånden. Både EU, USA og Kina importerer nå energi fra Russland, tildels i store mengder. Stanser denne eksporten vil det kunne få dramatiske konsekvenser for disse landene.

CNN: Gas prices soar as Germany suspends approval for Nord Stream 2 pipeline

EU og USA har sjøl skapt sin egen energikrise gjennom “de grønne skiftet”. Vind og sol kan aldri erstatte hydrokarboner som olje, gass og kull. Ved å nedlegge kull og kjernekraftverk har de gjort seg avhengige av energi-import fra Russland.

Ukraina har ikke penger å betale med og vil heller ikke innfri Minsk-avtalen som skulle dempe konfliktene i landet. Før de gjør det vil ikke Russland snakke med dem og heller ikke handle med dem. Faller Ukraina sammen vil hele USA sitt anti-Russland prosjekt falle sammen. Det vil kunne utløse en ny krig i Ukraina og dermed stans i energieksporten fra Russland.

Foran en kald vinter står Ukraina foran økonomisk og politisk kollaps. For den ukrainske regjeringen er en krig kanskje siste håpet med en urealistisk forestilling om militær hjelp og deltagelse fra USA og EU i en slik situasjon. For USA og EU betyr en krig en katastrofe siden de er i økende grad avhengig av energi-importen fra Russland.

I denne situasjonene snakker politikere i USA om sanksjoner mot Russland. Det er noen som aldri skjønner sitt eget beste. Det er farlige folk. I Tysland har de skjønt det, men har de innflytelse nok til å stoppe slike typer?

Knut Lindtner
Redaktør

Tyskland: Sanksjoner mot Nord Stream 2-rørledningen vil svekke USAs troverdighet

Ukraina “sjokkert, trist” over direkte rørledning

Av Jason Ditz.

I frykt for at republikanerne i Senatet vil prøve å bruke regningen for militærutgifter til å innføre nye sanksjoner mot Russlands Nord Stream 2-rørledning til Tyskland, har tyske tjenestemenn begynt med lobbying i Kongressen for å stanse slike tiltak. De har advart om at det vil svekke USAs troverdighet og skade transatlantisk enhet.

Nord Stream 2 er en rørledning for å bringe gass gjennom fra Russland til Greifswald, Tyskland. Rørledningen er sterkt motarbeidet av Ukraina fordi den omgår eksisterende rørledninger gjennom ukrainsk territorium. USA har til tider motsatt seg, og truet med å sanksjonere de involverte i rørledningen.

Russland har vært svært opptatt av å finne direkte energiruter inn i EU-markedet, ettersom Ukraina har hatt konflikt med Russland om å betalingen for gassen deres. Noen finansanalytikere har advart om at dette gjør Ukraina-ruten upålitelig for handel.

Tyskland ser på rørledningen som en måte å få pålitelig energi fra Russland på, mens USA ser på den som en prisunderslag i forhold til rørledningen gjennom Ukraina. I og med at Ukraina fører en diskriminerende politikk mot sin etisk-russiske minoritet, gies det ikke en enkel løsning som er behagelig for alle parter. Men å holde gass-stømmen gående er helt avgjørende for EU-nasjonene.

USA sanksjoner vil i dette tilfellet vil ikke tvinge EU inn på deres side. Det vil tvert imot fremtvinge en mer direkte splittelse med USA. De (EU) må få den energien de trenger fra Russland. 

Oversatt av Knut Lindtner for Derimot.no.

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelFHI: 82% av rapporterte covid-19 dødsfall er blant vaksinerte
Neste artikkelStreik mot koronadiktatur i Østerrike