FHI: 82% av rapporterte covid-19 dødsfall er blant vaksinerte

0
Shutterstock

Av Frode Aasheim, leserinnlegg.

FHI utgir en covid-19 ukerapport hver torsdag. 

I følge FHI finner vi 73.9% fullvaksinerte og 8.1% delvaksinerte blant de rapporterte covid-19 dødsfallene i perioden 8. august – 25. november.

Vaksinestatus på covid-19 assosierte dødsfall ble for første gang rapportert i uke 31 på side 60: 23 fullvaksinerte. På side 29 finner man at per 8. august 2021 var totalt 806 covid-19 assosierte dødsfall varslet.

Ukerapport uke 46 for perioden t.o.m. 21. november, oppdatert 25. november 2021 oppgir på side 15 at vi har 1040 covid-19 assosierte dødsfall, derav 196 fullvaksinerte og 19 del-vaksinerte (side 17). 

Basert på FHIs rapporter får vi for perioden 8. august til 25. november 2021:

Totalt antall covid-19 dødsfall: 1040 – 806 = 234 døde 

Covid-19 dødsfall fullvaksinert: 196 – 23 = 173 døde, noe som er 73.9% (173/234)

Covid-19 dødsfall delvaksinert: 19 døde, som er 8.1% (19/234)

Uvaksinerte dødsfall: 234-173-19 = 42, som er 17.9% (42/234)

Er denne trenden tilfeldig? Det ser ikke slik ut ifølge FHIs overvåkning av totaldødelighet rapport uke 46 / 2021

For første gang siden 2018 er nå totaldødeligheten forhøyet (gult felt) i forhold til siste 5 års gjennomsnitt. 

Dermed er det høyst sannsynlig at det er en korrelasjon mellom vaksinasjon og overdødelighet, inkl. økt antall covid-19 dødsfall i 2021 (581) sammenlignet med 2020 (459 covid-19 dødsfall).

Statens Legemiddelverks Bivirkningsrapporter for koronavaksiner underbygger korrelasjonen mellom vaksinering og sykehusopphold. 

Per 23. november 2021 var 42537 bivirkninger rapportert hvorav 3795 alvorlige bivirkninger samt 226 dødsfall som følge av vaksinering. 

De vanligste alvorlige bivirkningene rapportert i Norge inkluderer når hendelsen:

• har gitt vedvarende betydelig nedsatt funksjonsevne 

• har medført livstruende sykdom eller død 

• har medført fosterskade/medfødte misdannelser 

• har medført sykehusopphold eller forlenget sykehusopphold

• hjerteposebetennelse (perikarditt) 

• blodpropp i lungene 

• besvimelse (synkope) 

• hjertemuskelbetennelse (myokarditt) 

• underlivsblødninger etter overgangsalder 

• anafylaktisk reaksjon 

• dyp venetrombose

• hjerterytmeforstyrrelser (arytmi) 

• blodpropp (trombose) 

• blodpropp eller blødning i hjernen 

En videreføring av vaksinasjonsprogrammet med utvidelse til å vaksinere barn samt innføre en tredje dose betyr at ingenting i denne korte analysen betyr noe som helst og at fakta ignoreres av myndighetene, politikere og media.

Forrige artikkelStrømsjokk
Neste artikkelTyskland helt avhengig av den russiske gassen og Ukraina i en katastrofal situasjon