Østerrike vedtar vaksinetvang, sjukepleiere nekter å følge ordre, studie viser at jo mer vaksine, jo flere dødsfall

0
Wien 20. november 2021

Den østerrikske forbundskansleren Alexander Schallenberg (ÖVP) erklærte 19. november 2021 at landet innfører vaksineplikt fra 1. februar 2021, det vil si tvangsvaksinering. Han beskyldte motstanderne av regjeringas politikk for å begå «attentat mot landets helsesystem» og sa at konsekvensen av å ikke følge hans politikk ville være «overfylte intensivavdelinger og enorm menneskelig lidelse». Han sa ingenting om at det burde brukes tidligbehandling av koronasjuke slik at de kunne bli friske og ikke havne på intensivavdeling. For ham er det vaksine eller katastrofe. Og da går han inn for totalt vaksinediktatur.

Vedtaket er naturligvis i strid med Nürenberg-koden som ble vedtatt på bakgrunn av den forferdelige historien med hvordan nazileger drev tvungen eksperimentell behandling av mennesker. I denne koden finnes det ti prinsipper om regnes som hellige for medisinsk etikk, og første setning i punkt 1 lyder:

«The voluntary consent of the human subject is absolutely essential.»

«Frivillig aksept fra pasienten er absolutt grunnleggende.»

Tvang er det stikk motsatte av frivillig aksept.

Dermed er Østerrike tilbake til en av de svarteste epokene i sin historien. Som kjent deltok også Østerrike aktivt og entusiastisk i Hitlers folkemordspolitikk. Tyske og østerrikske leger deltok aktivt i skadelige og dødelige eksperimenter på sine ofre, og de gjorde det naturligvis med naziregimets full støtte, men også med full støtte fra legeforeningene og det tyske og østerrikske akademiske miljøet. Resultatene av «forskninga» deres ble publisert i fagfellevurderte artikler i legetidsskriftene. Ingen annen yrkesgruppe var så sterkt representert i nazipartiet som legene.

Schallenberg sa ingenting om hvordan tvangsvaksineringa skal foregå, men det sier seg sjøl at hvis folk nekter å bli vaksinert, gjenstår det bare vold og fascistiske overgrep som kan gjennomføre en slik politikk.

Østerrikes legeforening støtter vaksinetvang

Både leger og nestleder i Ärztekammer, legeforeninga, støtter regjeringas politikk med vaksineplikt, skriver Wochenblick. Og legepresidenten Thomas Szekeres siteres slik: «Kanskje man binder noen og så gir dem sprøyta.»

Wochenblick kommenterer dette slik:

Korona-diktaturet er i ferd med å falle. Regimets aktører og håndlangere er klar over dette. Et siste sprell? Dette faktum kan gjenkjennes ved at ytringene blir mer og mer ekstreme. Legeforeningas president, Thomas Szekeres, utmerker seg i denne forbindelse og beviser at han tilhører de som har studert medisin, men som definitivt ikke kan kalles leger. Fordi det første grunnleggende etiske prinsippet for medisinsk handling sier at en lege ikke skal eller skal skade pasienten.

Herr Szekeres snakker også om at må sørge for at «de uvaksinerte får oppleve massive ulemper på jobben.»

Det legges også opp til at uvaksinert ikke skal få legebehandling eller eventuelt bare en timinutters samtale.

Propaganda, løgn og bedrag

Professor og kommunikasjonsekspert Dr. Roman Braun forklarer i et intervju med kanalen AUF1 hvordan myndighetene bruker manipulasjon, propaganda og løgn for å bearbeide folkemassene og gjete dem som en saueflokk inn i nye innhegninger. Lockdown og vaksineplikt kan for eksempel forberedes gjennom uttalelser om at «vaksineplikt kommer ikke på tale» og «noen ny lockdown blir det ikke». På den måten blir folk forvirret og passivisert.

Sjukepleiere i Linz nekter å være med på dette

De ansatte ved Ordensklinikken til Barmherzigen Schwestern und Elisabethinen i Linz har fått nok. Arbeidsstyrken gjør opprør mot innføringen av obligatoriske vaksinasjoner og truer med å si opp. Wochenblick har et brev til ledelsen. I følge innsideinformasjon lekket til Wochenblick er rundt ti prosent av arbeidsstyrken villige til å slutte ved hardnakket håndheving av vaksinasjonskravet. 240 av de ansatte har undertegnet brevet.

De peker også på at 80 prosent av de innlagte på intensivavdelinger over 50 har andre lidelser, som diabetes, overvekt og høyt blodtrykk.

Studie: Jo flere vaksinerte, jo flere dødsfall

Medlemmet av Thüringer delstatsparlament og eksperimentell fysiker Dr. Ute Bergner presenterte Thüringens helseminister Heike Werner en studie 17. november etter hennes tale i delstatsparlamentet. Hun ga to statistikere i oppdrag å forberede studien. Studien undersøkte sammenhengen mellom vaksinasjonsraten og overdødeligheten i Østerrike og fant ut at: jo høyere vaksinasjonsrate, jo høyere overdødelighet!

Forrige artikkelGlobal organisasjon vil kvele ytringsfriheten i hele verden
Neste artikkelSkytefelt-diplomati