Matvarekrisa i 2022 tegner til å bli svært alvorlig

0

Matvarekrisa har såvidt begynt å bite i 2021, men alt tyder på at 2022 vil bli et år med global matvarekrise. Grunnen til at vi kan si det er ikke at vi har noen krystallkule å titte i eller at vi behersker noen spådomsevner. Det er bare å se på tallene, og da først og fremst prisene på kunstgjødsel og energi.

DTN, som er verdensledende i analyse av trender i landbruket og agrobusiness, skriver at fem av åtte gjødseltyper har mer enn doblet prisen i 2021:

  • DAP (diammonium phosphate) — up 71% for the year
  • MAP (monoammonium phosphate) — up 68% for the year
  • Potash — up 105% for the year
  • Urea — up 123% for the year
  • 10-34-0 — up 51% for the year
  • Anhydrous ammonia — up 138% for the year
  • UAN-28 — up 161% for the year
  • UAN-32 — up 142% for the year

Eksplosjonen i kunstgjødselprisene er knyttet til den globale krisa i kapitalismen som startet høsten 2019, men som har vært dyktig kamuflert av koronakrisa. Og koronatiltakene med smadring av lokale økonomier og ødelegging av leveransekjeder har forsterket denne krisa ytterligere.

FAOs matvareindeks går raskt til værs.

Armstrong Economics skriver:

Disse nedstengningene har allerede satt i gang en reduksjon i matforsyningen. I USA var det midlertidig mangel på visse matvarer. Du kan se mange videoer der gårder mistet 100 % av avlingene sine fordi de ikke kunne få maten inn i forsyningskjeden. Det største problemet vi har er at mange bønder ble skadet av COVID-19-restriksjonene. Det samme fant sted i Australia.

Vi ser at matvareprisene bør stige mer aggressivt mellom 2022 og 2024, … Den neste hungersnøden vil begynne i 2022 og vil strekke seg inn i 2028/2029 i forskjellige deler av verden. Det gjelder ikke ett bestemt område. Imidlertid presser dette forsøket på The Great Reset også krisa med å redusere matforsyninga på et tidspunkt da vi burde lagre mat.

På toppen av det hele har vi ei energikrise der prisene på primærenergi og elektrisitet går rett til værs.

Les: Oljeprisen kan passere 120 dollar i 2022, matvareprisene rett til værs

Prisen på kunstgjødsel henger svært nøye sammen med prisene på energi.

F. William Engdahl skriver:

«Amoniakkbaserte gjødseltypar laga av nitrogen (mesteparten av lufta vår, so det blir aldri mangel på det) og naturgass eller metan (CH4) utgjer nesten 70% av alle gjødseltypar brukt å støtte store landbruksavlingar slik som kveite, mais, ris og sjølv kaffi. Ettersom naturgassprisar har gått opp frå alt mellom 300% til 500% dei siste månadene, har dette hatt ein øydeleggjande verknad på verdas gjødselproduksjon der rundt 80% av kostnaden ved å lage amoniakkgjødseltypar er på grunn av naturgass.»

Krisa rullar som ein snøball. Frå og med tidleg oktober hadde rapporterte stengingar av amoniakkgjødselproduksjon blitt annonsert av det gigantiske tyske kjemikaleselskapet BASF , på ubestemt tid. Dette påverkar òg produksjonen av ammoniakkbasert diesel-tilsetjingsstoff, AdBlue. 

Vidare stengingar går føre seg i Achema i Litauen, OCI i Nederland. Yara International reduserer med 40% sin produksjon av amoniakkgjødsel. Fertiberia i Spania stengjer eit verk saman med OPZ i Ukraina, ein stor gjødselprodusent. I Austerrike har AG stengt produksjonen og Tysklands største amoniakkprodusent, SKW Piesteritz, har kutta produksjonen med 20%

Hjertet i global matvaresikkerhet

Kunstgjødselproduksjon er derfor svært energikrevende og energiavhengig. Man har anslått at uten nitrogengjødsel ville USAs gjennomsnittsavlinger ha blitt redusert med 40 prosent. 

Engdahl skriver:

I dag seier estimata at kanskje halve den globale befolkninga er avhengig av nitrogengjødsel. Ifølgje studiar publisert i det vitskaplege tidsskriftet Nature, var 48 prosent av verdas befolkning i 2008 avhengig av nitrogengjødsel for deira daglege tilgang til mat. “Dette tydar at nitrogengjødseltypar i 2015 gav mattryggleik til 3,5 milliardar menneske som elles ville ha svelta i hel.”

Virkningene av gjødselkrisa slår for alvor inn neste år

Sjøl om matvareprisene på verdensmarkedet er på vei rett opp, så har det lite med gjødselkrisa å gjøre – foreløpig. Gjødselprisene og mangelen på kunstgjødsel vil først for alvor slå inn i 2022, og det kan bli veldig brutalt.

Forrige artikkelMaskene faller på begge sider i Australia
Neste artikkelVesten ønsker å styrte Etiopias regjering