Hvorfor må vi ha mer «landvind», Åslaug Haga?

0
Innfelt Åslaug Haga, foto: Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0

Vi skal fase ut fossil energi. Hvordan få fram det som da trengs av mer fornybar energi, også til ny industri? Noen aktører har et enkelt svar: Mer vindkraft på land!

Av Hogne Hongset.

Rådgiver i Motvind Norge

Sist ut er Åslaug Haga i Nationen 1. november: «Framover må landvind bidra mer om vi skal sikre konkurransekraftige betingelser for vår kraftforedlende industri samtidig som samfunnet elektrifiseres i en helt nødvendig omstilling.»

Salig Holberg lot i det minste Erasmus Montanus gjøre et forsøk på en logisk sammenheng: «En sten kan ikke fly. Mor Nille kan ikke fly. Ergo er Mor Nille en sten!» Haga gjør Holbergs logikk enda enklere: Vi trenger mer fornybar energi,- ergo må vi bygge mer vindkraft på land. Haga ser tydeligvis ingen andre muligheter enn den mest naturraserende energiformen vi i dag kjenner, vindkraft i urørt natur.

Haga er administrerende direktør i vindbaronenes interesseorganisasjon Norwea. Innlegget hennes dreier seg primært om kompensasjon til kommuner som sier ja til nye vindkraftverk. Hun er negativ til den produksjonsavgiften på vindkraft som forrige regjering foreslo. Hun vil heller at vindkraftverk skal bli pålagt en «naturressursskatt», etter modell fra vannkraftbeskatningen.

Ikke så rart, denne «skatten» gir ikke én krone i utgift for kraftverkene. Dette fordi «skatten» kompenseres krone for krone med redusert skatt til staten.

Men hvis Haga mener at vindkraft bør beskattes som vannkraft, er det egentlig en god idé. Men da må hun ta med at vannkraften også betaler naturressursskatt. Den er for tiden på 37 prosent, og kommer på toppen av bedriftsskatten på 22 prosent.

LO og NHO leverte i juni en utredning om hvor mye mer fornybar energi vi trenger for å elektrifisere Norge, basert på egne vurderinger og analyser fra Statnett og NVE. Konklusjon: 56 twh. Utredningen gir ingen klare svar på hvordan denne energien skal skaffes fram. Det gjør utredningen «Energipolitikk på naturens premisser».

Denne utredningen er initiert av Motvind Norge, og gjennomført av en rekke fagpersoner med omfattende bakgrunn fra energibransjen og relaterte fagfelt. Den er en «motmelding» til forrige regjerings stortingsmelding «Energi til arbeid». Et sammendrag av motmeldingen kan lastes ned som PDF.

Motvind Norges «motmelding» tar utgangspunkt i de samme rapportene som LO/NHO-rapporten, og går nettopp inn på hvordan vi kan skaffe fram de nødvendige energimengdene. Konklusjonen er at vi kan skaffe fram langt mer fornybar energi enn det LO/NHO-rapporten sier vi trenger, uten en eneste ny vindturbin. Hvordan framgår av «motmeldingen».

Når Åslaug Haga påstår at vi trenger mer «landvind» for å ha nok fornybar energi i årene som kommer, er det akkurat det – en påstand! Hun gir ingen begrunnelse eller dokumentasjon, men underkjenner med sin påstand konklusjonene i Motvind Norges «motmelding».

Åslaug Haga utfordres derfor til å begrunne påstanden og komme opp med det hun måtte ha av dokumentasjon for at «motmeldingen» tar feil, og at vi altså må bygge mer «landvind».

Hvis hun ikke gjør dette, kan vi konstaterer at påstanden hennes var akkurat det, – en ubegrunnet påstand.

Denne artikkelen har også vært publisert som leserinnlegg i Nationen.

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelHva er Project Veritas?
Neste artikkelJournalistens fascinasjon for krigsmaskina