Viser munnbindstudien noen effekt?

0
Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Av Jan Raa, professor emeritus og Dag Viljen Poleszynski, dr.philos.

Atle Fretheim presenterte i Aftenposten 6. oktober resultater av en ny studie som han mener rettferdiggjør bruk av munnbind for å hindre spredning av smitte av koronaviruset. Fretheim viser til at blant dem som brukte munnbind, var andelen som fikk antistoffer mot covid-19 nesten 10 % lavere enn blant dem som ikke brukte det. Denne prosentberegningen baserer seg på at det i gruppen med høy munnbindbruk ble påvist 0,69% med antistoff mot covid-19, mot 0,76 % i gruppen uten munnbind.

Denne regnemåten brukes gjerne for å overdrive betydningen av nye medikamenter. Hvis det for eksempel dør 1 av 1000 i en gruppe som gis et gitt medikament mot en lidelse, mens det dør to av 1000 i en kontrollgruppe som ikke får aktivt virkestoff, er den relative forskjellen 50%. Det virker imponerende, men den absolutte forskjellen er bare en promille.

Man kan se på resultatene av munnbindstudien i to grupper à 150 000 personer i hver. I dette tilfellet fikk 1035 blant dem som brukte munnbind påvist antistoffer, mens antallet i den «ubeskyttede» gruppen var «hele» 1140. Det gir en forskjell på 105 personer i et utvalg på 300 000 personer. Imponerende?

En annen sak er om antistoff mot covid-19 er en relevant parameter. Den sier lite eller intet om hvor mange som ble syke eller døde.


Dette innlegget ble refusert i Aftenposten og publiseres her med forfatternes velvillige samtykke.

Forrige artikkelTulsi Gabbard: – USA blir mer og mer som en politistat. Vi må stå opp mot elitens knebling!
Neste artikkelRussland avskriver Ukraina