Ungarn støtter Polen mot EU

0
Ungrans justisminister Judit Varga taler Brussel midt imot.

Ungarn støtter en kjennelse fra den polske forfatningsdomstolen om at EU-loven må være underordnet den polske grunnloven. Dette skriver Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Polens forfatningsdomstol slo fast 7. oktober 2021 at polsk lov kan gå foran EU-retten. Dette skjer midt i en pågående tvist mellom Brussel og unionens østlige medlemsland. Avgjørelsen fra forfatningsdomstolen kom etter at polsk statsminister Mateusz Morawiecki ba om en gjennomgang av en avgjørelse fra EUs domstol (ECJ) som ga EUs lover forrang.

Brussel anser forfatningsdomstolen som ulovlig på grunn av den politiske innflytelsen på det polske rettsvesenet som det regjerende partiet Law and Justice (PiS) har.

– Vanskelig å overvurdere betydninga av dette vedtaket

I enkommentar til vedtaket i den polke forfatningsdomstolen skriver Financial Times’ Henry Foy:

«Vanskelig å overvurdere viktigheten av denne dommen.» Han bemerker videre at «Polen er *suksesshistorien til EU* om østlig utvidelse, og den største mottakeren – med stor margin» av skattebetalernes penger siden 2004. Og nå sier landet at det nekter å anerkjenne en grunnleggende del av hele prosjektet.»

Ungarns støtte til Polen

Ungarn er det eneste EU-landet så langt som støtter den siste kjennelsen fra den polske forfatningsdomstolen, der deler av EU -loven er uforenlig med grunnloven. Avgjørelsen er et resultat av «dårlig praksis fra de europeiske institusjonene», ifølge en regjeringsresolusjon signert av statsminister Viktor Orban, og som det statlige nyhetsbyrået MTI siterte fra lørdag.

«Målet er å trekke fullmakten tilbake fra medlemslandene som aldri har gitt dem til EU, uten å endre EU -traktatene og gradvis utvide deres makt,» fortsetter beslutningen. De konstitusjonelle domstolene og domstolene i medlemslandene er meget godt bemyndiget til å «vurdere omfanget og grensene for EUs makt».

I EU er man rystet over dommen i Polen, Frankrike og Tyskland ba Polen uttrykkelig om å overholde EUs regler. Ungarn er sjøl sterkt kritisert i Unionen for sin påståtte undergraving av demokrati og rettsstat. Warszawa og Budapest støtter hverandre i kampen mot EUs forsøk på å kneble dem.

På ungarsk side har justisminister Judit Varga kalt kommisjonens framgangsmåter arrogante og skandaløse.

Forrige artikkelUSA: Senatorer krever granskning av covid-19 statistikken – hevder at den er manipulert
Neste artikkelHva mener dere om NATOs plan om å gjøre hjernene våre til slagmark?