USA: Senatorer krever granskning av covid-19 statistikken – hevder at den er manipulert

0

Senatorene Kim Thatcher og Dennis Linthicum, begge republikanerne, har bedt fungerende riksadvokat i USA Scott E. Asphaug om å starte en stor-juryundersøkelse av COVID-19-statistikk fra Centers for Disease Control and Prevention (CDC) og Food og Drug Administration (FDA).

Thatcher og Linthicum sendte begjæringen i et brev (pdf) 16. august etter å ha samlet underskrifter fra 1718 innbyggere av Oregon og 53.032 amerikanere. I begjæringen uttrykte senatorene bekymring for måling og rapportering av bivirkninger av COVID-19-vaksine, inkludert dødsfall og skader.

Senatorene uttalte at en varsler, under ed sa at dataene som ble rapportert i CDCs system for rapportering av vaksiner for bivirkninger, kan ha blitt underrapportert med en faktor av fem.

Sammenlikning mellom tall som kommer fra dagens målemetode mot den som ble brukt før 24. mars 2020. Fra studien COVID-19 Data Collection, Comorbidity & Federal Law: A Historical Retrospective.

Når det gjelder diagnosen COVID-19 gjennom mye brukte PCR-tester, sa senatorene at CDC og FDAs retningslinjer for antall sykler brukt ved PCR-testing skaper «falske positive som resulterte i oppblåste antall COVID-tilfeller, sykehusinnleggelser og dødsfall”.

De viste til Harvard-epidemiolog Dr. Michael Mina som sa til New York Times i august 2020 at tester med for høy terskel ikke bare kan oppdage levende virus, men også genetiske fragmenter. Mina foreslo å sette tallet på 30 sykluser eller mindre.

Dette er en gjengs oppfatning blant svært mange forskere.

Thatcher og Linthicum sa at de var i kontakt med store grupper leger, epidemiologer og virologer om COVID-19 statistikken, og at de er bekymret over feilrapportering. Disse ekspertene ringer i alarmklokkene over de langsiktige helseproblemene knyttet til massevaksinering.

Folkehelsepolitikken må basere seg på statistikk og data som er pålitelig og kontrollerbar, skriver de.

Hvorfor er ikke gode behandlinger tilgjengelig?

«I tillegg er vi dypt bekymret for at den vitenskapelige litteraturen fortsetter å gi empiriske bevis for at det finnes sikre og effektive behandlinger og behandlingsstrategier for COVID-infeksjoner, men at disse ikke blir gjort tilgjengelig for de amerikanere som trenger det mest,» fortsatte brevet.

Underrapportering av dødfødsler etter vaksine

Det er også påvist at statistikken er blitt manipulert for liksom å vise at vaksinene er trygge for gravide kvinner. I studien ‘Preliminary Findings of mRNA Covid-19 Vaccine Safety in Pregnant Persons’ blir det påstått at «bare» 12,6% av de vaksinerte aborterte. Men hvis man leser det med liten skrift i studien ser man at det var 127 gravide kvinner som hadde fått vaksinen innen sjette måned, og av dem var det 104 som aborterte, altså 82% og ikke 12,6%.

Forrige artikkelRussland avskriver Ukraina
Neste artikkelUngarn støtter Polen mot EU