Støre/Vedum: lite interessant om energipolitikk

0

Av Odd Handegård.

Hurdalsplattformen følger i grove trekk opp energipolitikken fra Solberg-regjeringen hvis tvilsomme politikk i grove trekk skal følges opp: Elektrifisering av sokkelen, havvind, bygging av vindkraft i Norge («lokal aksept»), videreføre Norges deltakelse i det europeiske kvotemarkedet, bygging av flere datasentre, hydrogen- og batteribedrifter, en betydelig økt strømpris kombinert med enorme CO2-avgifter etc.

På den positive siden, sier plattformen at det skal oppnevnes en energikommisjon som skal se på det totale energibehovet i Norge, fjerne ordningen med opprinnelsesgarantier, m.m. Man må naturligvis også se det som positivt at den nye energiministeren, tidligere ordfører i Bergen, Marte Mjøs Persen, har markert seg som motstander av mer vindkraft i Norge.

Vi får komme tilbake til energiresultatet når statsbudsjettet er vedtatt – eventuelle initiativ fra SV kan dessverre gjøre energipolitikken enda mer høyreorientert.

Mer om vindkraft i Nordlys

Jørn Martinussen, Sortland, har i dag et innlegg i Nordlys der han dikter opp en serie med eventyr om fordelene med norsk vindkraftutbygging. Innlegget vedlegges – her skal jeg bare kommentere ett avsnitt der han skriver:

«Vi har et særskilt høyt kostnadsnivå i Norge. Kystnasjoner med et lavere kostnadsnivå enn det vi har vil kunne bygge og drive havvind installasjoner til en lavere kostnad enn hva som er mulig i Norge. De kan dermed forsyne egen kraftkrevende industri med konkurransedyktig grønn kraft. Vi vil i en slik situasjon tape både konkurransekraft i form av dårligere inntjening for industrien, og vi risikerer at nyetableringer som med fordel kunne kommet i Norge, kommer i land der kraftprisene er lavere enn i Norge».

Tenk det: Martinussen frykter at EU-land m.m. som til de grader angivelig trenger fornybar energi, skal bygge ut egen vindkraft. EU har lavere arbeidskostnader enn Norge, og kan stjele arbeidsplasser til vindkraftutbygging fra Norge som dermed risikerer å miste mye energieksport til EU. De fleste har forhåpentligvis det motsatte standpunkt: Det må vel være en fordel om EU selv bygger ut sin egen vindkraft/solkraft, i stedet for at denne energien skal komme fra raserte norske fjellområder.

Martinussen er næringslivsleder, Venstre-medlem og tidligere ordfører i Øksnes.

Hurdalsplattformen 

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.