Pandemien var nøye forberedt

0
Event 201 i 2019 la planene for en eventuell pandemi

Illustrert ved et konkret eksempel: Hvordan og av hvem pandemien ble forberedt?

I forrige artikkel informerte jeg om at jeg har tilgang til en database som viser at pandemien har blitt forberedt siden i hvert fall 2017. I dag vil jeg vise ved et konkret eksempel hvem de involverte er, og hvordan dette har gått for seg. 

Av Thomas Röper (Anti-Spiegel)

Thomas Röper.

Den 24.september publiserte jeg en artikkel med overskriften «Covid-19 – nettverkene som skapte pandemien».

Hvis du ikke har lest artikkelen, bør du gjøre det før du leser videre, for jeg kan ikke gi en kort sammenfatning av den da den lange artikkelen allerede var et kort sammendrag av det som jeg har funnet ut, og hvordan jeg har kunnet skaffe meg denne informasjonen.

Også denne artikkelen har blitt veldig lang, men noe annet er heller ikke mulig når man behandler komplekse temaer, men jeg garanterer deg at det lønner seg å lese den nøye.

(Dessverre nødvendig) innledning

I artikkelen min av den 24.september skrev jeg at en informant, som jeg kalte Mr.X,  da han ønsker å være anonym, tok kontakt med meg. Han er en IT-spesialist, som i begynnelsen av pandemien ble nysgjerrig og begynte å undersøke nettverkene som spiller en viktig rolle i Covid-19 pandemien. Han støtte da på så mange organisasjoner og aktører at han etter hvert brukte et femsifret beløp på programmer som på egen hånd henter ut informasjon fra de aktuelle organisasjonenes sider og presenterer denne informasjonen grafisk. 

En spesiell programvare var nødvendig for å kunne beholde oversikten over informasjonsmengden, for det er her tale om tusenvis av forbindelser mellom NGO-er, statlige organer, universiteter og så videre og om deres ledende medarbeidere og deres forbindelser i nettverket.

Mr.X er sannsynligvis den som har mest informasjon om dette temaet på verdensbasis når vi ser bort ifra regjeringer og hemmelige tjenester. For det at noen for det første interesserer seg så sterkt for dette at han påtar seg arbeidet med å drive etterforskning i halvannet år, for det andre har de nødvendige økonomiske midler til å kjøpe de programmene som trengs, og for det tredje de nødvendige IT-kunnskapene for å kunne hente denne informasjonen ut av de aktuelle nettsidene, er svært usannsynlig.

At jeg her eksplisitt nevner de hemmelige tjenestene, er ikke tilfeldig, for Mr.X bruker blant annet programmer som også blir brukt av hemmelige tjenester til å analysere data, men som også kan kjøpes og benyttes av andre (som har de nødvendige midler). For sikkerhets skyld gjentar jeg det her nok en gang: Informasjonen kommer direkte fra sidene til de involverte personene og organisasjonene selv. Dataene og informasjonene er altså alle «ekte», de er alle offentlig tilgjengelige. Det er altså ingen (eventuelt falsk) informasjon, som noen har spredt om andre, eller som man bare kan skaffe seg på illegalt vis eller med innsidekunnskap. Alle kan sjekke informasjonen, noe som jeg straks vil vise ved et eksempel.

Jeg gjentar: Hvis du ikke kjenner til min artikkel fra den 24. september, da bør du lese den før du leser videre her. Det er helt nødvendig for å kunne forstå denne artikkelen. Her er en lenke til den artikkelen.

Og en ting til vil jeg med en gang gjøre helt klart: Hverken Mr.X eller jeg hevder at viruset ble laget på kunstig vis. Det er mulig, men det er noe som man ikke vet. Og det er heller ikke viktig.

Det handler snarere om at medier og myndigheter bruker et virus til å skape frykt, og det ville man også ha kunnet gjøre med et influensavirus. Ved å gjenta overskrifter om «Spanskesyken 2.0» i ukevis i forbindelse med en nedstengning og mange skrekkmeldinger om overbelastede sykehus kunne man ha skapt den samme stemningen som man skapte i begynnelsen av 2020, og som man har skapt fram til i dag.

Vår tese, som understøttes av dataene til Mr.X, er at dette har blitt planlagt siden 2017. Om et virus har blitt kunstig utviklet for dette formålet, eller om man rett og slett har valgt seg ut et virus, som man så presenterer som en ny epidemi, er i grunnen av underordnet betydning.

Det høres utrolig ut, og jeg hadde selv til å begynne med store problemer med å tro på det, men jeg vil her ved et konkret eksempel vise hvordan det gikk for seg. Det er bare ett av svært mange eksempler som vi har observert.

Et konkret eksempel

I artikkelen min av den 24. september gikk jeg ikke inn på konkrete eksempler som er egnet til å underbygge vår tese om at man har truffet forberedelser for pandemien i hvert fall siden 2017. Grunnen er at jeg i den artikkelen først bare ville beskrive hva det egentlig handler om, og hvilken makt de nettverkene som det her er tale om, har.

Jeg skrev også at jeg ville skrive en bok om det, noe som hittil har syntes som en umulig oppgave, tatt i betraktning den store datamengden, for vi snakker her om tusener av forbindelser, og bare det dokumentet med grafiske illustrasjoner som Mr.X har offentliggjort, er jo allerede på 169 sider. Men dokumentet er vanskelig å forstå uten forklarende tekst (, og det trengs det mye av).

I dag vil jeg komme til poenget, og vise ved et konkret eksempel hvor komplekst det hele er. Jeg vil da i denne artikkelen bare ta for meg én av de personene som har spilt en viktig rolle i organiseringen av det Mr.X og jeg regner for å være en planlagt pandemi. Mr.X har identifisert ca. 20 slike sentrale figurer som åpenbart har vært involvert på en tilsvarende måte. I tillegg kommer hundre «underordnede» personer og naturligvis utallige NGO-er, statlige organer, universiteter og framfor alt selskaper. Det gjør det veldig komplisert å sammenfatte alt i en bok. Men vi gir ikke opp håpet om at vi vil lykkes med det.

Prolog

I 2009 var det store overskrifter om svineinfluensaen H1N1, og det ble spredt panikk om et angivelig farlig killervirus. Det ble startet en vaksinasjonskampanje, bare i Tyskland ble det den gang bestilt 50 millioner vaksinedoser. Men det viste seg raskt at svineinfluensaen var ganske ufarlig, og knapt noen var villig til å la seg vaksinere. Til slutt måtte Tyskland og andre land som hadde millioner av vaksinedoser på lager, kaste størstedelen av disse. Dette teateret kostet skattebetalerne enorme summer. Men de farmasøytiske selskapene hadde store fortjenester.

Vaksinasjonene førte også til alvorlige bivirkninger da vaksinene ble utviklet i all hast. De som ble rammet, fikk livslange følgeskader.

Man skulle tro at de ansvarlige burde være glade for at svineinfluensaen viste seg å være harmløs. Men det er i hvert fall ikke tilfellet for de farmasøytiske selskapene, for de ville aller helst ha vaksinert hele verdens befolkning for å oppnå en maksimal fortjeneste.

I juni 2013, da det for lengst var kjent at svineinfluensaen var ufarlig, og at medieteateret rundt denne sykdommen ikke stemte overens med realitetene, holdt en forsker ved navn Heidi Larson sammen med en kollega en presentasjon ved London School of Hygiene and Tropical Medicine, som hadde et viktig tema: Det var etter deres mening uheldig at folks vilje til å la seg vaksinere var så liten ved svineinfluensaen, og de fokuserte derfor på hvordan man kunne oppnå at flere mennesker ville la seg vaksinere i tilsvarende situasjoner i framtiden.

Heidi Larson grunnla Vaccine Confidence Project, som har sitt hovedsete ved London School of Hygiene and Tropical Medicine, i 2010 da det allerede var klart at svineinfluensaen var harmløs. Blant grunnleggerne var blant annet farmasøytiske selskaper som GlaxoSmithKline, Johnson & Johnson og Merck, men også lobbyorganisasjoner tilknyttet den farmasøytiske industrien og for eksempel Den europeiske kommisjonen. Organisasjonens partnere er transatlantiske NGO-er som Chatham House, mange andre kjente NGO-er, men også Facebook og WHO, RKI og Charité. Larson har et omfattende nettverk.

Når man har disse støttespillerne fra farmasøytisk industri i bakhodet, som ville gjøre sitt livs forretning ved en (ekte) pandemi,  er det ikke så vanskelig å tolke det siste lysbildet i Larsons presentasjon fra året 2013.

I Verdens økonomiske forum stiller man seg spørsmålet: «Hva er det neste krisen som vi ikke vil forutse og gå fullstendig glipp av?», og svaret er «Det vet vi ikke.»

Heidi Larson har humor, for tilhørerne forstod naturligvis at teksten fra deres synspunkt heller burde lyde: «Hva er den neste krisen som vi ikke vil kunne delta i og gå fullstendig glipp av?» 

At det var ment slik, viser ordvalget, for det engelske ordet «anticipate» betyr «forutse», og «delta» er på engelsk «participate». Det var altså et ordspill, og det handlet i klartekst om spørsmålet om hvordan den farmasøytiske industrien i framtiden ville kunne tjene virkelig store penger på vaksiner og en pandemi.

Så langt prologen, for det skal her ikke handle om Heidi Larsson, men vi vil snart møte henne igjen.

Peter Piot og Bill Gates

Peter Piot – Wikipedia
Peter Piot, Baron Piot, er en belgisk mikrobiolog. Til slutten av 2008 var han visegeneralsekretær i FN og direktør for organisasjonen UNAIDS. Wikipedia

Her skal det handle om den belgiske medisineren Peter Piot. Han gjorde seg bemerket allerede i 1970-årene, for han var en av dem som oppdaget ebolaviruset. Hans karriere gikk deretter bratt oppover. Fram til 2008 var han visegeneralsekretær i FN og administrerende direktør for organisasjonen UNAIDS. Han ble da lagt merke til av en sympatisk milliardær ved navn Bill Gates, som noen år tidligere hadde overført sine milliarder til Bill & Melinda Gates Foundation for å slippe å betale skatt.

Den offisielle versjonen er naturligvis at Bill Gates, som hadde blitt den rikeste mannen i verden ved å opptre som en skruppelløs forretningsmann, plutselig bare ville gjøre gode gjerninger og bruke sin formue til å redde verden, men hans kjepphest har alltid vært vaksinasjoner. Selv om Bill Gates ifølge «kvalitetsmediene» gir bort alle pengene sine for å redde verden, har hans formue vokst veldig. Det skyldes at han ikke gir bort pengene sine, men investerer dem.

Listen over investeringene til stiftelsen hans omfatter ikke bare farmasøytiske selskaper som Pfizer, BioNTech og andre, men også firmaer som tjener på framstilling av utstyr til vaksineproduksjon, som for eksempel BioE, eller selskap som tjener på hurtigtester for virus, som for eksempel Abbott. Listen over investeringene til Bill & Melinda Gates Foundation er en virkelig interessant lektyre, du finner den her.

Bill Gates har allerede tjent tosifrede milliardbeløp på pandemien, for for det første har kursen på de selskapene som han allerede var investert i, gått gjennom taket i løpet av pandemien, og for det andre tjener disse selskapene, som Pfizer og BioNTech, nå så mange milliarder som aldri før. Og Bill Gates har da også en fortjeneste som aksjonær i selskapene. Derfor et lite tips til investorer: Ikke hør på børsguruer, følg med på hvor Bill Gates gjør sine strategiske investeringer, for disse aksjene vil senere garantert komme til å stige kraftig i kurs. Hvordan han sørger for at det skjer, skal vi straks se nærmere på.

Bill Gates la merke til Peter Piot da Piot jobbet for UNAIDS. Her jobbet han fram til 2008. I 2009 ble Piot ansatt som Senior Fellow in the Bill & Melinda Gates Foundation. Parallelt var han deretter svært aktiv, som vi snart skal se.

London School of Hygiene and Tropical Medicine

I 2010 ble Peter Piot direktør for London School of Hygiene and Tropical Medicine. Han tok også med seg en kvinnelig kollega , som han hadde blitt kjent med og forelsket i da han jobbet ved UNAIDS. Det er her tale om Heidi Larson, som i 2013 holdt den presentasjonen som jeg allerede har nevnt. Hun er Peter Piots kone.

Vi ser altså her en tydelig forbindelse mellom ekteparet Piot/Larson og farmalobbyen og Bill Gates som er investert i farmagigantene og tjener milliarder på deres fortjenester. Man må også se London School of Hygiene and Tropical Medicine, som ledes av Peter Piot, sin rolle på denne bakgrunnen. Den er definitivt vennlig innstilt til den farmasøytiske lobbyen, og vi kommer straks til årsakene til dette.

Det er ikke noe kritikkverdig ved det, for så langt har vi jo ingen interessekonflikt. Vi har bare et forskerektepar som helt klart har en nær tilknytning til farmalobbyen. Peter Piot er tilknyttet den farmasøytiske industrien via Bill Gates, og Heidi Larson er tilknyttet denne industrien via Vaccine Confidence Project, som hun grunnla sammen med den farmasøytiske industrien i 2010. Begge profiterer på farmaindustriens fortjenester.

Men dessverre er det slik at deres arbeid for lobbyorganisasjoner blir holdt skjult. Det ser Mr.X og jeg er tilfellet for alle de involverte. De får fine stillingsbetegnelser fra universiteter og NGO-er, som de kan opptre med i offentligheten, mens deres lobbyinteresser ikke nevnes. Det høres jo mye mer seriøst ut når Peter Piot blir omtalt som direktør ved London School of Hygiene and Tropical Medicine enn om man ville skrive: «Peter Piot, ansatt hos Bill Gates».

Denne kamufleringen av de faktiske interessene og den faktiske virksomheten til aktørene er regelen. I artikkelen min fra den 24.september viste jeg det ved det åpne brevet til Biden-administrasjonen. Det brevet var bare undertegnet av medarbeidere ved vennlige NGO-er, deres virkelige interesser og sponsorer ble ikke nevnt. Jeg viste det ved eksempelet Scott Gottlieb, som i første rekke er styremedlem i Pfizer, men som i det brevet hvor USAs regjering oppfordres til å vaksinere 70% av verdens befolkning (helst med Pfizers vaksiner), har underskrevet som medarbeider i en NGO. 

Det er en kjempeforretning for Pfizer, men Gottliebs tilknytning til Pfizer blir fortiet.

Medienes rolle

Ikke noe av dette er hemmelig innsideinformasjon. Jeg er riktignok sikker på at redaksjonene i «kvalitetsmediene» ikke har en slik database til sin disposisjon som Mr.X og jeg, men i det minste så er noen aspekter ved alt dette kjent i redaksjonene. Lobbyisme er jo ikke noe nytt, og selv jeg har i min én-mannsbedrift skrevet og avslørt mye om lobbyisme.

«Kvalitetsmediene» er i det minste delvis klar over alt dette, men de rapporterer likevel ikke om det eller betegner «velgjørerne» fra NGO-ene som det de er: lobbyister for bestemte kretsers interesser, i Covid-19’s tilfelle for den farmasøytiske industriens interesser.

Hvis du nå spør deg hvorfor de angivelig kritiske vestlige mediene ikke rapporterer om dette, da bør du vite at Bill Gates alene bare i 2016 «gav» de ledende mediene totalt 24 millioner dollar. Andre NGO-er gjør det samme, vi snakker altså om det mangedobbelte av dette beløpet når vi ser på summen av det NGO-ene årlig «gir» til mediene. Dermed er mediene veldig godt klar over hva de må rapportere om, og hva de helst ikke bør nevne, hvis de i fortsettelsen skal kunne nyte godt av pengestrømmene fra Herr Gates og kollegene hans.

Les også: Journaliststudie: Bill Gates gir store beløp til mediene og får spesialbehandling tilbake

Et eksempel på det er der Spiegel, som har fått penger av Bill Gates flere ganger, sist gang var det 2,3 millioner euro. For å framstille det som noe helt normalt skriver der Spiegel på en kamuflerende måte:

«Der Spiegel har i de siste årene allerede gjennomført to journalistiske prosjekter med European Journalism Centre (EJC) og støtte fra Bill & Melinda Gates Foundation. (…) Store europeiske medier som «The Guardian» og «El País» har med henholdsvis «Global Development» og «Planeta Futuro» bygd opp liknende seksjoner på sine nyhetssider med støtte fra Gates Foundation. Også mange andre internasjonale medier har inngått samarbeid med BMGF, blant andre «Le Monde», «BBC» og «CNN». Også i Tyskland mottar redaksjoner støtte fra stiftelser. For eksempel de undersøkende teamene til «Correctiv» og «Investigative Europe», likeså vitenskapsredaksjonen til Science Media Centre Germany(SMC).»

I klartekst betyr det at alle ledende medier i Vesten er kjøpt og betalt og vet hva de må rapportere om, og hva de ikke bør nevne. Hvis du mener at jeg tar for hardt i her, så vent til vi kommer til totalsummene.

Foreløpig resultat

Vi har nå ved eksempelet Peter Piot og Bill Gates sett at mennesker som smykker seg med ærverdige titler og stillingsbetegnelser, i virkeligheten driver lobbyvirksomhet. Og Peter Piot har svært fine titler, han er ikke bare direktør ved London School of Hygiene and Tropical Medicine, han ble faktisk for sine fortjenester løftet opp i adelsstanden av den belgiske kongen og kan nå kalle seg Baron Peter Piot.

Dessuten ser vi at NGO-ene (blant dem Bill Gates’ stiftelse) de facto har kjøpt mediedekning, idet de regelmessig tilfører mediene millionbeløp. NGO-ene til de superrike, som Bill Gates eller George Soros, har enda flere muligheter til å fortelle mediene hva de vær så god har å rapportere om. En av disse mulighetene er Project Syndicate. Hvis du ikke har hørt om dette prosjektet, da kan du få vite mer om dets arbeidsmåter her og se et konkret eksempel her.

Men Mr.X’ og min oppstilte tese er jo at pandemien var planlagt, og da er det ikke tilstrekkelig å kontrollere mediene og å ha lobbyister. Man må også ta for seg de statlige organene som gir råd til regjeringene. I Tyskland må man for eksempel kunne påvirke RKI (Robert Koch – Institut) og Tysklands nasjonale vitenskapsakademi slik at de foreslår de «riktige» tiltakene for regjeringen, som fører til at den farmasøytiske industrien til slutt gjør den store forretningen.

Hvordan det skjer, skal vi straks se.

Pengesporet

La oss først se nærmere på noen av de organisasjonene som blir finansiert av Bill Gates. På slutten av dette avsnittet finner du lenker, hvor du kan sjekke all den informasjonen som jeg presenterer her.

Når vi først snakker om mediene: Bill Gates har alt i alt gitt BBC mer enn 44 millioner dollar. I BBC vet man altså dermed nøyaktig hvordan man bør rapportere om Gates, og de temaene som han er opptatt av.

At London School of Hygiene and Tropical Medicine, som ledes av Peter Piot, bare er et talerør for Bill Gates, som i form av konferanser og studier sprer det narrativet som Gates ønsker (se Heidi Larsons presentasjon fra 2013), er ikke rart, for Bill Gates alene har i løpet av de siste 20 årene overført penger til hygieneskolen i London 143 ganger. Totalsummen som Bill Gates har betalt til hygieneskolen, er på mer enn 185 millioner dollar. I tillegg kommer at NGO-en Welcome Trust, som jeg her ikke vil gå nærmere inn på, men som også spiller en viktig rolle ved Covid-19, også har betalt hygieneskolen nesten 170 millioner dollar.

Peter Piot og hans skole har helt sikkert ingen finansielle problemer.

På denne måten ble og blir alle viktige universiteter og institutter i Vesten, som har å gjøre med Covid-19, finansiert av Bill Gates. Enda et par eksempler: John Hopkins University, som siden begynnelsen av Covid-19 anses som den viktigste informasjonskilden når det gjelder pandemisituasjonen på verdensbasis, har fått mer enn 350 millioner dollar av Bill Gates. Når man også tar med underorganisasjonene til John Hopkins University i regnestykket, får man en totalsum på mer enn en halv milliard dollar, som Bill Gates, Welcome Trust og Open Philanthropy (enda en veldig interessant NGO) har betalt til universitetet.

En av Bill Gates’ viktigste investeringer var donasjonene til Verdens helseorganisasjon (WHO), som har ansvaret for å erklære en verdensomspennende pandemi og å angi retningslinjer for pandemihåndteringen for verdens stater.

Gates har totalt gitt WHO nesten 2,8 milliarder dollar. Hans innflytelse der er tilsvarende stor, for han er den største bidragsyteren til WHO.

Bill Gates finansierer også transatlantiske tenketanker som Chatham House og Council of Foreign Relations, han finansierer RKI og Charité, selv om bidragene til disse organisasjonene heller er for peanøtter å regne sammenlignet med de store summene som Bill Gates gir til andre mottakere.

Du må gjerne selv undersøke hvem Bill & Melinda Gates Foundation og Welcome Trust har gitt penger til, og når disse pengeoverføringene har funnet sted.

Her finner du den aktuelle siden for Bill & Melinda Gates- Foundation og her siden til Welcome Trust. Skriv ganske enkelt navnet på en organisasjon inn i søkefeltet, så blir alle utbetalinger angitt. Det samme gjelder for Open Philantropy, som du finner den tilsvarende siden til her.

Ikke noe av dette er hemmelig informasjon, alt er offentlig tilgjengelig. Til tross for det finner ikke noen journalist i «kvalitetsmediene» det nødvendig å undersøke dette eller å informere sine lesere om disse interessekonfliktene, som ligger oppe i dagen. Men det er jo ikke noen overraskelse, for «kvalitetsmediene» er jo selv blant pengemottakerne. 

Sjelden har setningen «Det går som smurt!» passet så godt som her.

Påvirkning av regjeringer

Det vi nå skal se på, er hvordan pandemiens profitører klarer å få de vestlige regjeringene til lydig å gjennomføre det som profitørene tjener penger på. Vi husker Heidi Larsons presentasjon, hvor det handlet om hva man kan gjøre for å få flest mulig mennesker til å la seg vaksinere.

Det er nemlig bare det det handler om, det handler om å vaksinere så mange mennesker som mulig med de riktige vaksinene, som profitørene tjener penger på. Men hvordan gjør man det når menneskene – som ved svineinfluensaen – slett ikke ønsker det?

Det er ikke vanskelig. For at det skal skje, må ved siden av mediene, som sprer panikk om superepidemien, også regjeringene spille med. Som vi har sett, har profitørene allerede de ledende mediene i lomma. Nå må dessuten regjeringene innføre en vaksinasjonsplikt. Men da politikerne merker hvor upopulært det er, gjør de det gjennom bakdøren, idet de sier at ingen er nødt til å la seg vaksinere, men at den som ikke vaksinerer seg, ikke får lov til å delta i livet lenger. I Tyskland har man derfor begrepene 3G-regel, 2G-regel, osv.

Men hvordan får man politikerne til å gjøre det? Til det har vi regjeringsrådgivere. De er angivelig fagfolk som har solide kunnskaper om alt, og gir regjeringene beskjed om hva som er de beste tiltakene. 

EU-kommisjonen

EU-kommisjonen, som tar Covid-19 relaterte avgjørelser for hele EU -området, har en egen rådgiverstab for Covid-19 som kaller seg «Comission’s advisory panel on Covid-19 (E03719)». Og nå kan du gjette hvem som gir EU- kommisjonen råd? I tillegg til personene Cristian Drosten og Lothar Wieler, som er godt kjente i Tyskland, er også en belgisk lege ved navn Peter Piot med i denne rådgiverstaben som forteller EU-kommisjonen hva de har å gjøre i Covid-19 relaterte spørsmål.

Men ikke nok med det, Peter Piot har en spesiell rolle i EU. Han er den personlige «Special advisor»(altså spesialrådgiveren) for Covid-19  til sjefen for EU-kommisjonen Uschi von der Leyen. Og med rådgivere har den damen som kjent erfaring.

Er det da noen som er overrasket over at EU-kommisjonen allerede i mai besluttet i framtiden utelukkende å kjøpe vaksiner fra BioNTech/Pfizer, når den ærverdige Bill Gates, Peter Piots sponsor, er en viktig aksjonær i begge firmaene? Så enkelt er det å finne en forklaring på hvorfor ikke EU satser på AstraZeneca, Johnson&Johnson eller Moderna. Deres vaksiner har fått dårlig presse (Hvem har gitt mediene millioner?) og forsvant dermed ut av bildet.

Derfor bestilte EU-kommisjonen i begynnelsen av mai 2021 1,8 milliarder vaksinedoser av Pfizer, mens EU bare har 450 millioner innbyggere. Med en pris på ca. 20 dollar per vaksinedose får Pfizer og dette selskapets aksjonærer, inkludert Bill Gates, bare med denne bestillingen en omsetning på nesten 40 milliarder dollar.

Det viser at Bill Gates og andre gjorde en god investering da de «gav» milliarder til universiteter og til og med til WHO. Det var utgifter til inntekts ervervelse, som de nå får ti ganger tilbake igjen.

Tysklands nasjonale vitenskapsakademi (Die Leopoldina)

Tysklands nasjonale vitenskapsakademi blir i Tyskland regnet for å være en av de faglige autoritetene i Covid-19 spørsmål, og det gir naturligvis også råd til forbundsregjeringen. Som tilfeldighetene har villet det, er Peter Piot også med i Tysklands nasjonale vitenskapsakademi og gir akademiet viktige tips om håndteringen av Covid-19 og fremfor alt om vaksinasjonene.

Hvor transparent Tysklands nasjonale vitenskapsakademi er når det gjelder denne typen informasjon, viser seg når man klikker på spalten «Utmerkelser og medlemskap» på siden til medlemmet Peter Piot. Der får Peter Piot en rosende omtale. Han har fått mange utmerkelser, og han er medlem i flere nasjonale medisinske akademier. En virkelig ekspert av høy rang.

Men det er bare én ting man ikke finner der. Tysklands nasjonale vitenskapsakademi nevner ikke med ett ord at han er Senior Fellow hos Bill Gates, og at hans hygieneskole i London har mottatt tresifrede millionbeløp fra Gates.

CEPI på World Economic Forum med blant andre Bill Gates og Erna Solberg.

CEPI

Vaksinealliansen CEPI har siden pandemiens begynnelse vært et begrep for nesten alle mennesker. At CEPI ble grunnlagt av Bill Gates, er også allment kjent. Men her er riktignok detaljene viktige, for det var ikke Bill Gates alene som grunnla denne lobbyorganisasjonen for massevaksinasjoner. I tillegg til Bill Gates var også Wellcome Trust og Klaus Schwab’s Verdens økonomiske forum med på dette.

I min artikkel av den 24. september skrev jeg at Mr.X og jeg, basert på de dataene som foreligger, går ut ifra at pandemien har blitt planlagt siden 2017 fordi de store finansstrømmene begynte i 2017, og mange NGO-er som var involvert i dette, ble grunnlagt i 2017 eller senere. Derfor, skrev jeg, går vi ut ifra at ideen må ha oppstått allerede i 2016. Det var unøyaktig formulert, for jeg burde ha skrevet at ideen må ha oppstått i 2016 eller tidligere.

Et indisium på det er at CEPI allerede ble grunnlagt i 2016 og fra da av også var massivt involvert i pengestrømmene. Så ideen oppstod sannsynligvis tidligere, men dataene til Mr.X viser at aktiviteter og pengeoverføringer virkelig tok seg opp fra og med 2017, og at det antageligvis må ha vært begynnelsen på den aktive fasen i forberedelsene. Man får nesten en følelse av at Heidi Larsons presentasjon i 2013 var et slags startskudd, men det er bare spekulasjon.

Jeg nevner bare CEPI for fullstendighetens skyld, for nå blir du vel neppe overrasket over at Peter Piot også er med i CEPI. Peter Piot er stemmeberettiget styremedlem i styret hos CEPI, som er den viktigste lobbyorganisasjonen for vaksineprodusenter på verdensbasis. I CEPI har forresten Piot å gjøre med Christian Drosten, som sitter som ekspert i en komite der. Verden er liten.

Andre eksempler

Det finnes enda flere eksempler på Peter Piots forbindelser, men jeg tror at det har blitt klart hvilken rolle han spiller. Derfor vil jeg bare nevne en NGO til som han er med i, i tilfelle noen skulle tvile på at den mannen som gir EU-kommisjonen og også (gjennom Tysklands nasjonale vitenskapsakademi) forbundsregjeringen råd i Covid 19 -spørsmål og om vaksinasjoner, er en farmalobbyist.

Også legemiddelgiganten Novartis har sin egen NGO, som den bruker til helt uselvisk å arbeide for en bærekraftig utvikling og fremfor alt en bedre helseomsorg i Asia og Afrika. Det burde etter hvert være klart hva det betyr. Novartis Foundation har til oppgave å markedsføre såkalte hjelpeprosjekter for den tredje verden i den europeiske befolkningen, slik at folk i Europa vil ha en positiv innstilling til at skattepengene deres blir brukt på disse prosjektene, som da blant andre det farmasøytiske selskapet Novartis tjener penger på.

Og gjett hvem som sitter i styret i Novartis Foundation? Å, så du kjenner allerede Peter Piot? Ja, han sitter også i denne farmasøytiske NGO-ens styre.

Hva er planen med alt dette? 

Etter min artikkel av den 24. september om nettverkene som står bak pandemien, har jeg fått e-poster hvor jeg har blitt spurt hva som er målet med denne pandemien.

De faste leserne av Anti-Spiegel kjenner meg, og vet at jeg ikke liker å spekulere. Jeg holder meg til klare fakta som kan verifiseres.

Jeg kan sjekke alle dataene til Mr.X, og du kan sjekke alt som jeg har skrevet i denne artikkelen, for det er lenket til alle kilder. Dataene til Mr.X viser at pandemien ikke har oppstått ved en tilfeldighet, men at den har vært forberedt i lang tid, og at de samme folkene som planla den, nå, gjennom sine NGO-er og rådgivere, også gir regjeringene råd om å ta de avgjørelsene som disse folkene da tjener milliarder på gjennom vaksinasjoner med Pfizer-vaksiner.

Det første målet er altså utvilsomt i størst mulig grad å vaksinere hele menneskeheten med disse vaksinene og, som vi i dag vet, ikke bare én gang eller to ganger, men man finner allerede på navn for den tredje og fjerde oppfriskningsvaksinasjonen. Om det er flere motiver som ligger under her, kan man bare spekulere i. Mr.X og jeg tror nok at det ligger mer bak, men det er jo noe som vi ikke kan vite, og våre små spekulasjoner om det må derfor forbli private. I det minste fram til dataene gir oss entydig informasjon som gjør det mulig å trekke en klar konklusjon. Og det skjer kanskje aldri.

Hvordan går det videre med dette temaet?

Jeg skrev i min artikkel av den 24. september at Mr.X og jeg ønsker å offentliggjøre denne informasjonen i boks form. Det kommer også til å skje, og jeg kan nå informere om at vi i dag (den 27.september,o.a.) har kommet så langt at arbeidet med boken kan påbegynnes. Så langt har fremfor alt Mr.X arbeidet og gjort undersøkelser. Fra slutten av denne uken kommer jeg til å ta opp arbeidet og sammenfatte det vi har funnet ut i en bok.

De faste leserne av Anti-Spiegel vet at jeg skriver veldig raskt. Det er grunnen til at jeg i dag går ut ifra at boken enten vil komme i handelen i slutten av dette året eller i begynnelsen av neste år. Fram til da kommer jeg her på Anti-Spiegel ikke til å offentliggjøre noe mer om dette temaet (eller i hvert fall nesten ingen ting), for det ville bety dobbelt arbeid for meg.

Oversatt av Rune G. for Derimot.no

Les den første artikkelen her: Nettverkene som skapte pandemien

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.