Covid-19 vaksinerte smitter like mye som uvaksinerte

0

Av Margrethe Salvesen.

Østerrikes statsminister Alexander Schallenberg mener de uvaksinerte må skjerpe seg. Hvis ikke risikerer de å bli rammet av en ny nedstenging melder NTB 23 oktober 2021.

Østerrike vil legge sterke begrensninger på uvaksinertes bevegelsesfrihet hvis situasjonen på intensivavdelingene forverrer seg.

Statsminister Alexander Schallenberg mener det er for mange som nøler og somler med å ta koronavaksinen. Han håper trusselen om en nedstenging vil sende et signal.

– Vi er i ferd med å snuble inn i de ubeskyttedes pandemi, sa han etter et krisemøte fredag kveld.

Budstikka meldte forrige uke at alle ni som torsdag er lagt inn på Bærum sykehus var fullvaksinerte. Sykehusdirektøren mener nå at tredje dose bør framskyndes for eldre. For flere av dem kan bli ganske syke til tross for at de er fullvaksinert.

De innlagte er alle fullvaksinerte, men det blir anbefalt at de får en tredje dose. Ser man ikke logikkbristen her?

Realitetene – akkurat slik de er.

Covid-19 vaksinerte smitter sine pasienter og medmennesker. Akkurat som uvaksinerte kan det. På institusjoner, så vel som i alle andre sammenhenger i samfunn og dagligliv.

Hvorfor kommer det så dårlig frem i mediene?

Hvorfor har ikke Helsedirektoratet og våre myndigheter ikke forstått det, akseptert det – og tatt konsekvensen av det?

Helsedirektoratet skriver følgende:

«I mange  tilfeller  kan  det  være  grunnlag  for generelle  forsterkede  tiltak  for  alle  ansatte, heller enn  å  skille  mellom  vaksinerte  og  uvaksinerte. Da  faller grunnlaget  bort  for  å  forskjellsbehandle. Mange  utbrudd  i helsetjenesten  er  nå i like  stor grad  knyttet  til  vaksinerte  kilder  som uvaksinerte,  og  mange  pasientgrupper  har stor  kontaktflate  også ut  over  helsepersonell.  I slike situasjoner  vil  det  ofte  ikke  kunne  forventes  stor risikoreduserende  effekt  av  tiltak  rettet  kun mot  enkelte  uvaksinerte  helsepersonell»

Klar økning av dødeligheten i EU, særlig blant yngre, tross massevaksinasjon

Klart økende dødelighet blant yngre fol i EU etter at massevaqksinasjonen begynte. https://www.euromomo.eu/graphs-and-maps/

Det hevdes at massevaksinasjon redder liv, men stemmer det? En svensk spesialistlege har sett på dataene fra EU og har funnet ut at det i samme periode som massevaksinasjonen for alvor er rullet ut i EU, har dødeligheten tvert i mot økt, og det markant.

Artikkelen konkluderer:

Sammantaget tycks dödligheten i den allra högsta åldersgruppen, de som är 85 år och äldre, ligga på en normal nivå i år. Men i samtliga övriga åldersgrupper så är dödligheten mycket hög, trots massvaccineringen, som skulle rädda liv. Vad är förklaringen? Det behöver naturligtvis utredas, men sannolikt är det flera orsaker: Dödliga biverkningar från vaccinen samt effekten av restriktioner som gett ökade dödsfall på grund av utebliven vård, att människor inte sökt vård, minskad fysisk aktivitet, ökad isolering etc. Att dödligheten ökat markant för alla yngre än 85 år sedan massvaccineringen inletts borde vara EU:s viktigaste fråga. Vaccinationen borde omedelbart upphöra.

FHI vurderer nå at det ikke er grunnlag for å tilby andre vaksinedose til ungdom født 2006-2009 på nåværende tidspunkt. Dette begrunnes med at ungdom har lav risiko for alvorlig sykdom.

Andre vaksinedose er også forbundet med høyere risiko for peri- og myokarditt (hjertepose- og hjertemuskelbetennelse), som særlig er sett hos yngre menn og gutter. Nordiske analyser vil gi mer utdypende informasjon om denne risikoen i løpet av den neste tiden, står det pressemeldingen.


Forrige artikkel– Legemiddelindustrien er dypt involvert i studiene de betaler for
Neste artikkelRegionreformene og fylkene