Amnesty: Storbritannia begikk grove brudd på menneskerettighetene til gamle mennesker på pleiehjem

0

I en knusende rapport fra Amnesty International får britiske myndigheter gjennomgå for sin behandling av eldre mennesker på pleiehjem i forbindelse med covid-19.

Rapporten har tittelen As if expendable – The UK government’s failure to protect older people in
care homes during the covid-19 pandemic.
Den kan lastes ned her (pdf). «Som om de kunne ofres,» er en treffende oppsummering av innholdet. Amnesty skriver at den britiske regjeringas behandling av eldre mennesker på pleiehjemmene under pandemien

«har hatt en ødeleggende innvirkning på eldre som bor i omsorgsboliger i England. 28.186 “dødsfall mer enn normalt” ble registrert i omsorgsboliger i England mellom 2. mars og 12. juni. Over 18.500 beboere i omsorgsboliger bekreftet å ha dødd med COVID-19 i denne perioden.

Storbritannias regjeringsbeslutninger og fiaskoer resulterte i brudd på menneskerettighetene til mennesker som bor i omsorgsboliger, særlig retten til liv, helse og ikke-diskriminering. Fra utskrivning av 25.000 pasienter, inkludert de smittede, til omsorgsboliger; å nekte beboere i omsorgsboliger innleggelse på sjukehus og pålegge dem beslutninger om «ikke forsøk gjenopplivning» uten behørig prosess, å unnlate å gi personlig beskyttelsesutstyr og testing i omsorgsboliger – førte til at eldre som bodde i omsorgsboliger ble forlatt for å dø.

En fullstendig, uavhengig offentlig undersøkelse må opprettes uten ytterligere forsinkelse, med en midlertidig fase som umiddelbart kan begynne og rapportere sine funn og anbefalinger innen 30. november – slik at lærdommer kan trekkes raskt og tiltak kan tas for å sikre at eldre i omsorgsboliger er beskyttet. Enkelte uforholdsmessige restriksjoner på besøk i omsorgsboliger som forårsaker så mye nød for innbyggerne må håndteres raskt, blant annet ved å gjøre testing tilgjengelig for besøkende.

Kommentar:

Den praksisen som Amnesty beskriver fra Storbritannia er kjent fra hele Europa og USA under pandemien. Smittede eldre mennesker ble overført fra sjukehus til pleiehjem uten at det fantes noen beskyttelsestiltak. Dette har ført til en omfattende overdødelighet blant eldre på pleiehjem. «De ble forlatt for å dø», og myndighetene gjorde ingenting.

«De kunne ofres». Det var som om det ikke spilte noen rolle, og menneskerettighetene deres ble krenket gang på gang. Men myndighetene og mediene fikk sine høye dødstall som så igjen kunne brukes til å spre panikk i resten av befolkninga.

Frykt som våpen: «Et psykologisk eksperiment uten sidestykke»

Den britiske regjeringas ‘psykologiske strategier’ for å manipulere uvitende et publikums atferd kan slå tilbake og føre til langvarig skade, hevder eksperter.

Dette skrev den britiske avisa The Telegraph. Artikkelen ligger bak betalingsmur, men finnes også her. Det går fram av kritikken fra britiske psykologer og andre fagfolk øker i styrke, og det framgår av deres dokumentasjon at den britiske regjeringa har ført en veritabel «psykologisk krig» mot egen befolkning for å få folk til å lystre ordre.

«Svikten i Storbritannias pandemirespons er ikke vanskelig å få øye på, men på den ene sida er regjeringas suksess ubestridelig: å overtale en engstelig nasjon til å holde seg låst innendørs store deler av det siste året. Den daglige dietten med statistikk om dødsfall, sykehusinnleggelser og Covid-saker har vært så effektiv at overholdelse av lockdown har gått langt utover hva statsrådene forventet. Men problemet med frykt, som en atferdsforsker sa på fredag, er at «du kan ikke slå den av og på med et tastetrykk».

Et av de viktigste bevisene som er sitert av de som har klaget over «skjult» taktikk, kommer fra et dokument utarbeidet for Scientific Advisory Group for Emergencies (Sage) i begynnelsen av pandemien for et år siden. Et dokument datert 22. Mars 2020 skrevet av Scientific Pandemic Influenza Group on Behaviors (SPI-B) sa:

“Et betydelig antall mennesker føler seg fortsatt ikke tilstrekkelig personlig truet; det kan være at de blir beroliget av den lave dødsraten i deres demografiske gruppe, selv om nivået av bekymring kan øke … det oppfattede nivået av personlig trussel må økes blant dem som er selvtilfreds, ved å bruke hardtslående emosjonelle meldinger. For å være effektiv må dette også styrke mennesker ved å tydeliggjøre hvilke handlinger de kan ta for å redusere trusselen.»

– En tredel av britene trodde at over 6 millioner var drept av covid

«I juli i fjor fant en undersøkelse utført av konsulentfirmaet Kekst CNC at nesten halvparten av de spurte trodde at Covid hadde drept 1 prosent av den britiske befolkningen, tilsvarende mer enn 600 000 mennesker, da den faktiske tallet på den tiden var 44.000. Nesten en tredjedel av respondentene trodde at 6 til 10 prosent eller mer av befolkningen hadde blitt drept av Covid, noe som ville bety opptil 6,6 millioner dødsfall.»

«Laura Dodsworth, som har brukt det siste året på å undersøke dette emnet i boka A State of Fear: How the UK Government Weaponised Fear During the Covid-19 Pandemic, sa:

“Jeg har intervjuet mennesker som har blitt lammet av frykt, folk som har blitt snakket ned fra selvmord og mennesker som har utviklet agorafobi. “Problemet med frykt er at det fordriver rasjonell tenkning. Du blir mer avhengig av offentlige meldinger, noe som gjør deg mer redd, noe som gjør deg enda mer avhengig av meldingene deres, og skaper en undergangsloop, en onde sirkel som stadig forsterkes. Vi har glemt hvordan vi skal analysere risiko.”

«En rapport fra Nottingham University i fjor antydet at frykt til og med kunne føre til flere Covid-dødsfall fordi dårlig mental helse svekker immunforsvaret.

Oppvasken etter den største psykologiske krigføringa mot verdens befolkning noensinne har ikke en gang begynt. Den kritikken og de avsløringene som nå kommer fram i Storbritannia gjelder naturligvis ikke bare der. Dette har vært og er fortsatt en koordinert global kampanje, og det som britiske psykologer har vist er at det er brukt fagekspertise innen atferdspsygologi til å sende skjulte psykologiske budskap for å plante frykt i folk slik at de skal adlyde hva som enn kommer av «tiltak» fra myndighetene. En av kritikerne bruker begrepet «weaponizing fear», altså å bruke frykten som våpen.

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelÅrsakene til kraftkrisen – lite vindkraft i Sverige og lite regn i Sør-Norge?
Neste artikkelMidlertidige hastetiltak gjøres permanente