USA vil blåse liv i imperialistprosjekt fra trettitallet – øvelse «Sea Breeze» er i gang

0
Øvelse Sea Breeze er i gang

Kommentatoren Pepe Escobar skriver i Asia Times:

USA søker å modernisere konseptet Intermarium mellom Østersjøen og Svartehavet etter WWI som en Kald krig 2.0 jernmur mot Russland.

Velkommen til det siste NATO-showet:  Sea Breeze  starter i dag og går helt til 23. juli. Medvert er den amerikanske sjette flåten og den ukrainske marinen. Hovedpersonen er Standing NATO Maritime Group 2.

Showet, i NATOspeak, er bare en uskyldig visning av «styrking avskrekkelse og forsvar». NATO-spin forteller oss at øvelsen «vokser i popularitet» og nå inneholder mer enn 30 nasjoner «fra seks kontinenter» som setter inn 5000 tropper, 32 skip, 40 fly og «18 spesialoperasjoner og dykkerteam». Alle forpliktet til å implementere og forbedre det magiske NATO-konseptet: «interoperabilitet».

La oss nå fjerne tåka og komme til kjernen i saka. NATO projiserer et inntrykk av at de overtar utvalgte strekninger av Svartehavet i navnet «fred». NATOs fremste trosartikler, gjentatt i sitt siste toppmøte, er «Russlands ulovlige annektering av Krim» og «støtte til Ukrainas suverenitet».

Så for NATO er Russland en fiende av «fred». Alt annet er hybrid krigståke.

NATO «anerkjenner ikke og vil ikke anerkjenne Russlands ulovlige og ulovlige annektering av Krim», men fordømmer også deres «midlertidige okkupasjon». Dette manuskriptet, redigert i Washington, er blitt resitert av Kiev og praktisk talt hele EU.

NATO uttaler seg forpliktet til «transatlantisk enhet». Geografi forteller oss at Svartehavet ikke er annektert Atlanterhavet. Men det er ingen hindring for NATOs velvilje – som fakta viser gjorde de Libya i Nord-Afrika til en ødemark som drives av militser. Når det gjelder skjæringspunktet mellom Sentral- og Sør-Asia, ble NATOs kollektive bak sparket uten seremoni av en gjeng rufsete pasjtunere med falske Kalashnikovs.

Møt Bucuresti 9

Det hvite hus  definerer  sine NATOs østlige flankeallierte som Bucuresti 9.

Bucuresti 9 inkluderer medlemmene av Visegrad Fire (Tsjekkia, Ungarn, Polen og Slovakia); den baltiske trioen (Estland, Latvia og Litauen); og to naboer ved Svartehavet (Bulgaria og Romania). Ikke noe Ukraina – i det minste ikke ennå.

Når Det hvite hus refererer til «styrking av de transatlantiske forbindelsene», betyr dette fremfor alt «tettere samarbeid med våre ni allierte i Sentral-Europa og Østersjø- og Svartehavsområdene om hele spekteret av utfordringer.» Oversettelse: “hele spekteret av utfordringer” betyr Russland.

Så velkommen til retur, med stil, av Intermarium – som i «mellom havene», for det meste Østersjøen og Svartehavet, med Adriaterhavet som sideshow.

Etter første verdenskrig inkluderte de tre baltiske landene, Jugoslavia, Tsjekkoslovakia, Ungarn, Romania, Hviterussland og Ukraina, det som muligens ville bli en geopolitisk entente. Denne blandingen ble laget i Polen.

Nå, under hegemonen og dens våpenvåpenarme fra NATO, blir et fornyet intermarium mellom Østersjøen og Svartehavet presset som den nye kalde krigen 2.0 jernmur mot Russland. Derfor er den endelige innlemmelsen av Ukraina i NATO så viktig for Washington – da det vil styrke intermariet for godt.


Intermarium var de imperialistiske drømmene til den autoritære Pilsudski

Så langt Pepe Escobar.

Og han er definitivt på sporet. Men hva var Intermarium?

I Polen finnes det en reaksjonær, nasjonalistisk drøm om å skape et såkalt międzymorze, «mellom havene» – det vil si en gjenreising av Polen-Litauen fra den gangen det strakk seg fra Østersjøen til Svartehavet. Denne ideen går tilbake til den polske lederen Józef Piłsudski , og det dreier seg om det såkalte «intermarium»-konseptet.

Det polsk-litauiske samveldet slik det framsto etter freden i Dywilino i 1618

Det Pilsudski ønsket var å gjenreise storhertugdømmet Polen-Litauen fra dets glansdager da det strakk seg fra Østersjøen til Svartehavet. Det var etter undertegninga av Unionen av Krevo i august 1385, og forsterket etter freden i Dywilino i 1618. Det omfattet de østlige delene av dagens Polen, Ukraina (uten Donbass), Hviterussland, en snipp av Russland, det som i dag er Kaliningrad-eksklaven, samt det meste av Estland-Latvia og Litauen. Den mest ekstreme varianten av Intermarium tok også med seg Italia pluss Finland og Skandinavia.

Pilsudski var den første europeiske lederen som sendte gratulasjoner til Adolf Hitler da han ble kansler i 1933. Da Pilsudski døde sendte Hitler utenriksminister Ribbentropp til Warszawa som Nazi-Tysklands representant i begravelsen.

Så USA har sørget for å velge seg de passende forbildene.

Den moderne varianten av Pilsudskis drøm er det som kalles ”Tre hav initiativet”. De tre havene er Østersjøen, Svartehavet og Adriaterhavet, og ideen er å skape en nord-sør-allianse under polsk ledelse nord-sør mellom Tyskland og Russland.

Den amerikanske tenketanken Atlantic Council har applaudert denne planen og mener at den bør være en strategisk prioritering for USA.

Forrige artikkelUSA forsyner al-Qaida i Syria med nye våpen
Neste artikkelPissoarer og andre bagateller
skribent
Skribent er en betegnelse vi bruker i databasen på alle som ikke er registrert der som forfattere. I de aller fleste tilfelle vil du finne forfatterens navn i artikkelen.