USA: CDC trekker den midlertidige godkjenninga av PCR-testen

0
RT-PCR-tester bygger på en vitenskapelig artikkel som antakelig er full av feil.

USAs Centers for Disease Control and Prevention (CDC) trekker tilbake den midlertidige godkjenninga av Real-Time RT-PCR-testen, til vanlig omtalt som PCR-testen. Dette går fram av nettsidene til CDC, der de skriver:

Etter 31. desember 2021 vil CDC trekke tilbake forespørselen til US Food and Drug Administration (FDA) om krisetillatelse om bruk av CDC 2019-Novel Coronavirus (2019-nCoV) Real-Time RT-PCR Diagnostic Panel. Denne analysen ble først introdusert i februar 2020 for påvisning av bare SARS-CoV-2. CDC gir denne forhåndsvarslingen for at kliniske laboratorier skal ha tilstrekkelig tid til å velge og implementere et av de mange FDA-godkjente alternativene.

Besøk FDA-nettstedet for en liste over autoriserte diagnostiske metoder for COVID-19. For en oversikt over ytelsen til FDA-autoriserte molekylære metoder med et FDA-referansepanel, besøk denne siden.

Som forberedelse til denne endringen anbefaler CDC at kliniske laboratorier og teststeder som har brukt CDC 2019-nCoV RT-PCR-analysen, velger og begynner overgangen til en annen FDA-godkjent COVID-19-test. CDC oppfordrer laboratorier til å vurdere å bruke en multiplexet (*) metode som kan lette påvisning og differensiering av SARS-CoV-2 og influensavirus. Slike analyser kan legge til rette for fortsatt testing for både influensa og SARS-CoV-2, og kan spare både tid og ressurser når vi går inn i influensasesongen. Laboratorier og teststeder bør validere og verifisere den valgte analysen i anlegget sitt før de begynner med klinisk testing.

Vi har forelagt dette for vår ekspertkommentator, som sier:

Multiplex er en ganske teknisk betegnelse som brukes i PCR-verden. Multiplex betyr at flere gensekvenser påvises simultant i et og samme testrør. Dette er grunnleggende forskjellig fra det Corman-Drosten og mange andre brukte: de brukte «single-plex», dvs. 1 reaksjon i 1 reagensrør for å påbevise et eneste gensekvens. For å kunne sjekke om flere gensekvenser er til stede måtte altså analysen kjøres separat – fysisk separat. Derfor skrev f.esk Corman-Drosten «we developed 3 assays» – det var 3 ulike tester. Og de måtte kjøres etter hverandre. Først E-gen-assayer, så RdRp-gen assayet, og den tredje (N-genet) virket jo ikke. 

Nå anbefaler altså CDC å bruke multiplex-PCR tester i stedet for. Det betyr at flere PCR-reaksjoner utføres samtidig i samme testrør. I sin konsekvens betyr det at flere primer-par kastes inn i samme reagensrør samtidig. For å kunne lage slike analyser må man «bygge» testen helt på nytt. Primere må designes på nytt. Og det bør testes for alle mulige interaksjoner både mellom primere, ml. primere og DNA og ml. primere og reagenser…  

Multiplex er standard-metoden i sentinel-screenings. Den har både fordeler og ulemper. Fordelen er at man kan se om flere gensekvenser er til stede. 
https://lifescience.roche.com/en_us/blog/lab-life/real-time-pcr/compare-and-contrast-multiplex-vs-singleplex-pcr.html

Ulempen er at primere kan kryss-reagere med hverandre, og flere primere vil føre til «competition binding» – noe som kan gi falske resultater. En feilkilde man ikke har i single-plex. På en måte kan man se CDCs call som invitasjon til å lage et nytt, enten forbedret eller enda verre PCR protokoll.

Ikke gullstandard likevel

I den koordinerte globale kampanjen for koronaregimet har mediene og politikerne slått en jernring rundt RT-PCR-testene. Å kritisere disse testene og trekke resultatene av dem i tvil har vært regnet som kjetteri av verste skuffa og blitt møtt med sensur, blokkering og voldsomme politiske angrep.

Når Erna Solberg og hennes regime styrer Norge via dekret, og har satt Grunnloven, arbeidsmiljøloven, barnevernsloven, den europeiske menneskerettskonvensjonen og flere andre lover og konvensjoner til side, er det basert på myten om dette forferdelige «smittetrykket», som igjen ikke er basert på faktiske diagnoser av pasienter, men utelukkende denne famøse RT-PCR-testen.

14. desember 2020 sendte WHO ut en advarsel til helsepersonell om at for mange sykluser vil føre til mange falske positive resultater. Dette har vi skrevet om tidligere, blant annet her:

PCR-testene skaper et falskt bilde av covid-19

Den protokollen som WHO anbefaler bygger på en artikkel om RT-PCR-testen som ble publisert av Corman, Drosten 23 januar 2020 i Eurosurveillance, og som ligger til grunn for all testing av SARS-CoV-2 og Covid-19. Denne testen går ut på å ta nukleotider – små fragmenter av DNA eller RNA – og replikere dem til de blir noe stort nok til å identifisere. Replikasjonen gjøres i sykluser, hvor hver syklus dobler mengden genetisk materiale. Antall sykluser det tar å produsere noe som kan identifiseres, er kjent som «syklusterskel» eller «CT-verdi». Jo høyere CT-verdien er, desto mindre sannsynlig er det at du oppdager noe vesentlig.

Det nye WHO-notatet sier at bruk av høy CT-verdi for å teste for tilstedeværelse av Sars-Cov-2 vil føre til falske positive resultater. Dette er akkurat det samme som vi skrev i vår artikkel.

En test som la grunnlag for global lockdown

Grunnen til at våre herskere og deres leieknekter har slåss som løver for RT-PCR-testene er at de legger grunnlaget for det diktatoriske regimet de har innført. Ved hjelp av den får de svært oppblåste tall for «smittetrykket», noe som igjen brukes til å innføre portforbud, lockdown, masketvang og etter hvert også vaksinetvang.

Sjøl noe av verdens mest anerkjente eksperter på området er langt på vei blitt tiet i hjel, blitt hånet eller mistenkelilggjort når de har dratt disse testene i tvil.

Og så viser det seg altså at testene bare var godkjent midlertidig til nødbruk, og at de nå blir trukket tilbake.

Blir ikke trukket før 31. desember

Men testene vil kunne brukes til 31. desember, og det gir jo rikelig rom for enda en runde med ødeleggende lockdown og ytterligere skremselspropaganda for å tvinge folk til å ta de ikke godkjente, eksperimentelle vaksinene. Og legg merke til følgende formulering fra CDC:

«Slike analyser kan legge til rette for fortsatt testing for både influensa og SARS-CoV-2 og kan spare både tid og ressurser når vi går inn i influensasesongen.»

Nå nærmer vi oss influensasesongen, og de kan lage en SARS/influensa combo. Velkommen til neste episode av denne globale svindelen.

Les: PCR-testene skaper et falskt bilde av covid-19

Forrige artikkelIsrael: tidlig vaksinerte har dobbelt så stor sjanse for å få covid som de som er vaksinert seint
Neste artikkelNorge: Med tradisjon for barn og unge som forsøksrotter