Forskning: For å hindre tre dødsfall må man være villig til å risikere to døde av vaksinene

0
Shutterstock

Ei gruppe forskere fra Polen, Tyskland og Nederland har studert den store mengden vaksinedata og coviddata fra Israel og publisert resultatene sine i artikkelen The Safety of COVID-19 Vaccinations—We Should Rethink the Policy. Det er forskerne Harald Walach, PhD, professor fra universitetet i Poznan i Polen, den medisinske forskeren Rainer J. Klement fra kreftforskningsenteret ved Leopoldina Hospital i Schweinfurt, Tyskland og den uavhengige statistikeren og dataanalytikeren Wouter Aukema fra Hoenderloo i Nederland som har gjennomført studien. De skriver i sin konklusjon:

COVID-19-vaksiner har fått raskt gjennomslag uten tilstrekkelige sikkerhetsdata. Vi ønsket å sammenligne risiko og fordeler.

Metode: Vi beregnet antallet som trengs for å vaksinere (NNTV) fra en stor israelsk feltstudie for å forhindre én død. Vi fikk tilgang til ADR-databasen (Adverse Drug Reactions) fra European Medicines Agency og det nederlandske nasjonale registeret (lareb.nl) for å trekke ut antall tilfeller som rapporterer alvorlige bivirkninger og antall tilfeller med dødelige bivirkninger.

Resultat: NNTV er mellom 200–700 for å forhindre ett tilfelle av COVID-19 for mRNA-vaksinen markedsført av Pfizer, mens NNTV for å forhindre én død er mellom 9000 og 50 000 (95% konfidensintervall), med 16 000 som poengestimat. Antall tilfeller som opplever bivirkninger er rapportert å være 700 per 100 000 vaksiner. Foreløpig ser vi 16 alvorlige bivirkninger per 100 000 vaksiner, og antall dødelige bivirkninger er 4,11 / 100 000 vaksinasjoner.

For tre dødsfall forhindret av vaksinasjon, må vi godta to påført vaksinasjon.

Konklusjon: Denne mangelen på klar fordel bør få myndighetene til å revurdere sin vaksinasjonspolitikk.

To døde for å unngå tre dødsfall!? Det nærmer seg russisk rulett. Har våre myndigheter informert om dette slik de er pliktige til?

Det er ikke bare tallene som er vesentlige, men HVEM  det er som dør

Gjennomsnittsalderen på på de som dør av/med «viruset» er over forventet levealder, men de som dør AV injeksjonene er unge mennesker og til og med barn.
I TILLEGG kommer alle de som blir uføre og ellers svekket for livet.

Store tall også i Europa

Den europeiske databasen EudraVigilance har i oppgave å samle data om bivirkninger og dødsfall i samband med vaksinene, og de meldte 5. juni 2021 om 13,867 dødsfall og 1,354,336 skader etter vaksinering. Det gjelder det samme for denne statistikken som med statistikken over koronarelaterte dødfall, at den ikke sier noe definitivt om årsakssammenhengen.

Les: Økende antall dødsfall etter vaksine, både i Norge og internasjonalt

WHO endrer retningslinjer: vil ikke lenger teste folk som ikke har symptomer

I de nye koronaretningslinjene fra WHO fra 25. juni 2021 heter det:

«Utbredt screening av asymptomatiske individer er ikke en anbefalt strategi på grunn av de betydelige kostnadene forbundet med den og mangelen på data om dens operasjonelle effektivitet.«

Forrige artikkelPissoarer og andre bagateller
Neste artikkelKvinner over hele verden melder om mens-endringer etter koronavaksine