«Kina skal bygge et avansert og velstående samfunn – og ingen utenlandske makter skal kunne undertrykke oss»

0
Xi Jinping holder tale ved KKPs 100-årsjubileum. Foto: Xinhua

Kinas president Xi Jinpings tale i forbindelse med 100-årsjubileet til Kinas Kommunistiske Parti markerte den enorme framgangen Kina har hatt under KKPs ledelse. Man kan like eller mislike Kina og KKP, men tallenes og den materielle virkelighetens tale er entydig. I løpet av en menneskealder har Kina utviklet seg fra å være «Asias sjuke mann» til å bli en stormakt som er klar til å gå forbi USA økonomisk og teknologisk.

Opiumskrigen

Det var ingen tilfeldighet at Xi gikk tilbake til Opiumskrigen. Den var et overgrep så voldsomt og så krenkende at det for alltid har satt spor i det kinesiske samfunnet og i kinesisk tenkning.

Den kinesiske nasjonen er en stor nasjon. Med en historie på mer enn 5000 år har Kina gitt uutslettelige bidrag til utviklingen av menneskelig sivilisasjon. Etter opiumskrigen i 1840 ble Kina imidlertid gradvis redusert til et semi-kolonialt, halvføydalt samfunn og led større ødeleggelser enn noen gang før. Landet ble utsatt for en intens ydmykelse, folket ble utsatt for stor smerte, og den kinesiske sivilisasjonen ble kastet ut i mørket. Siden den tiden har nasjonal foryngelse vært den største drømmen til det kinesiske folket og den kinesiske nasjonen.

Nøkkelordene er at Kina ble ydmyket, utsatt for stor smerte og kastet ut i et stort mørke. Dette var det «humanistiske» Vestens verk, og det har vært det kinesiske folkets verk å kaste dette åket av seg og bokstavelig talt reise seg som en fugl Fønix av asken.

Hundre år med revolusjon

For å redde nasjonen fra fare, kjempet det kinesiske folket en modig kamp. Da edle patriotene forsøkte å trekke nasjonen sammen, steg Taiping Heavenly Kingdom Movement, Reform Movement fra 1898, Yihetuan Movement og revolusjonen i 1911 fram etter hverandre, og en rekke planer ble utviklet for å sikre nasjonal overlevelse , men alle disse endte med feil. Kina hadde et presserende behov for nye ideer for å lede bevegelsen for å redde nasjonen og en ny organisasjon for å samle revolusjonære krefter.

Med skuddsalvene til Russlands oktoberrevolusjon i 1917 ble marxismen-leninismen brakt til Kina. Da det kinesiske folket og den kinesiske nasjonen gjennomgikk en stor oppvåkning i 1921 og marxismen-leninismen ble nært integrert med den kinesiske arbeiderbevegelsen, ble Kinas kommunistiske parti født. Grunnleggelsen av et kommunistisk parti i Kina var en epokegjørende begivenhet, som sterkt endret løpet av kinesisk historie i moderne tid, transformerte fremtiden til det kinesiske folk og nasjon og endret landskapet for verdensutvikling.

Ingen må undervurdere Kina

Xi uttalte at «ingen bør undervurdere det kinesiske folks besluttsomhet, vilje og evne til å forsvare sin nasjonale suverenitet og territoriale integritet» og «vi vil aldri la noen mobbe, undertrykke eller underkaste seg Kina,» og la til at alle som prøver å gjøre det ville «slå hodene sine blodige mot den store mur av stål smidd av over 1,4 milliarder kinesere.»

Det er et sjølsikkert Kina som står fram gjennom Xis tale, og med god grunn, for aldri har så mange mennesker så raskt blitt løftet ut av ekstrem fattigdom som nettopp i Kina, og omforminga fra lutfattig og utarmet halvføydalt samfunn til et samfunn som er på vei inn blant høyinntektslanda er uten sidestykke.

Taiwan skal integreres

Å løse Taiwan-spørsmålet og virkeliggjøre Kinas fullstendige gjenforening er et historisk oppdrag og en urokkelig forpliktelse fra det kommunistiske partiet i Kina. Det er også en felles ambisjon fra alle sønner og døtre av den kinesiske nasjonen. Vi vil opprettholde ett-Kina-prinsippet og 1992-konsensus, og fremme fredelig nasjonal gjenforening. Alle av oss, landsmenn på begge sider av Taiwansundet, må komme sammen og gå fremover i fellesskap. Vi må ta besluttsomme tiltak for å fullstendig beseire ethvert forsøk på «Taiwan-uavhengighet» og samarbeide for å skape ei lys framtid for nasjonal foryngelse. Ingen skal undervurdere beslutningen, viljen og evnen til det kinesiske folket til å forsvare sin nasjonale suverenitet og territoriale integritet.

De militære truslene mot Kina gjør at landet sannsynligvis framskynder planene om å integrere Taiwan med Fastlands-Kina. Og hvis USA prøver å hindre det militært, er det grunn til å anta at det vil utløse krig. Alle militære analytikere, også i USA, mener at det er en krig USA vil tape.

Les om Kina på steigan.no

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.