Søndagsversjonen i Klassekampen

0
Svineinfluensaen ble blåst opp over alle proporsjoner. Shutterstock

Av Thore K. Aalberg.

«Kalenderen 11. juni» i Klassekampen er ganske representativ for avisens lite kritiske holdning til statens helse- og ernæringspolitikk. Her beskriver de søndagsversjonen av da WHO erklærte svineinfluensaen som en pandemi. Ifølge Aftenposten kom det frem at da det skjedde, hadde flere i WHO, egeninteresse av at det ble gjort. Avisen henviste til lederen av Europarådets helsekomité, den tyske doktor og spesialist på influensa, Wolfgang Wodarg. Han mente at håndteringen av svineinfluensapandemien var århundrets skandale. Det hele dreide seg om en falsk pandemi som var satt i scene av den farmasøytiske industri godt hjulpet av WHO og myndighetene.

De farmasøytiske firmaene har delt markeder mellom seg, og sammen med forskningsinstitutter og offentlige helseinstanser har de skremt myndighetene for bedre å kunne selge sine vaksiner og medisiner. Han oppdaget at det for første gang var inngått en hemmelig avtale med den farmasøytiske industri hvor den forlangte at landene selv måtte ta risikoen ved eventuelle bivirkninger. Avtalen var først bindende når WHO erklærte influensaen som en pandemi.

Det forbauser meg at avisen som er skeptisk til multinasjonale selskaper og kapitalismen, ser bort fra at den farmasøytiske industrien har profitt som hovedmotiv.

Mangler avisen økonomi kan de jo gjøre som Dagbladet gjorde da de høsten 2020 satte et kritisk søkelys på tiltakene i forbindelse med svineinfluensaen. Avisen søkte og fikk midler fra Fritt ord. Riktignok gikk en av Aftenpostens mest ivrige vaksineforkjempere av hengslene og kritisere Dagbladet å undergrave helsemyndighetene. Det er synd at Klassekampen er blitt mer mainstream enn mange andre aviser, og at lesere av avisen må ty til Steigan.no for å få mer balansert info.

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.