Forsker: «Appellen til Steigan.no ligger i det maktkritiske og opposisjonelle»

0

Sensurorganisasjonen Faktisk.no har for alvor tatt skrittet over til politisk overvåking og tar øyensynlig mål av seg til å bl en mer reindyrket kamporganisasjon. I går 15. juni 2021 fikk vi følgende epost fra Morten Langfeldt Dahlback i Faktisk.no. Han titulerer seg som «faktasjekker» på nettsidene til Faktisk.no:

Jeg er journalist i Faktisk.no og jobber med et sett av saker om spredningen av innhold fra såkalte «alternative medier» på sosiale medier i Norge, inkludert Steigan.no.

Vi har analysert spredningen av artiklene fra blant annet Steigan.no ved hjelp av data som dekker en periode på flere år, frem til desember 2020. Denne analysen viser at et nettverk av nasjonalistiske, islamkritiske og systemkritiske Facebook-grupper står for en stor andel av engasjementet (reaksjoner, kommentarer og delinger) alternative medier, inkludert Steigan.no, skaper i sosiale medier. 

Merk at nettverk i denne sammenhengen ikke impliserer noen koordinert aktivitet. Det dreier seg om et nettverk som er knyttet sammen gjennom å dele lenker til de samme mediene, ikke ved at de samarbeider aktivt eller lignende. 

Analysen viser også at:

– Flere av gruppene i nettverket som sprer innhold fra Steigan.no har klare koblinger til organisasjonen SIAN.

– Flere av gruppene i nettverket har bidratt til å spre feilinformasjon og konspirasjonsteorier, særlig om covid-19 og vaksiner.

– Forskere vi har snakket med karakteriserer nettverket generelt som “høyreradikalt”, “monomant opptatt av islam” og sier at alternative medier engasjerer gjennom å spille på “sinne og frykt” for samfunnsutviklingen.  

– Innhold fra Steigan.no deles både av venstreorienterte maktkritiske grupper og høyreorienterte systemkritiske grupper. En forsker mener det virker som appellen til Steigan.no ligger i det maktkritiske og opposisjonelle.pål

Privat politisk overvåking

Denne henvendelsen er mer avslørende for Faktisk.no enn for steigan.no. Det mest alvorlige er at Faktisk.no nå tydeligvis driver politisk overvåking ned på individnivå. SIAN er ei så ubetydelig gruppe som bare består av en håndfull personer. Hvis man skal si noe om deres preferanser må man helt ned på den enkelte Facebook-bruker. Dette kan Faktisk.no gjøre fordi Facebook har gitt dem adgang til svært avanserte verkstøy til å gå inn på deres brukerdata. Antakelig kan de gå helt inn i folks Messenger-meldinger til hverandre, meldinger som ifølge reklamen skulle være kryptert. Vi sier antakelig, fordi det er etter hvert vel kjent at Facebook kan gjøre dette. Disse verktøyene har Facebook utviklet i samarbeid med CIA og andre etterretningsorganisasjoner. Dette burde også være velkjent, siden Facebook allerede i 2014 gjennomførte en stor studie sammen med Cornell University og University of California der Facebook og forskerne ved de to universitetene manipulerte informasjonen til 689.000 brukere og gjennom dette fant ut at selskapet kan få folk til å føle mer positivt eller mer negativt om en sak gjennom en «følelsesmessig smitte».

Grundige undersøkelser viser at Jeff Hancock, som gjennomførte studien for Facebook får støtte til sitt arbeid fra USAs forsvarsdepartement via noe som kalles Minerva Initiave.

Facebook samler alt om deg i en gigantisk database

Visste du at Facebook samler alle data om ditt privatliv og legger det inn i en skjult database som heter «Hive» der dataene blir analysert og solgt videre til høystbydende? Dette skriver Øyvind Andresen på steigan.no i artikkelen Facebook stjeler ditt privatliv.

I «Hive» kartlegges alt om deg: Det betyr at Facebook har innsyn i alt i ditt liv: din seksuelle orientering, etnisitet, religiøse og politiske holdninger, lykkefølelser, utdanning, bruk av vanedannende stoffer, alder og kjønn – og ditt nettverk. All din aktivitet på Facebook, som til hver eneste «like»- klikk registreres. Dette kan også kobles opp mot annen aktivitet du driver på nettet som nettsider du besøker.

Med andre ord: Alle vår aktivitet på Facebook er altså registret i «Hive» som analyseres dataene og selges videre til sine kunder. Disse kundene er kommersielle aktører som vil selge oss diverse produkter, men det er også offentlige og private institusjoner og organisasjoner. Edward Snowden avslørte i 2013 at blant annet Facebook solgte informasjon til amerikansk og britisk etterretningsvesen.

Faktisk.no markerer seg som etterretningsbasert kamporganisasjon

Vi vet naturligvis ikke hvor djupt inn i Hive Faktisk.no har adgang til å gå, men henvendelsen fra «faktasjekker» Dahlback viser at de har adgang til denne typen verktøy. Faktisk.no driver altså privat politisk overvåking, noe som antakelig er forbudt etter norsk lov. De burde sparkes ut av redaktørforeningen og Journalistlaget og finne seg en organisasjon som samler overvåkingsagenter me en politisk agenda.

Skitt inn – skitt ut

En ting er å ha adgang til avansert personovervåking, en annen sak er å skjønne hva du ser. Henvendelsen fra Faktisk.no viser at de er så politisk skrudd at de ikke evner å gjøre en politisk analyse. Det er for eksempel sant at SIAN er monomant opptatt av islam. Det samme kan overhodet ikke sies om steigan.no. Islam som sådan er knapt noe tema for oss. Derimot har vi dekket og kritisert den politiske islamismen, som er brukt som fortropp for imperialistisk krigføring i Syria, Libya og andre steder, og terroraksjoner mange steder i verden. Hadde vi ikke gjort det, hadde vi ikke oppfylt oppdraget vårt overfor leserne.

Det samme gjelder diskusonen omkring vaksineindustrien og koronapolitikken. Faktisk.no hører til dem som mener at enhver kritikk av denne industrien er «konspirasjonsteori», til tross for at denne industrien har en historikk på å begå alvorlige kriminelle handlinger i jakten på maksimal profitt.

«Faktasjekker» Dahlback skriver:

«Denne analysen viser at et nettverk av nasjonalistiske, islamkritiske og systemkritiske Facebook-grupper står for en stor andel av engasjementet (reaksjoner, kommentarer og delinger) alternative medier, inkludert Steigan.no, skaper i sosiale medier.»

I det miljøet Faktisk.no representerer er det å bekjempe overnasjonal styring, bekjempe EU, EØS og NATO uttrykk for «nasjonalisme», og da har man et politisk verktøy for å slå antikapitalistisk kamp sammen høyreekstremismen. «Systemkritisk» brukes her på en betent måte, slik at det også samler alle som er imot dagens kapitalistiske og imperialistiske system, sjøl om de måtte være uenige om svært mye annet.

Naturligvis er steigan.no systemkritisk, det er en vesentlig del av vår eksistensberettigelse, og vi baserer denne systemkritikken på nidtide studier av kilder og fakta, som vi alltid legger fram for leserne.

Faktisk.no og storfinansen

Faktisk.no er eid av de største mediehusene i Norge. Schibsted eier 16,67% via VG og er største aksjonær i Polaris media som eier ytterligere 16,67% av Faktisk.no. De har 28,97% i POlaris, men to Wall Street-banker har også store poster; New York Mellon 5,13% og JP Morgan 4,13%. Disse bankene er også store aksjonærer i Schibsted der de inngår i et konglomerat av Wall Street-kapitalister, anført av State Street, som tilsammen eier 48% av Schibsted.

Les: Wall Street har tatt stadig sterkere kontroll over Schibsted

Med seg blant aksjonærene i Schibsted har State Street også andre sentrale Wall Street-selskaper. Blant dem er «kjempeblekkspruten» Goldman Sachs, JP Morgan og Morgan Stanley. Opptrer de som gruppe sammen med State Street? Sannsynligheten for det er ikke bare stor, den er enormt stor. State Street er nemlig en av de største aksjonærene også i disse tre selskapene. Citigroup er også stor aksjonær i Schibsted, og deres tre største aksjonærer er ingen ringere enn Vanguard, BlackRock og State Street med til sammen 20,3 prosent av aksjene. Northern Trust har over 5 prosent av aksjene i Schibsted, også der er State Street blant de tre største eierne. New York Mellon har to poster på til sammen 9,5 prosent. State Street er blant de fem største eierne der.

Realiteten er at Wall Street med State Street som den dominerende eieren har full finansiell kontroll over Schibsted.

Og ved å ha mer enn negativt flertall i Faktisk.no, har de også en betydelig innflytelse på hva denne organisasjonen holder på med.

Se Faktisk.nos egen liste over «faktasjekking» av personer.

steigan.no leses av alle samfunnslag og alle politiske retninger, fordi vi er uavhengige

Samtidig med denne henvendelsen fra Faktisk.no fikk vi et brev fra en leser, som skriver:

«Ros til en av få gjenlevende journalister:

Jeg har nettopp blitt eksponert til Steigan.no og er mektig imponert av det journalistiske motet til en som jeg i alle år har sett på som en motstander til mitt konservative politiske syn.
Det som imponerer meg mest er den utilslørete fokus på fakta og vilje til diskusjon og ikke sensur av annerledes tenkende.
Jeg har bodd i over 20 år i USA og det som kommer på trykk i norske medier som VG, Dagbladet og Aftenposten, er utilslørt liberal propaganda som er cut and paste fra amerikanske liberale medier.»

Filosof Dahlback vil vel se på dette som en bekreftelse på at høyreorienterte leser steigan.no. Vi leser det som en bekreftelse på at ærlig, faktabasert og analytisk journalistikk lønner seg i det lange løp, om ikke økonomisk, så i det minste etisk og moralsk.

Forrige artikkelRødt i Oslo: Riktig, nødvendig og tøft
Neste artikkelAmerikanerne vil ikke ha mer vaksine
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).