Vaksinasjonshastverket

0
Illustrasjon: Shutterstock

Det vaksineres som om det ikke kommer en morgendag – og for noen vaksinerte kan dette til og med være tilfelle. Bokutdrag fra Corona Unmasked, som publiseres (på engelsk) de neste par ukene.

Gode ting tar tid. Gjelder det også for vaksineutvikling? Så langt syntes det å være enighet om at svaret på dette spørsmålet er et kategorisk, absolutt «ja!» Og med rette. Fordi vaksinasjoner kan redde liv, samtidig som ingen vaksinasjon er perfekt og bivirkninger aldri kan utelukkes fullstendig.

Sucharit Bhakdi er spesialist i mikrobiologi og infeksjonsepidemiologi. Han ledet Institutt for medisinsk mikrobiologi og hygiene ved Johannes Gutenberg-universitetet i Mainz i 22 år og jobbet med pasientbehandling, forskning og undervisning. Han har publisert over 300 artikler innen immunologi, bakteriologi, virologi og hjerte- og karsykdommer. Han har mottatt en rekke priser.

Karina Reiss forsker og underviser ved Quincke-forskningssenteret ved Universitetet i Kiel. Hun har jobbet innen biokjemi, infeksjoner, cellebiologi og medisin i over 15 år. Hennes faglige kvalifikasjoner er bevist av mer enn 60 publikasjoner i internasjonale fagtidsskrifter, som hun har mottatt mange priser og utmerkelser for.

Av Sucharit Bhakdi og Karina Reiss

Tar gode ting tid?

For utvikling av vaksiner gjaldt hittil et kategorisk, absolutt «ja!». Og med rette. Fordi vaksiner kan redde liv. Men ingen vaksine kan være perfekt. Bivirkninger kan aldri utelukkes helt. Vaksiner må oppfylle to viktige forutsetninger:

 1. Vaksinen må beskytte mot en alvorlig/livstruende sykdom eller til og med død;
 2. Alvorlighetsgraden og hyppigheten av bivirkninger må være innen tålelige og forsvarlige rammer.

Samlet sett må fordelene for din egen helse og for samfunnet være mye høyere enn risikoen. Det høres logisk ut, ikke sant? Og det stemmer også! Hvem ville bli vaksinert mot hoste – rennende nese – heshet hvis den hadde en uberegnelig risiko for alvorlige bivirkninger?

Ikke alle vaksiner trenger å være nyttige for enhver person. Den som bor her i landet trenger ikke en vaksinasjon mot gulfeber, som ikke forekommer her.

Vi vet nå at Covid-19 truer en klart definert risikogruppe: mennesker over 70 år med tidligere sykdommer som har relativt høy risiko for å bli alvorlig syke og dø (1).

Vaksinasjon kan være fornuftig for disse menneskene. Effektiviteten og de mulige farene må undersøkes spesielt nøye. Imidlertid har studiene som er utført ekskludert nøyaktig denne gruppen eldre mennesker med alvorlige eksisterende lidelser.

Unntak: det super-dødlige koronaviruset?

I midten av oktober 2020 sa RKI-president Lothar Wieler på TV-stasjonen Phoenix: ”Vi går alle ut fra at vaksiner vil bli godkjent neste år. Vi vet ikke nøyaktig hvordan de fungerer, hvor godt de virker, hva de gjør, men jeg er veldig optimistisk for at det vil finnes vaksiner.” Han hadde rett i alt. De genbaserte vaksinene er her og blir delt ut i massevis – men vi vet ikke om de fungerer, hvor godt de fungerer, eller hva de gjør. Selvfølgelig er det nå mye data tilgjengelig, men dessverre er det ikke meningsfylte data. Derfor var det ingen klassisk godkjenning i EU, men bare en «betinget godkjenning» (2). I løpet av de neste to årene vil det bli undersøkt om nytten eller risikoen er større.

Alle som er vaksinert nå er en del av dette enorme eksperimentet. Imidlertid uten ansvar fra produsentene av vaksineproduktet.

Fordi i tilfelle nød-vaksinasjoner kan produsentene ikke garantere noe – hvis noe skjer, til og med døden, har de ikke noe ansvar.

Spesielt for helt nye, genbaserte vaksiner som mRNA-vaksiner mot korona, bør undersøkelse av mulige risikoer være spesielt påkrevd, fordi i henhold til dagens vitenskapelige kunnskap vil en rekke alvorlige bivirkninger kunne tenkes (3).

Desto mer forbløffende er det at meningsfylte studier om effekten og sikkerheten til disse nye vaksinene, som europeiske regjeringer har forhåndsbestilt i store mengder for befolkningen, ikke engang eksisterer. Det er heller ikke mulig å lage dem på kort tid. I warp-speed hastighet for den svært lukrative unntaks-godkjenningen var tre farmasøytiske selskaper i teten: AstraZeneca (vektorvaksine basert på et adenovirus), Biontech/Pfizer (mRNA) og Moderna (mRNA).

Den 21. desember 2020 godkjente EU-kommisjonen Biontech/Pfizer-vaksinen, kort tid etterpå, 6. januar, ble Moderna-vaksinen godkjent, og AstraZeneca mottok EU-godkjenning 29. januar. Selv om det før tok minst syv til ti år å teste en ny vaksine nøye, har prosessen nå blitt kuttet ned til måneder. Kan pålitelige data ligge på bordet i løpet av denne tiden, slik at befolkningen kan veie opp risiko og fordeler? Mens alt ble vinket gjennom i Europa, sa den indiske helsemyndigheten “nei” til Biontech/Pfizer-vaksinen, fordi sikkerheten til befolkningen ikke var garantert (4).

Tilbyr nåværende vaksiner beskyttelse mot en alvorlig SARS-CoV-2-infeksjon?

Faktum er at en beskyttende effekt mot en alvorlig og muligens livstruende Covid-19 sykdom ikke kunne påvises i ape-forsøk med noen av vaksinene (5, 6, 7). Alle sto overfor et stort problem: Infiserte aper ble aldri alvorlig syke med eller uten vaksinasjon (8). Dermed kunne det ikke kontrolleres om vaksinasjonen beskyttet mot den alvorlige sykdommen.

Hva sier eksperimentene som er utført på mennesker?

Mainstream-medier spredte muntert pressemeldinger fra selskapene uten å stille kritiske spørsmål til dem i det hele tatt. Så vi får vite at ifølge studiene er de beskyttende effektene av vaksinene rett og slett fantastiske, hos Biontech/Pfizer til og med 95 prosent!

Men hvordan kommer disse tallene til, når vi vet at friske mennesker svært sjelden blir livstruende syk fra covid-19?

Faktisk forekom bare 170 covid-19 «tilfeller» (rundt 0,4 prosent) hos de over 40.000 forsøkspersonene i Biontech/Pfizer-studien (9). Åtte av disse for vaksinerte (en gang alvorlig), 162 for uvaksinerte (ni ganger alvorlig) – fører dette til antagelsen at det er 95 prosent beskyttelse!?

Med et så lite antall tilfeller kan datasituasjonen ikke beskrives som pålitelig fra et vitenskapelig synspunkt. Hvordan ble et “covid-19 tilfelle” definert i sammenheng med denne studien? Hvis symptomer oppstod, som hoste, rennende nese, heshet og en positiv RT-PCR-test, ble personen klassifisert som et covid-19-tilfelle. Imidlertid, som nesten alle vet nå, er denne testens betydning ikke eksisterende. Som forklart i detalj i denne boka, er testen ikke egnet for å påvise den tydelige tilstedeværelsen av en SARS-CoV-2-infeksjon. Så vi har en vaksinasjon her som kan forhindre hoste, rennende nese, heshet hos 0,7 prosent av de som er vaksinert – uansett av hvilken årsak. Hundrevis av mennesker vaksinert i Biontech/Pfizer-studien måtte akseptere alvorlige bivirkninger, hvor noen førte til sykehusopphold.

Dette er ikke forskjellig fra de andre vaksineprodusentene. Følgelig klager Peter Doshi, spesialist i medisinsikkerhet og medredaktør av den anerkjente British Medical Journal (BMJ): «Ingen av de pågående studiene er utformet for å bestemme en reduksjon i alvorlige tilfeller når det gjelder sykehusinnleggelse, inntak til intensivbehandling eller dødsfall»(10).

Er dette den forhåpete 95 prosent effektiviteten?

Hvor stor er fordelen med vaksinasjon, spesielt for risikogruppen? Ingen vet det. Derfor fortsetter menneske-eksperimentet, og alle som entusiastisk lar seg vaksinere, deltar nå i det.

Hindrer vaksinen infeksjonen og dermed spredningen av viruset?

Et ofte nevnt mål for vaksinering er ikke bare å forhindre covid-19 sykdommer, men også å forhindre at viruset spres. Selv i barnehager og skoler lærer barna nå at de uforvarende kunne «drepe» besteforeldrene sine fordi de sprer viruset uten å være syke selv. For å forhindre dette, bør alle vaksineres, inkludert barn. Så det oppstår to spørsmål:

 1. Er vaksinasjon av befolkningen fornuftig? Og:
 2. kan en vaksinasjon forhindre en infeksjon i det hele tatt? La oss først ta for oss det første spørsmålet, om det er fornuftig å ønske å forhindre spredning av virus, som ikke er veldig farlig for folk flest, for å angivelig beskytte en risikogruppe?

Det har vært kjent i flere tiår at koronavirus bæres rundt av mennesker uten symptomer. Tidligere ble disse menneskene kalt «sunne» og ble ignorert. I dag er de «asymptomatisk» smittet og anses å være ekstremt farlige.

Imidlertid vet vi nå at følgende også gjelder SARS-CoV-2: Mennesker uten symptomer kan ikke spre den alvorlige sykdommen Covid-19 til offentligheten (11, 12, 13).

Det faktum at vi utvikler symptomer er et tegn på at virusene har funnet en sjanse til å bli aktive og immunforsvaret vårt har gått inn i kampen. Hvis det ikke er hoste, rennende nese, heshet osv., betyr dette at kroppen vår holder virusene i sjakk fra starten. Det har aldri blitt vist at virusmengden som en person uten symptomer kan gi til omverdenen er tilstrekkelig til å sette mennesker i offentligheten i fare. Derfor er prosjektet med å vaksinere hele befolkningen en forpliktelse som fra et vitenskapelig synspunkt ikke har noe grunnlag. Det er rett og slett meningsløst.

Vi kommer til det andre spørsmålet: Kan vaksinene til og med forhindre spredning av Sars-CoV-2-virus? Robert Koch-instituttet (RKI) erklærer for øyeblikket at dette spørsmålet ennå ikke er avklart (14).

For å finne ut svaret på dette må man undersøke

 1. om personer som har blitt vaksinert fremdeles kan få en infeksjon,
 2. og i så tilfelle om den tilstedeværende virusmengden er tilstrekkelig til å smitte andre.

AstraZeneca havnet i overskriftene med nyheten om at vaksinerte mennesker er betydelig mindre smittsomme. Hvis vi ser nærmere etter, ser vi imidlertid at det ikke er noen data som gjør det mulig å trekke denne konklusjonen. I den studien ble det bare sett på del 1 av spørsmålet, nemlig: Hvor mange mennesker vil fortsatt få en infeksjon etter en vaksinasjon? Hvordan sjekket man det? De eneste kriteriene var positive RT-PCR-tester (15). Nå sier til og med Verdens helseorganisasjon (WHO) at PCR-testen alene ikke er nok til å snakke om en infeksjon (16). Så hva kan man gjøre videre med den ubegrunnede påstanden om at AstraZeneca-vaksinen vil massivt redusere spredningen av infeksjonen? Ingenting.

Vaksinasjonskonseptet bør i det hele tatt settes spørsmålstegn ved. De fleste antistoffene som produseres av vaksinasjonen sirkulerer i blodet. For å forklare enkelt hva som skjer, kan du forestille deg at du selv er slike antistoffer og at du sitter sammen med andre antistoffer i stuen – i et blodkar i lungene. Nå kommer viruset til huset og røsker i dørhåndtaket for å gå inn i gangen – lungecellen. Hvordan vil du forhindre dette fra stuen? Du vil svare: Det er ikke mulig.

Grunnleggende kan antistoffer bare være effektive for å forhindre at en inntrenger spres i blodet. Dette gjelder også vaksiner mot patogener som pneumokokker, som i likhet med koronavirus kommer inn i lungene via luften. Vaksinasjonen kan ikke forhindre infeksjon i lungene, men er ment å forhindre at bakteriene sprer seg i blodomløpet.

Hvis fordelene med vaksinasjoner er mer enn tvilsomme, hva med risikoen?

Vi leser i mainstream medier: mRNA-vaksiner er ikke nye. Det er riktig. Det er bare det at til nå har de aldri blitt brukt på mennesker for å avverge en virusinfeksjon. Alle erfaringer kommer fra dyreforsøk.

Følgelig var vaksinasjonene ledsaget av en mørk skygge fra starten. Når det gjelder alle de tre genbaserte vaksinene – nøye skjult for offentligheten – ble det lagt merke til bekymringsfulle øyeblikkelige bivirkninger: alvorlig hevelse og smerter på injeksjonsstedet, høy feber opp til kulderystelser, meget kraftige hodepine, smerter i lemmer og muskelsmerter i hele kroppen, diaré, kvalme, oppkast. Mange vaksinerte ble syke og ikke i stand til å jobbe. Bivirkningene var så ille at AstraZeneca måtte endre protokollen midt i studien. Fra da av fikk studiedeltakere høye doser av smertestillende og feberavlastende paracetamol for å gjøre vaksinasjonen rimelig tålelig (17). En slik endring i studieprotokollen er på ingen måte tillatt etter vitenskapelige standarder. Hvorfor ble det gjort et unntak her?

Men det fortsetter. AstraZeneca-studien ble avbrutt i juli og september 2020 fordi en ekstremt sjelden autoimmun sykdom i ryggmargen oppstod hos vaksinerte mennesker (18). «Transvers myelitt» er assosiert med symptomer på lammelse og forekommer med en frekvens på rundt tre tilfeller per million innbyggere. Det er derfor forbløffende at to tilfeller ble registrert i en gruppe med et overskuelig antall vaksinerte personer.

AstraZeneca forsikret oss noen dager senere om at den første testpersonen hadde begynnende multippel sklerose. Det er utrolig at ingen visste om det, tydeligvis. Den andre personene var en ren uheldig tilfeldighet. Og med det, fortsatte vaksinasjonene. Ikke bare AstraZeneca, men alle andre også. Biontech/Pfizer-vaksinen resulterte i akutt ansikts-lammelse hos fire deltakere og hos Moderna i to, uten at årsaken ble avklart (19).

Noe lignende skjedde med konkurrentene Moderna og Biontech/Pfizer. Med begge vaksinene opplevde frivillige lignende alvorlige generelle bivirkninger.

Et slikt utvalg av umiddelbare bivirkninger har aldri blitt observert ved noen annen vaksinasjon. Hvis du sammenligner antall rapporterte bivirkninger av forskjellige vaksinasjoner i Amerika de siste to årene, har covid-19-vaksinasjonen allerede oppnådd den absolutte topposisjonen, selv om den først ble godkjent i desember 2020 (20).

Med tanke på at det aldri har blitt vist noen reell fordel – beskyttelse mot alvorlig sykdom og død – for noen av vaksinene, er det uforståelig for oss at en masse-vaksinasjon skal fortsette uten å stanse.

Er mRNA-vaksinen farlig?

Det sies overalt at mRNA-vaksinen ikke er farlig. Årsaken er at:

 1. bare informasjonen for en liten del av viruset, det såkalte «piggproteinet», smugles inn i kroppen vår
 2. og ingenting annet blir simulert enn hva naturen ville gjort. Når cellene våre blir angrepet, frigjør virusene også genetisk materiale, slik at cellene våre blir ”virusfabrikker”.

Så i utgangspunktet burde ikke det hele ikke være noe problem? Men likevel! En luftveisinfeksjon finner sted i luftveiene. Hvis det i verste fall oppstår celledød, kan skaden repareres relativt enkelt gjennom vevfornyelse.

Men i vaksinen, blir virusinformasjonen imidlertid injisert i muskelen. Mange tror at de innpakkede virusgenene forblir på injeksjonsstedet – dvs. i musklene. Genene vil bli tatt opp av celler på stedet, og det er her de fleste av «virusfabrikkene» vil bli bygget. Bivirkninger som hevelse, rødhet og smerte på injeksjonsstedet ville derfor forventes, men de var relativt ufarlige og forsvant etter noen dager. Dette er en fatal feil!

Virusgenene fra produsentene Moderna og Biontech/Pfizer er pakket inn i «lipide nanopartikler» – dette er små innpakninger, ikke laget av papir, men av fettstoffer. De beskytter innholdet og gjør det lettere å absorbere for kroppens celler. Selve emballasjen betyr at risikoen for alvorlige allergiske reaksjoner er mange ganger høyere enn for konvensjonelle vaksiner (21).

Det er ikke for ingenting at det nå gis advarsler om at personer med allergi ikke skal vaksineres – livstruende reaksjoner (anafylaksi) kan utløses.

Faktisk, hos noen vaksine-frivillige, har slike farlige bivirkninger krevd akutt behandling. I tillegg kan nanopartikler ha mange andre skadelige effekter fordi de kan forringe funksjonen til blodcellene og koagulasjonssystemet (22).

Men det blir uendelig verre: Grunnleggende kunnskap innen medisin inkluderer det faktum at alle løselige stoffer som injiseres i en muskel, havner i blodomløpet og distribueres i kroppen på veldig kort tid. Det er nettopp av denne grunn at stoffer som skal virke umiddelbart injiseres i musklene.

Det er kjent at de injiserte genpakkene også kommer inn i blodet (23). Hvilke celletyper vil ta dem inn, hvordan vil de behandle dem og hvordan vil de produsere virusproteinet? Svaret er: Ingenting er kjent med sikkerhet. Vi er nå vitne til et kjempeomfattende forsøk på mennesker. Dette er helt uansvarlig, spesielt siden det var grunn til forsiktighet helt fra starten av. De mulige farene ved «emballasjen» var kjent.

Enda viktigere er at alarmerende antistoffavhengige forsterkningseffekter er observert hos dyr i forskning på SARS og andre koronavirus (24, 25). I flere tiår med mislykkete forsøk på å utvikle en vaksine mot SARS og MERS var disse forsterkende effektene blant de mange problemene (26). På denne bakgrunn, burde man ikke utføre dyreforsøk for tydelig å ekskludere disse effektene for SARS-CoV-2? Faktum er at vitenskapelige publikasjoner om emnet ikke eksisterer. Leger som ikke klarer å gjøre vaksinerte oppmerksomme på risikoen for at vaksinasjonen kan føre til verre sykdomsprogresjon, bryter altså informasjonsplikten (27).

Og enda alvorligere: Kan vaksinering med virusgener utløse andre, nye immunrelaterte forsterkningseffekter? Burde ikke veldig elementære ting vært vurdert og sjekket på forhånd?

Som en påminnelse (se også kapittelet «Immunitet»): Lymfocytter har et langtidsminne – de husker hvordan korona-avfall ser ut. Og korona-avfall ser ganske likt ut, uansett hvilket familiemedlem det kommer fra. Alle mennesker har fullført treningsrunder med koronavirus og har lymfocytter som gjenkjenner SARS-CoV-2-avfall. Noen vil svare at disse kryss-reaktive draps-lymfocyttene bare ble oppdaget i 40 til 70 prosent av de gamle blodprøvene og at de bare reagerte svakt på SARS-CoV-2 (28, 29). Imidlertid er det kjent at det alltid bare er en liten andel av alle lymfocytter som befinner seg i blodet. De andre tar for tiden en pause og hviler i lymfeorganene (inkludert lymfeknuter).

Spennende: I april 2020 rapporterte svenske forskere at de hadde oppdaget noe bemerkelsesverdig. Uavhengig av alvorlighetsgraden av SARS-CoV-2 sykdommen, hadde alle mennesker (100 prosent) kampvillige og urolige T-lymfocytter i blodet (30).

Dette resultatet er meget tydelig. Når immunsystemet først møter et virus, er lymfocytt-responsen treg. Raske, sterke reaksjoner avslører at soldater som har blitt advart allerede er tilgjengelig og kan mobiliseres når som helst. De svermer deretter ut av lymfeorganene for å bekjempe fienden. Deres hovedoppgave: å utslette virusfabrikkene, dvs drap på de av dine egne celler som produserer virusene.

Og nå tilbake til den nye virkeligheten, den store forsøket på mennesker. De innsprøytede genpakkene blir tatt opp lokalt i muskelceller, men en stor del av dem havner i de lokale lymfeknutene og blodstrømmen. Hele immunteamet sitter i lymfeknuter. Denne cellen vil da produsere virusproteinet og vise avfallet det skaper på overflaten. Denne cellen vil da vise virusproteinet på overflaten. Den korona-spesialiserte draps-lymfocytten ved siden av spretter opp – den har oppdaget en virusfabrikk og vil ødelegge den! Brødre-kampen begynner, immuncelle mot immuncelle! Hevelse i lymfeknuter kan være et tegn på denne reaksjonen. I tillegg smerter. Lymfocyttene stimulerer hverandre og strømmer deretter ut av lymfeknuter for å spore andre fiender.

Du finner disse i muskelcellene, som setter korona-avfallet foran døren og går i angrepsmodus. Rødhet, hevelse og smerte utvikler seg på injeksjonsstedet.

Men nå begynner marerittet. De minste stoffene, som sukker, kan sive ut av blodet inn i vevet, mens store molekyler som proteiner ikke kan det. For dem er karveggene tette, takket være foringen med et lag av celler – endotelcellene.

Hvordan ser disse genpakkene ut – store eller små? Det riktige svaret er: relativt veldig store. Så når de kommer inn i blodet, vil de forbli i det lukkede nettverket av vaskulære rør, som blodcellene. Bare en liten del av dem vil bli tatt opp av hvite blodlegemer. Antagelig vil imidlertid de fleste virusfabrikkene bygges i endotelcellene. Dette vil hovedsakelig skje der blodet strømmer sakte – i de små og minste karene – fordi genpakker kan tas opp av cellene spesielt effektivt der (31).

Cellene plasserer deretter avfallet foran døren – til blodkarlumen (til blodkar-åpningen). Draps-lymfocytter er på patrulje der. Denne gangen er kampen ensidig. Endotelcellene har ikke noe forsvar mot angrepet fra draps-cellene.

Man kan bare gjette hva som vil skje videre. Ødeleggelse av endotelceller og tilhørende skade på vaskulær foring fører vanligvis til blodproppdannelse. Dette ville skje i utallige kar på utallige steder i kroppen. Hvis det skjer i morkaken, kan det føre til alvorlig skade på barnet i livmoren. Hvis det skjer i andre organer, inkludert hjerte, hjerne og ryggmarg, er alle slags tenkelige konsekvenser mulige.

Er det bevis for at noe slikt skjer? Ja, vi snakker om sjeldne blodsykdommer, der det må undersøkes om en mulig forbindelse til vaksinasjon er tilstede (32). Rapporter fra pasienter der det er observert et kraftig fall i blodplater (trombocytter) er spesielt bemerkelsesverdige. Det passer med hypotesen som presenteres her, fordi blodplater aktiveres og konsumeres på stedene der blodpropp dannes.

Det ville være enkelt å sjekke om antagelsen er riktig. Laboratorieresultater gir umiddelbart informasjon om hvorvidt blodet har begynt å koagulere. Obduksjon kan avklare om det har dannet seg blodpropper i de små karene. Og i mellomtiden kan det vurderes å bruke antikoagulantia hos pasienter som et forebyggende tiltak. Bruk av kortisonpreparater for å dempe lymfocyttaktivitet kan også være verdt å vurdere.

Faktum er at vaksinasjonsrelaterte dødsfall skjer over hele verden. Offisielt sies det at selvfølgelig har vaksinasjonen ikke har noe å gjøre med dødsfallene.

Nesten alle av dem er eldre mennesker som allerede har mange sykdommer, som uansett ville ha dødd snart. Hvis det faktisk skulle være tilfelle, vil ingen tenkende og medfølende personer forstå hvorfor de da måtte vaksineres – med en knapt karakterisert vaksine.

Hva kan føre til døden bare timer og dager etter vaksinasjon hos en skrøpelig person? Flere muligheter er tenkelige:

 1. Stress fra selve vaksinasjonen Allergiske reaksjoner.
 2. Autoimmunt angrep. Lymfocytter er også beredte til kamp i alderdommen. For eldre mennesker med tidligere sykdommer kan angrepet på virusfabrikkene være den siste dråpen som får begeret til å flyte over.
 3. Det blir litt mer komplisert når en ekte infeksjon kommer inn i bildet. Flere sykehjem hadde tilsynelatende Covid-19-utbrudd akkurat i dagene etter at beboerne ble vaksinert. Det kan beskrives som påfallende at det til dette tidspunktet neppe hadde vært noen tilfeller i hele området, og at alle hygienetiltak var blitt overholdt. Selv etter den andre vaksinasjonen var det utbrudd (33,34), en klar og forventet indikasjon på at vaksinasjonen ikke beskytter mot infeksjon.

Det virker også som om nettopp de vaksinerte er de døende. Er dette kanskje den immunrelaterte sykdoms-forverringen vi må frykte? Nå er den ikke forårsaket av antistoffer, men av innførte killer-lymfocytter? Og kunne ikke dette skje med enhver vaksinerte person når som helst – i morgen, i overmorgen, neste uke, neste høst? Fordi lymfocytter har et minne som en elefant. Og de kjenner igjen noe ligner hos alle koronavirus: avfall. Det vil si at lymfocyttrelatert forverring av sykdomsforløpet sannsynligvis kan forekomme med en hvilken som helst infeksjon med et beslektet virus. Og det for hver “vellykket” vaksinerte person – enten ung eller gammel – og når som helst i nær eller fjern fremtid.

Avsluttende ord

De genbaserte vaksinene fikk raskt unntaks-godkjenning for å bekjempe et virus som ifølge WHO har en infeksjonsdødelighet på 0,23 på verdensbasis. Det er tydelige indikasjoner på at mennesker kan bli alvorlig syke og dø som følge av vaksinasjonene. Fordelen med vaksinasjonene har aldri blitt vist.

Hva bør gjøres? Følgende kompromiss virker fornuftig for oss.

Alle som er godt informerte og ønsker å bli vaksinert, kan gjøre det. Imidlertid må vaksinasjon aldri pålegges en person direkte eller indirekte. Avgjørelsen mot vaksinasjon må aldri føre til en ulempe i noen form.

I mellomtiden bør pålitelige data samles inn og vaksineringsrelaterte dødsfall bør undersøkes grundig.


Creative Commons/Rubikon. For kildehenvisninger, se originalartikkelen.

Oversatt til norsk og publisert av Midt i fleisen.

Forrige artikkelNår ingen dør i Norge skremmer vi med døde indere
Neste artikkelEn tur på taket for The Green Berets
skribent
Skribent er en betegnelse vi bruker i databasen på alle som ikke er registrert der som forfattere. I de aller fleste tilfelle vil du finne forfatterens navn i artikkelen.