Utkopling av strøm – regjeringen «oppdaterer» ordningen

0
Foto: Shutterstock

Jeg har gjentatte ganger skrevet at de omfattende planene for vindkraftutbygging i Norge etter hvert vil føre til strømutkopling (eller redusert strømforsyning) i Norge: Vindkrafta produseres som kjent bare tredjeparten av året. Myndighetene utformet for flere år siden en ordning for periodevise utkoplinger av store områder når strømforsyningen ville svikte. Per Inge Østmoen har sendt meg informasjon om at ordningen nå – etter en høringsrunde – er blitt «forbedret». Og han skriver blant annet at departementets tekst er slik formulert at vanlige lesere ikke skal forstå innholdet:

Av Odd Handegård.

«Men de undervurderer befolkningen. De forbereder ustabile strømleveranser, og vil sikre seg mot søksmål som en følge av utkoplinger. Strømkundene får dyrere avtaler, hvis de ikke godtar utkoplinger og begrensninger. Dette kommer til å få befolkningen til å våkne: Folk merker forskjellen mellom stabil strømforsyning (base load), og usikre leveranser med stadige utkoplinger som følge av at ustabil vindkraft er kommet inn i systemet». Her er Tina Bru’s forsøk på å forklare oss at periodevise utkoplinger av strøm, betyr en «bedre utnyttelse av strømnettet».

Nå tror direktørene naturligvis at de er i ferd med å snu opp-ned på hele den norske kraftsektoren, ikke bare pga den planlagte vindkraftutbyggingen. En annen faktor av betydning er at den planlagte elektrifiseringen av Norge antas å ville endre vårt kraftoverskudd til et underskudd. Noe av underskuddet vil trolig bli dekket av importert «elektrisitet» (lagd av kull og gass) fra EU, men det blir ikke lett for direktørene å insistere på at import av kull og gass er et ledd i det «grønne skiftet» i Norge, men hvem vet – vi har jo sett hvordan Espen Barth Eide klarer å snakke usant i NRK uten å rødme.

Mest sannsynlig er det at underskuddet fra elektrifisering av sokkelen og av transportsektoren, av batterifabrikker, produksjon av hydrogen, nye strømnett, fangst og lagring av CO2, datasentre og digitalisering, vil føre til at norske husstander må ta problemene også med det planlagte kraftunderskuddet. Det er dette som kalles «forbruker-fleksibilitet». Det siste nye er forresten – etter at cannabis er blitt lovlig i store deler av USA – at cannabisproduksjon vil bli prioritert i mange land. Både cannabis og bitcoin-utvinning trenger astronomiske mengder (fornybar) kraft, se Aftenposten i går.

Vi ser altså nok et eksempel på at begreper brukt av politikere og byråkrater ofte får motsatt betydning av hva de normalt har hatt: Energidepartementet omtaler for eksempel den omtalte ordningen (som definitivt betyr en vesentlig forverring av folks kraftforsyning) som en mer effektiv utnyttelse av nettet som vil gi forbrukerne lavere strømpris. Georges Orwell ville ha kalt dette «nytale». – Jeg har skrevet om dette mange ganger – her er en kommentar fra 2018.

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.