Bioteknologi har fantastisk kraft – den kan brukes til både godt og vondt

0
Illustrasjon: Shutterstock

Doktor Mike Yeadon har en grad i biokjemi og toksikologi og en forskningsbasert doktorgrad i respiratorisk farmakologi. Han jobbet i over 30 år med å lede ny medisinsk forskning i noen av verdens største farmasøytiske selskaper. Han forlot Pfizer i 2011 som visepresident og sjefforsker for allergi og respiratorisk medisin. Hans jobb var den høyeste forskerstillingen innen dette feltet hos Pfizer. Siden han forlot Pfizer, har doktor Yeadon grunnlagt sitt eget bioteknologiselskap, Ziarco, som ble solgt til verdens største legemiddelfirma, Novartis, i 2017. Altså en fullstendig konvensjonell og anerkjent karriere, helt til han begynte å kritisere Covid-tiltakene, da ekspertisen hans plutselig ble mistenkeliggjort og sensurert.

Av Mike Yeadon.

Grunnen til at stemmer og meninger som mine aldri høres i hovedstrøms-mediene, er den ekstreme sensuren, som er mer egnet for Kina enn et liberalt demokrati. La meg illustrere hvorfor det er på høy tid for oss å endre responsen vår, med et eksempel fra et tema som betyr mye for meg.

Ivermectin er et av WHOs ‘essensielle legemidler’ som alle land bør ha tilgang til. Det er veldig billig, siden patentet lenge er utløpt; det er et av de mest brukte legemidlene i verdenshistorien; det er ualminnelig trygt; det er ofte livreddende mot parasittinfeksjoner. Ivermectin er også en av de best etablerte farmasøytiske behandlingene for Covid-19, som viser gode resulter i alle stadier av sykdommen, i flere uavhengige kliniske studier av varierende kvalitet. 3. januar 2021 forsøkte doktor Tess Lawrie å gjøre statsministeren oppmerksom på ivermectins muligheter. Filmopptaket hennes ble slettet fra YouTube innen få timer etter at det ble lagt ut, selv om den overlever på Vimeo. Dokumentet fra FLCCC-gruppen av amerikanske intensivleger (som har den langt beste overlevelsesraten blandt sine pasienter for alvorlig Covid-19) som var inspirasjonen bak doktor Lawrys arbeid, ble akseptert etter omfattende åpen fagfellevurdering (inkludert av to fast ansatte i FDA) og ‘foreløpig akseptert’ av ‘open science’ tidsskriftet Frontiers in Pharmacology. Skjermdumpen av sammendraget tvitret av Clare Craig vist her, fikk mer enn 100.000 visninger. Så ble det på mystisk vis avvist og trukket tilbake av Frontiers sjefredaktør. Det finnes fremdeles arkivert her, selv om Sannhetsdepartementet har vært aktivt og plassert det i et minnehull, så ingen spor overlever på Frontiers’ egen nettside.

Det var meningen hennes artikkel skulle være del av en spesialutgave om ‘medisiner med nye bruksområder’ mot Covid-19. Forskjellige gjesteredaktører var så opprørt over denne oppførselen fra magasinets side at de trakk seg i protest. Du kan lese brevet deres her. De konkluderte med at ‘disse uheldige hendelsene utgjør en grov redaksjonell forseelse av Frontiers.’ Heldigvis er denne viktige artikkelen nå utgitt av American Journal of Therapeutics og kan leses i sin endelige form her.

Denne sensuren lyktes likevel i å forsinke med nesten seks måneder at dette ble formidlet til ledende folkehelseinstanser, med begynnelse i midten av november. En kopi ble sendt til sir Jeremy Farrar (sjef for Wellcome Trust og medlem av Sage, gruppen som rådgir den britiske regjeringen) som ga den videre til professor Peter Horby (også med i Sage) blant andre, den 18. november 2020. Så effekten av ivermectin burde derfor være godt kjent for regjeringens rådgivere, men de har ikke gjort noe med informasjonen. Likeledes er den formelle og strenge metaanalysen som ble utført av doktor Tess Lawrys team ved Evidence-Based Medicine Consultancy Ltd, blitt formidlet til helseminister Matt Hancock, men uten svar.

Jeg forteller deg om dette fordi alt regjeringer, deres vitenskapelige rådgivere, store legemiddelselskaper (her fra Merck, som opprinnelig utviklet og markedsførte det) og regulatoriske tilsyn vil fortelle deg, er at ivermectin ikke har effekt mot Covid-19. De lyger. Jeg oppfordrer dem til å saksøke meg, men de ønsker ikke, fordi jeg lett ville vinne.

Hvis ivermectin ble brukt mye mer omfattende, ville det ikke være behov for vaksiner.

Til dags dato, til tross for hjernekraften, ekspertisen og fagprestisjen til forskerne som setter spørsmålstegn ved den offisielle Covid-19-fortellingen, har de som gruppe ganske åpenbart vært ineffektive. Og dette vil neppe endre seg siden de, som høflige fagfolk, ikke ønsker å si: ‘Dette er korrupsjon, og de lyger bevisst for å skremme folket. Videre, har de uten å ville det spilt rollen fastlagt av deres egen regjering og dens rådgivere, som kontrollerer den globale Covid-fortellingen.

De vurderte riktig at vi høflige briter ikke ville beskylde dem for å lyge direkte, selv om de ofte gjør akkurat det. Boris Johnsons nylige skuespill foran kamera, da han fortalte oss at det var nedstengningen og ikke vaksinasjon. som reduserte tilfeller og dødsfall, er et eksempel.

Likevel er det helt sikkert at dette ikke er sant, og også like sikkert at han og hans rådgivere vet at dette ikke er sant.

Regjeringens rådgivere er ikke dumme. Noen er det kanskje, men de øverste sjiktene er veldig smarte. De tror høflige mennesker ikke vil si ‘ikke bare lyger dere, men dere gjør det sammen med andre, ikke-demokratiske aktører’, for det er en konspirasjonsteori, ikke sant? Mektige mennesker bruker aldri sin innflytelse til fordel for egne interesser? Hmm. Det eneste som er annerledes er omfanget og makten deres offentlige stillinger gir dem. Bortsett fra det, er de bare nok en gjeng med grådige kriminelle som raner og lurer intetanende mennesker.

Sannheten er vårt kraftigste verktøy. Og den sannheten er at vi blir løyet for.

Sannheten er også, hvor vanskelig det enn er å tro det, at det er entydige og klare bevis for planlegging og koordinering. Å ikke innse dette faktum er å stikke hodet i sanden. Hvor dette fører hen, er lett å ane når folk først er villige til å ta vekk sin indre sensur og se objektivt på bevisene.

Skjønt først la oss se på løgnene. Det er helt klart nå at stort sett alt som offentligheten har blitt fortalt og fortsatt blir fortalt, ligger et sted mellom usannheter og direkte løgner.

Jeg tilbyr som en kort liste:

*At PCR-massetesting rimelig pålitelig skiller smittede og smittsomme mennesker fra andre;

*at masker reduserer overføring av luftbårne virus;

*at smitteoverføring uten symptomer er et viktig bidrag til spredning av epidemien;

*at nedstengningene som de gjennomføres reduserer sykehusinnleggelser og dødsfall;

*at uansett hvor liten den gjenværende utsatte befolkningen er og uansett at nesten ingen mennesker som hvis de er smittet vil dø uvaksinert, er situasjonen svært farlig;

*at ingen farmasøytiske behandlinger er tilgjengelige;

*at varianter er forskjellige nok til å rettferdiggjøre stengning av grenser og kreve nye vaksiner;

*at de genbaserte vaksinene er trygge og effektive;

*at at vaksinepass vil øke sikkerheten uten at det har noen vesentlig innvirkning på valgfriheten i et liberalt demokrati.

Det er umulig å tro at intelligente og godt orienterte seniorrådgivere til regjeringer ikke vet at nesten alle, om ikke alle, ovennevnte punktene rett og slett ikke er sanne.

Det er ikke et spørsmål om synsing i nesten alle tilfeller. Disse uttalelsene, som eksplisitt er blitt uttalt og brukt som begrunnelse for de ekstraordinære forstyrrelsene i borgernes liv i demokratiske land, er for det meste beviselig feil, som definert av at det er mange velutførte, fagfellevurderte studiene som viser det motsatte.

Å fortsette med påstanden om at det er vitenskapelig usikkerhet, og det er derfor forståelig at en rådgiver kan gi nyanserte råd, er feil og misvisende. Dette er kanskje der hovedstrøms-mediene har vært mest skyldige.

Det er ikke rimelig å forvente at typiske seere og lesere av taler, artikler og ledere – enten de er skeptiske vitenskapsfolk eller kritiske kommentatorer – skal ta inn over seg at når vi påpeker at det som skjer ikke gir mening, mener vi ‘at statsmakten med vitende og vilje skadet landet og dets innbyggere’. Vi sier stort sett ikke dette direkte, og overlater det til leserne å skjønne tegninga selv. Men etter mitt syn er offentligheten motvillig til å gjøre det. De ønsker å tro på regjeringer og kanskje fremfor alt, ønsker de et stille liv. Å tvile er så mye vanskeligere enn å tro.

Så de siste ukene har jeg tatt en klar beslutning om ikke lenger bare å påpeke hva det er som regjeringer og deres rådgivere og talspersoner rundt om i verden gjør er galt, vitenskapelig uberettiget og skadelig, men å forklare sammenhenger i et forsøk på å gi potensielle forklaringer på hvorfor de gjør disse tingene.

Det er på tide for alle som ikke tror på ting automatisk uten bevis å gå foran og entydig si at ‘regjeringen og dens rådgivere forteller oss ting som er åpenbart usanne og opprettholder restriktive og skadelige tiltak som det ikke er noen begrunnelse for’. Ved ikke å gjøre det, legger de til rette for de som jeg sterkt mener er i ferd med å utføre en serie forbrytelser mot menneskeheten.

Hvorfor sier jeg dette? Rett og slett fordi det ikke finnes noen hyggelig tolkning av handlingene og unnlatelsene som konsekvent pålegges oss, og ingen forklaring på uttalelsene som er helt uriktige, annet enn et bevisst forsøk på å lure befolkningen.

Ser vi rundt oss nå, ser vi at forekomsten av viruset i samfunnet faktisk er null. Merk at myndighetene aldri har innrømmet og bestemt den operasjonelle falske positive frekvensen av PCR-massetesting. Hvis vi trekker fra rimelige anslag over falske positive resultat, observerer vi ingen tilfeller i det hele tatt. Dette har vært tilfelle i flere måneder, som indikert av den positive raten i lateral flow tests.

Ingen variant av viruset skiller seg ut med mer enn 0,3 prosent fra den opprinnelige sekvensen, og mange akademiske immunologer har uttalt seg meget kraftig om at det ikke er noen mulighet for at påfyllsvaksiner eller vaksiner mot varianter er nødvendig. Likevel får vi daglig skrekkinngytende fortellinger om dette emnet. Europa-parlamentet stemte nettopp for de grunnleggende omrissene av et vaksinepassystem. Det er helt sikkert at Storbritannia snart vil følge.

Maskereguleringer fortsetter å gjelde, og mange psykologer mener at noen mennesker er så traumatiserte at de vil fortsette å bruke dem på ubestemt tid, selv om de er ubrukelige.

Økonomien og valutaen kan allerede være så ødelagt at de ikke kan ordnes. Likevel er det ytterligere minst seks uker til de siste begrensningene er planlagt opphevet.

Nesten ingen dør ‘med’ Covid-19 nå, og metodikken for å atribuere dem overvurderer dette uansett. Likevel er sykehus og primærhelsetjeneste langt mindre tilgjengelig enn de burde være, og det fører uunngåelig til å forsinkede eller ventelister av unødvendige dødsfall fra andre årsaker enn Covid-19, for ikke å si noe om lidelsen og elendigheten til de millioner som venter på behandling for smertefulle og bekymringsfulle sykdommer.

Mest skremmende ser det ut til at vi snart vil være pålagt å ha VaxPass-apper hvis vi ønsker å fortsette å få tilgang til livene våre.

Dette systemet kan bare fungere effektivt hvis alle er vaksinert. Dette er et uhyrlig konsept, fordi det er kjent at alle de fire vaksinene som brukes i Europa inneholder en dødelig konstruksjonsfeil: de får det fusogene, koagulerings-dannende piggproteinet til å uttrykkes hvor som helst der vaksinen tas opp. Hos noen mennesker, spesielt de som er så unge at de ikke har noen målbar dødsrisiko hvis de blir smittet av viruset, resulterer vaksinasjon i at de dør av tromboemboliske hendelser [blodpropp]. Å tillate befolkningen, som ikke er eksperter på området, å gå i denne fella, er ufattelig: det vil komme tusenvis av ytterligere vaksineforårsakete dødsfall hos unge mennesker.

Jeg inviterer mennesker som selv reflekterer til å stille det vanskelige spørsmålet: ‘Hvorfor gjør de dette?’

Det er mitt deduksjon og konklusjon at den eneste motivasjonen som passer til alle observasjonene er intensjonen om å ‘gjete’ alle innbyggere inn i et vaksinepass-system. Dette er et helt nytt system. Aldri før har alle individer vær med i en samlet, interoperatibel database som en unik digital ID, ledsaget av et redigerbart helserelatert felt. Den som styrer databasen og algoritmene som styrer hva den tillater og nekter adgang til, har bokstavelig talt totalitær kontroll over hele befolkningen. De som har makt over systemet, bestemmer alle dørterskler man får gå over og transaksjoner man får lov til.

I det minste fortjener offentligheten å bli advart om at dette kommer. Jeg forventer ikke at konvensjonelle juridiske prosesser beskytter oss på noen måte. Alle andre institusjoner har allerede sviktet folket i Storbritannia.

Gitt at mange av regjeringens beslutninger (som instruert av Sage) uten tvil allerede har ført til mange dødsfall som kunne ha blitt unngått, tror jeg det er bare rimelig å se på hva det er som får intelligente mennesker til å gjøre de tingene de har gjort og fortsette å fremme.

De mulige svarene på dette spørsmålet er alle meget illevarslende. Jeg kan ikke se for meg en situasjon der vi snart vil få lov til å gjenoppta vårt normale liv. Det er ikke det minste antydning til det i alle fall.

Jeg har funnet det umulig å komme med en uskyldig tolkning av hendelsene. Ingen jobber så nøye og så lenge som tydeligvis har blitt gjort, over hele verden, for bare plutselig å stoppe. Hvorfor? Jeg har spurt hundrevis av mennesker, og ikke en eneste har (a) påpekt hvor logikken min ikke stemmer, eller (b) har kommet med en uskyldig tolkning.

Min egen overbevisning er at formålet i det minste er å etablere et system for totalitær kontroll som vil bety slutten på liberalt demokrati.

Det spiller nesten ingen rolle hva de neste trinnene kan være, men de kunne for eksempel ha blitt solgt til mange mennesker som den eneste løsningen på ‘menneskeskapt global oppvarming’: mengden ressurser vi får lov til å produsere og konsumere vil bli fastlagt av usynlige kontrollører. Det er mulig at de kan gå et skritt lenger enn dette, og se en reduksjon i befolkningen eller avfolking som en annen vei for å løse hva de ser som problemet med global oppvarming.

Bare se på eliminering av klassen av gravende journalister og sensuren av alle massemedier. Den ubarmhjertige svertingen og ekskluderingen av de som stiller for mange vanskelige spørsmål. Det forbløffende sløsingen med offentlige midler, som valutamarkedene tilsynelatende ikke har noe problemer med. Ødeleggelse av små og mellomstore bedrifter som skaper en tredjedel av alle jobber og en betydelig andel av skatteinntektene. De stadige løgnene. Feilinformasjonen. Bruk av psykologiske kampanjer for å skremme og undertrykke. Hvordan man fullstendig gir blaffen i de som er vaksinert, med ‘vaksiner’ som er altfor usikre for sin rolle. Hvordan man ved bruk av feil informasjon overtaler gravide til å vaksineres, en ulovlighet. De mange bruddene på Nürnberg-retningslinjene, siden ingen eksplisitt blir fortalt at disse vaksinene er eksperimentelle, og mottakerne blir derfor uforvarende med i en gigantisk og ikke-overvåket fase-3 klinisk studie. Kunngjøringen om at våre mindreårige barn snart skal vaksineres.

Legg til ‘påfyllingsvaksiner’. De er ikke vaksiner. Den som har blitt vaksinert, har ikke behov for ytterligere vaksinasjon. Immunologi er kanskje min sterkeste fagområde, så jeg er sikker på dette. Er det umulig å tenke seg at det i de én milliard hetteglassene som farmasøytene allerede har fortalt oss er produsert, finnes en gen-sekvens som vil starte én av noen få dusin sykdomsfrembrudd, med begynnelsestid fra nesten umiddelbart til et kort antall år? Jeg kan forsikre deg om at bioteknologi har fantastisk kraft, og den kan brukes til både godt og vondt.

Jeg mener jeg her har tydelig presentert at det som regjeringer og deres rådgivere har gjort, lett kan beskrives som en konspirasjon. De samme ‘feilene’ gjøres overalt. De samme knepene og manipulasjonene. De som hevder at dette er tilfeldigheter, er tilfeldighetsteoretikere.

Jeg hevder at med mindre dette er påpekt for offentlighetene før et mulig system med ‘vaksinepass’ er etablert, har vi ikke kollektivt oppfylt vår plikt til å være modige, ta sjanser, risikere å se dumme ut: Jeg er fullstendig forpliktet til fortsetter å protestere så lenge jeg har pust i kroppen.


Fra LifeSite, oversatt til norsk og publisert av Midt i fleisen.

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelBokhandleren i Gaza
Neste artikkelJødiske ansatte i Google ber selskapet bryte bånda til Israels militære