Vesten bruker nå sulten som våpen mot Syria

0
Sanksjonene har til hensikt å ødelegge Syria enda mer enn krigen allerede har gjort – og Norge er med. Illustrasjon: Shutterstock.

Ni måneder med særskilt strenge sanksjoner har drevet millioner av syrere nærmere sulten.

Anti-Syria-alliansen med USA i spissen, som også Norge er en svært aktiv deltaker i, har ikke klart å nedkjempe Syria militært, til tross for ti år med hensynsløs krig via terroristiske stedfortredere. Heller ikke sanksjonssystemet som har vært på plass siden de rødgrønne sluttet seg til det i 2012 har lykkes med å knekke Syria. Derfor innførte USA under Donald Trump enda hardere sanksjoner fra juni 2020 gjennom Caesar Civilian Protection Act. Denne politikken er et grovt brudd på menneskrettighetene og internasjonal lov, men det forhindrer ikke Joe Biden og hans administrasjon i å fortsette den samme politikken.

Patrick Cockburn skriver i en artikkel som blant annet er gjengitt i The Independent:

… i stedet for å beskytte syrere, som det hevdes, er keisarloven et mål for kollektiv straff som utarmet mennesker i både regjerings- og opposisjonsholdte områder.

Sjøl så dårlig som situasjonen i Syria var etter 10 års krigføring og en langvarig økonomisk embargo, har krisa blitt mye verre på de ni månedene siden loven ble implementert 17. juni i fjor. Det har økt antallet syrere som er nær sult til 12,4 millioner, eller 60 prosent av befolkningen, ifølge FN.

Allerede lider over en halv million barn under fem år av hemmet vekst som følge av kronisk underernæring. Da den syriske valutaen kollapset og prisene steg med 230 prosent det siste året, hadde syriske familier ikke lenger råd til å kjøpe grunnleggende matvarer som brød, ris, linser, olje og sukker.

Etter den fjerde Geneve-konvensjonen av 1949 er kollektiv avstraffelse en krigsforbrytelse. Det blir også eksplisitt forbudt i tilleggsprotokollene av 1977.

Men dette forhindrer altså ikke «humanistene» og «demokratene» i USA og Europa i å begå disse forbrytelsene mot folket i Syria.

Nå er det på tide å ansvarliggjøre norske politikere og ledere for ulike organisasjoner: Hva mener dere om at Norge deltar i krigsforbrytelser mot folket i Syria? Godtar dere å bruke sult som våpen mot Syria? Hva mener Arbeiderpartiet, SV, MDG, Senterpartiet. Kristelig Folkeparti? (Rødt har for lengst fordømt sanksjonene som uetiske.) Hva mener Kirken, LO, de humanitære organisasjonene?

Forrige artikkelImperiet har problemer med å forstå virkeligheten
Neste artikkelStrategisk allianse med Kina: Russland vil droppe dollar