Sverige får eget «sannhetsministerium»

0
Montasje etter Shutterstock

En svensk “sanningsmyndighet” ska börja fungera 1 januari 2022.

Av Knut Lindelöf.

Jag citerar ur texten på regeringens hemsida:

“[…] Ett starkare psykologiskt försvar skapar förutsättningar för att värna det öppna och demokratiska samhället, den fria åsiktsbildningen samt Sveriges frihet och oberoende. En viktig del i arbetet är att stärka den samlade förmågan att identifiera och möta otillbörlig informationspåverkan och annan spridning av vilseledande information riktad mot Sverige. Informationspåverkan i form av till exempel desinformation och ryktesspridning kan utgöra ett hot mot Sveriges demokrati, beslutsfattande och självbestämmande.

Den nya myndigheten ska leda arbetet med att samordna och utveckla myndigheters och andra aktörers verksamhet inom Sveriges psykologiska försvar och att lämna stöd till sådan verksamhet. Myndigheten ska också bidra direkt till att stärka befolkningens motståndskraft när det gäller det psykologiska försvaret. […]” (min fetstil)

Tilläggas kan att religiösa trossamfund sedan 1971 fått statsbidrag i olika former. Detta har alltid varit kontroversiellt. Frikyrkor har blivit beroende och blir förstås i längden följsamma mot statliga politiska beslut. Många hävdar att det är orimligt att staten ska godkänna trossamfund för att de ska berättigas till bidrag och menar att detta bidragssystem bör avskaffas. Jehovas vittnen har nyligen godkänts efter att tidigare betraktats som en religiös sekt och får nu statsbidrag. Försvarare av systemet menar att det är till för att garantera religionsfriheten, medan andra hävdar att man bör införa “demokratikriterier” för att kunna stoppa stöd till samfund som är “odemokratiska”. Här blir åter frågan om en “demokratisk värdegrund” nyckeln. Frågan om statsbidrag till trossamfund diskuterades på ett intressant sätt i SR:s program Människor och tro i veckan.

Att Joe Biden går med på att betrakta Vladimir Putin som mördare måste ses som en allvarlig dikeskörning. Putin kontrar lugnt och utan överdrifter samt med en inbjudan till offentligt direktsänt samtal/diskussion. Världen blir farligare och USA placerar sig själv i skamvrån med nya dikeskörningar. Kan verkligen USA och Joe Biden tjäna som demokratiskt förebildliga för Sverige? Den frågan går till det snart nyinrättade “sanningsmyndigheten” och till alla som tror att det här är en klok politik.

Denne artikkelen ble først publisert på bloggen til Knut Lindelöf.

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.